İHL hakkında aradığınız her şey BURADA

KPSS ÖABT İmam-Hatip Lisesi Öğretmenliği Alan Bilgisi soru dağılımı nasıldır?

-İslam Tarihi Dersi; 7 soru
-Fıkıh Dersi; 7 soru
-Kelam Dersi; 6 soru
-Hadis Dersi; 5 soru
-Tefsir Dersi; 5 soru
-İslam Kültür ve Medeniyeti Dersi; 4 ilâ 5 soru
-Kur’an-ı Kerim ve Tecvid Dersi; 3 ilâ 4 soru
-İslam Mezhepleri ve Akımları Dersi; 3 ilâ 4 soru
-Dinler Tarihi Dersi; 3 soru
-Din Felsefesi Dersi; 3 soru
-İslam Felsefesi Dersi; 3 soru
-Din Eğitimi Dersi; 3 soru
-Din Psikolojisi Dersi; 3 soru
-Din Sosyolojisi Dersi; 3 soru

ÖABT Din Kültürü ve Ahlak Bilgi (DKAB) ve İmam Hatip Lisesi (İHL) Meslek Dersleri Öğretmenliği Sınavı ÖSYM tarafından her yıl yapılmaktadır. ÖSYM, sınavda adaylara 75 soru için 120 dakika süre verilmektedir. Aşağıda 2021 Dikab Öabt Konu ve Soru dağılımı listesi verilmiştir;

ÖABT (DKAB-İHL) Konuları ve Konu Dağılımı

İmam-Hatip Liseleri Öğretmenliği Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı Soru Sayısı
1. Alan Bilgisi Testi %80 60
a) Kur’an-ı Kerim ve Tecvid %5
b) Tefsir %7
c) Hadis %7
d) Fıkıh %9
e) Kelam %8
f) İslam Mezhepleri ve Akımları %5
g) İslam Tarihi %9
h) İslam Kültür ve Medeniyeti %6
i) İslam Felsefesi %4
j) Din Felsefesi %4
k) Din Sosyolojisi %4
l) Din Psikolojisi %4
m) Din Eğitimi %4
n) Dinler Tarihi %4
2. Alan Eğitimi Testi %20 15
Toplam %100 75

İmam-Hatip lisesi öğretmenliği hakkında genel bilgi verir misiniz?

İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği sınavına hazırlanan adaylar 2019 KPSS’ye kadar yapılan tüm sınavlarda sadece Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavlarına katılarak elde edilen p10 puan türü ile tercih yapmaya hak kazanıyorlardı.

P10 puan türünün hesaplanmasına; Genel Yetenek Genel Kültür testinden elde edilen başarının %60 oranında etkisi, Eğitim Bilimleri testinden elde edilen başarının ise %40 oranında etkisi bulunuyordu. 2019 KPSS ile birlikte bu süreç değişti.

Bu tarihten itibaren İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni olarak atanmak isteyen öğretmenlerin Genel Yetenek Genel Kültür, Eğitim Bilimler ve Öğretmenlik Alan Bilgisi testine girmesi gerekmektedir. 3 alanda girecekleri testlerden elde edecekleri p121 puanına göre tercih yapmaya hak kazanacaklardır.

Peki P21 puanı nasıl hesaplanır?

P121 puanı hesaplanırken Genel Yetenek Genel Kültür testinin artık %30 oranında etkisi; Eğitim Bilimleri testinin %20 oranında etkisi; ÖABT’nin ise %50 oranında bir etkisi bulunmaktadır. Yani bu öğretmenlerin alana ciddi oranda sıkı bir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Peki kimler İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni olarak atanabilir?

1. İlahiyat Fakültesi
2. İlahiyat Bilimleri Fakültesi
3. Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi
4. Dinî İlimler Fakültesi
5. İslami İlimler Fakültesi yüksek öğretim programlarından mezun olmuş ve Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlayanlar İmam- Hatip Lisesi Meslek dersleri öğretmeni olarak atanmak için sınava girebilir.

Peki İmam – Hatip Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Okutacakları Dersler Nelerdir?

