Ücretsiz MBSTS Denemesi

1 B 7 A 13 D 19 B 25 A 31 B 37 A 43 E 49 E 55 C
2 A 8 B 14 C 20 A 26 A 32 C 38 B 44 B 50 A 56 B
3 E 9 E 15 B 21 C 27 B 33 C 39 A 45 B 51 E 57 E
4 E 10 A 16 C 22 E 28 D 34 A 40 B 46 B 52 A 58 A
5 A 11 E 17 A 23 E 29 E 35 C 41 E 47 A 53 A 59 E
6 C 12 A 18 D 24 E 30 C 36 B 42 A 48 D 54 A 60 A

Dikkat; Eğer istediğiniz PDF açılmaz ise ”F5” tuşu ile yenileyiniz.