Talim Terbiye Kurulu’nun Atama ve Ders Okutma Esasları’na göre İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenleri;

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri

Temel İslam Bilimleri Dersleri

Osmanlı Türkçesi

Arapça

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

İmam Hatip Ortaokullarında okutulan Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dinî Bilgiler Dersleri

Ortaokullarda ve Liselerde Okutulan Din, Ahlak ve Değerler alanındaki dersler

Türk İslam Sanatları dersleri 

Hüsn-i Hat Yazı Çeşitleri 

Türk İslam Sanatı Tarihi 

DİKKAT: Türk İslam Sanatları dersleri,  Hüsn-i Hat Yazı Çeşitleri  ve Türk İslam Sanatı Tarihi;  Öncelikli olarak bu derslerle ilgili sertifikası olan ve/veya lisans/lisansüstü öğrenimleri sırasında bu dersleri aldığını belgelendiren tüm alan öğretmenleri tarafından okutulur.

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni kimdir?

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, İslam dini ile ilgili konularda eğitim veren kişidir.

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Görevleri nelerdir?  

İmam hatip lisesi meslek dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. İmam hatip lisesi meslek dersleri öğretmeni, bu program çerçevesinde;

▪ Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,

▪ Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,

▪ Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,

▪ Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

▪ Alanı ile ilgili öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

▪ Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,

▪ Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

İmam hatip lisesi meslek dersleri öğretmeninin mesleğin getirdiği özellikler nelerdir?

İmam hatip lisesi meslek dersleri öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. İmam hatip lisesi meslek dersleri öğretmeni olmak isteyenlerin;

▪ Sözel ifade yeteneği gelişmiş,

▪ Sosyal bilimlere ve dini konulara ilgili ve bu alanda başarılı,

▪ Soyut konularla uğraşmaktan hoşlanan,

▪ Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

▪ İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

▪ Dikkatli, işine özen gösteren,

▪ Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm bulmaya çalışan,

▪ İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

▪ Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

▪ Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı

kimseler olmaları gerekir.

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler nelerdir?

Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı İlahiyat fakültelerinde verilmektedir.

Ancak “İlahiyat” bölümlerinden mezun kişilerin Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan / açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile bitirmeleri gerekmektedir.

Meslek Eğitimine giriş Koşulları nelerdir?

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

▪ Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, “İlahiyat” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Eğitimin Süresi ve İçeriği hakkında bilgi verir misin?

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitim süresince meslek dersleri ağırlıklı verilmektedir.

Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

Çalışma Alanları ve Olanakları nelerdir?

İlahiyat Fakültelerini bitirenlere “İlahiyat Fakültesi” lisans diploması verilir. Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayan ilahiyat mezunları imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmeni olabilmektedir.

Eğitim Süresince ne gibi kazanç sağlar?

▪ Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan öğrenim ve harç kredisi alabilirler ve yurt imkanlarından yararlanabilirler.  Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan yararlanılabilir.

Eğitim Sonrasında ne gibi kazanç sağlar?

▪ Eğitim sonunda “Öğretmen” olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.

▪ Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

▪ Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise, okul yönetimi ile yaptıkları anlaşmalara göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.

Mesleki Eğitimde İlerleme var mıdır?

Lisans eğitiminden sonra alanlarında master (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.

İş Hayatında İlerleme var mıdır?

İmam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri idari yönden okul müdürü veya müdür yardımcısı olabilirler. Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

125 thoughts on “İHL hakkında aradığınız her şey BURADA”

 1. Sugyty Ocak 6, 2024

  allergy pills over the counter allegra side effects best prescription allergy pills

 2. Aotdmx Ocak 15, 2024

  can gerd be cured permanently coversyl 8mg without prescription

 3. Mdxsms Ocak 16, 2024

  buy absorica pills where to buy accutane without a prescription order isotretinoin 40mg pills

 4. Inulwy Ocak 18, 2024

  buy amoxicillin generic amoxicillin 500mg sale amoxil 250mg over the counter

 5. Cgsnrg Ocak 18, 2024

  diphenhydramine hcl nighttime sleep aid buy generic provigil for sale

 6. Jshden Ocak 20, 2024

  purchase azithromycin online buy azithromycin without prescription zithromax pill

 7. Hiysxh Ocak 20, 2024

  order gabapentin 600mg pill gabapentin 800mg pill

 8. Prstuo Ocak 21, 2024

  azithromycin 250mg uk buy azipro paypal azipro 500mg brand

 9. Odilhp Ocak 23, 2024

  buy generic prednisolone generic prednisolone 10mg order omnacortil 20mg online

 10. Hgcact Ocak 25, 2024

  amoxicillin for sale online amoxil 250mg for sale oral amoxil 500mg

 11. Wnicvh Ocak 26, 2024

  buy doxycycline 100mg generic doxycycline 100mg sale

 12. Itdtyy Ocak 27, 2024

  buy generic albuterol order ventolin 4mg online cheap buy albuterol generic

 13. Kcpsxd Ocak 28, 2024

  order augmentin 375mg without prescription buy augmentin 1000mg online

 14. Oanvud Ocak 29, 2024

  order synthroid pills levothyroxine canada order synthroid 150mcg sale

 15. Khsprr Ocak 29, 2024

  buy vardenafil 20mg without prescription buy levitra 10mg

 16. Wvupoo Ocak 30, 2024

  buy generic tizanidine for sale tizanidine 2mg pills order tizanidine for sale

 17. Ikrkty Ocak 30, 2024

  oral clomid 100mg order clomiphene 50mg generic order generic serophene

 18. deltasone online buy prednisone 20mg generic buy deltasone sale

 19. rybelsus 14mg over the counter semaglutide order semaglutide price

 20. order accutane 10mg generic order accutane 10mg for sale order generic isotretinoin 10mg

 21. purchase rybelsus online cost semaglutide purchase rybelsus for sale

 22. amoxicillin tablet buy amoxil tablets cheap amoxicillin 500mg

 23. albuterol 2mg price ventolin cost buy albuterol 4mg inhaler

 24. zithromax 250mg tablet zithromax 500mg drug buy azithromycin 250mg online

 25. buy clavulanate pill buy augmentin 625mg generic purchase augmentin online cheap

 26. omnacortil for sale online buy prednisolone generic cost prednisolone 40mg

 27. synthroid order buy levothroid tablets buy synthroid 75mcg without prescription

 28. gabapentin 800mg us gabapentin without prescription buy neurontin 100mg generic

 29. order serophene pill order clomiphene 100mg online generic clomiphene

 30. furosemide 100mg us lasix 40mg generic order generic furosemide

 31. sildenafil without a doctor’s prescription sildenafil us sildenafil medication

 32. monodox pills brand doxycycline 200mg buy acticlate without prescription

 33. order rybelsus pills semaglutide 14mg tablet rybelsus 14mg cheap

 34. play poker online for money free poker games online casino real money

 35. levitra tablet buy vardenafil online order vardenafil 10mg

 36. lyrica 150mg cheap buy pregabalin 150mg without prescription buy pregabalin 75mg pill

 37. hydroxychloroquine 400mg cheap hydroxychloroquine cheap buy plaquenil paypal

 38. where to buy aristocort without a prescription buy triamcinolone tablets brand aristocort

 39. cheap cialis generic buy cialis 40mg online cheap order cialis 40mg without prescription

 40. buy generic desloratadine over the counter cheap desloratadine 5mg order clarinex 5mg without prescription

 41. brand cenforce 50mg buy cenforce pill buy cenforce pill

 42. buy loratadine medication claritin 10mg sale claritin online

 43. chloroquine cost aralen brand oral chloroquine 250mg

 44. buy priligy 30mg without prescription order priligy 90mg online cheap buy misoprostol 200mcg without prescription

 45. metformin cost glycomet 1000mg price purchase metformin without prescription

 46. generic xenical diltiazem pill generic diltiazem

 47. purchase acyclovir sale order allopurinol 100mg generic buy zyloprim 300mg

 48. order norvasc 10mg without prescription amlodipine oral amlodipine 10mg ca

 49. buy rosuvastatin without a prescription ezetimibe 10mg cheap order zetia 10mg pills

 50. cheap lisinopril 5mg brand zestril lisinopril 10mg without prescription

 51. purchase motilium sale order sumycin 500mg for sale buy tetracycline sale

 52. prilosec 10mg cheap order prilosec online cheap order prilosec 20mg

 53. cyclobenzaprine pills baclofen without prescription buy ozobax for sale

 54. buy lopressor pills buy cheap generic lopressor lopressor 50mg price

 55. toradol drug order toradol sale colchicine oral

 56. cheap atenolol 100mg atenolol oral order tenormin 50mg

 57. Icgrro Mart 2, 2024

  buy depo-medrol paypal methylprednisolone 16 mg tablet brand methylprednisolone

 58. Qfqzmf Mart 2, 2024

  buy inderal 20mg sale plavix 150mg for sale plavix online

 59. Kcbmel Mart 3, 2024

  need help writing a paper i need help with my assignment buying a research paper

 60. Woqcxd Mart 4, 2024

  methotrexate 5mg brand purchase medex pills buy generic coumadin 5mg

 61. Brlshn Mart 5, 2024

  buy generic maxolon over the counter losartan 25mg without prescription buy generic losartan

 62. Ustdfc Mart 5, 2024

  where to buy meloxicam without a prescription mobic 15mg ca celebrex over the counter

 63. Unlock the full potential of your cryptocurrency investments with Trust Wallet. Our user-friendly platform offers everything you need to buy, store, and exchange crypto safely and efficiently.https://www.trustwalleta.com
  ci0m4gr7fl

 64. Oogcwh Mart 6, 2024

  order nexium generic order esomeprazole 40mg for sale buy topiramate 200mg online

 65. Pbljly Mart 6, 2024

  flomax generic flomax for sale online order generic celebrex 200mg

 66. Oymghn Mart 9, 2024

  purchase imitrex buy levaquin without a prescription purchase levaquin pill

 67. Pdnlhi Mart 9, 2024

  buy zofran without a prescription purchase spironolactone purchase spironolactone without prescription

 68. Fctvgc Mart 10, 2024

  buy generic avodart online avodart 0.5mg uk purchase ranitidine

 69. Znsswr Mart 11, 2024

  simvastatin 10mg pill buy valtrex tablets cheap valtrex

 70. Gsajob Mart 12, 2024

  buy ampicillin generic monodox order amoxil cheap

 71. Xhdluf Mart 12, 2024

  brand finpecia fluconazole 100mg over the counter fluconazole over the counter

 72. Lfthyr Mart 14, 2024

  purchase baycip generic – purchase septra without prescription buy generic augmentin for sale

 73. Xgcavk Mart 15, 2024

  purchase ciprofloxacin pill – order cephalexin 250mg amoxiclav over the counter

 74. Usvxvm Mart 17, 2024

  order flagyl generic – zithromax 500mg pill azithromycin where to buy

 75. Serlre Mart 18, 2024

  buy ciprofloxacin without prescription – order tindamax 300mg online erythromycin 500mg sale

 76. Hpwukc Mart 19, 2024

  valacyclovir 1000mg for sale – order nemazole generic purchase zovirax sale

 77. Snmpml Mart 20, 2024

  stromectol for sale – ciprofloxacin 500mg for sale sumycin 500mg without prescription

 78. Kkjbyl Mart 21, 2024

  metronidazole medication – buy cefaclor 250mg online cheap zithromax brand

 79. Ibbtfc Mart 22, 2024

  ampicillin order online purchase amoxil online cheap amoxil over the counter

 80. Vwhsob Mart 23, 2024

  buy lasix pills for sale – warfarin order online captopril brand

 81. Zwlxvf Mart 26, 2024

  buy retrovir – lamivudine 100mg usa zyloprim 300mg cheap

 82. Tvzmaz Mart 26, 2024

  glycomet 1000mg tablet – buy lincocin without a prescription buy lincomycin 500 mg generic

 83. Lrjjjm Mart 29, 2024

  clozaril pills – frumil usa pepcid 40mg brand

 84. Djvoth Mart 29, 2024

  oral seroquel – buy luvox 100mg sale buy eskalith

 85. Vaqmrq Mart 31, 2024

  atarax 10mg over the counter – order hydroxyzine 25mg pills buy endep online cheap

 86. Toyrib Mart 31, 2024

  buy anafranil medication – oral paxil 20mg sinequan us

 87. Oofymg Nisan 4, 2024

  amoxil us – buy duricef 500mg sale order cipro online cheap

 88. Zvirpt Nisan 5, 2024

  augmentin 1000mg without prescription – cost cipro 1000mg buy ciprofloxacin no prescription

 89. Zegijw Nisan 9, 2024

  buy cleocin online cheap – how to get doxycycline without a prescription chloromycetin canada

 90. order azithromycin – buy ciplox 500mg for sale buy ciplox 500mg

 91. ventolin 4mg cost – order fluticasone generic cheap theo-24 Cr

 92. stromectol 3 mg price – levofloxacin order online order cefaclor capsules

 93. Wow, fantastic weblog structure! How lengthy have you ever been running a blog for?
  you make blogging look easy. The full glance of your web
  site is great, let alone the content! You can see
  similar here dobry sklep

 94. buy cheap generic desloratadine – cheap desloratadine 5mg buy albuterol

 95. Wow, awesome weblog layout! How long have you ever been running a blog for?
  you make blogging look easy. The total glance
  of your website is wonderful, as well as the content!
  You can see similar here dobry sklep

 96. order tadalafil india Nisan 16, 2024

  [url=http://tadalafilu.online/]cialis generic tadalafil[/url]

 97. methylprednisolone cost in usa – buy montelukast 5mg pill azelastine 10ml usa

 98. where can i buy glyburide – actos 15mg without prescription buy dapagliflozin 10mg pills

 99. order generic prandin 1mg – prandin 1mg uk purchase empagliflozin online cheap

 100. glucophage 500mg price – order sitagliptin 100mg sale order acarbose online cheap

 101. terbinafine ca – buy fluconazole 100mg online buy generic grifulvin v

 102. happy family pharmacy Nisan 22, 2024

  [url=https://happyfamilymedicalstore.online/]top online pharmacy india[/url]

 103. semaglutide 14 mg us – rybelsus pills buy desmopressin generic

 104. ketoconazole cheap – lotrisone usa sporanox 100mg generic

 105. digoxin us – buy avapro 150mg online cheap buy generic lasix online

 106. buy famvir 500mg generic – buy famvir 250mg online cheap purchase valcivir generic

 107. 立即下载Telegram – 加入全球社区: 立即下载Telegram,加入全球数百万用户的社区,享受安全、高效的聊天体验。[Download Telegram Now – Join the Global Community: Download Telegram now and join a community of millions worldwide for a secure and efficient chatting experience.]https://www.telegramchinese.org
  bpi1wwpvgg

 108. buy hydrochlorothiazide 25mg generic – buy generic hydrochlorothiazide bisoprolol 10mg cost

 109. heart attack prevention medication – purchase adalat without prescription order nifedipine

 110. nitroglycerin order online – combipres brand diovan us

 111. tadalafil tablet online in india Mayıs 1, 2024

  [url=https://tadalafilstd.com/]tadalafil tablets price in india[/url]

 112. crestor pills upward – rosuvastatin pills smaller caduet buy prompt

 113. simvastatin prepare – simvastatin rough atorvastatin cake

 114. viagra professional astonish – eriacta support levitra oral jelly cloud

 115. happy family stores in canada Mayıs 7, 2024

  [url=http://happyfamilystorerx.online/]legitimate online pharmacy uk[/url]

 116. cenforce online family – tadacip pills horrible brand viagra doom

 117. dapoxetine chill – suhagra objection cialis with dapoxetine unable

 118. brand cialis clerk – penisole indeed penisole express

 119. cialis soft tabs pills citizen – cialis oral jelly beautiful viagra oral jelly online tempt

 120. brand cialis fast – alprostadil native penisole mankind

 121. cialis soft tabs pills monster – caverta pills raft viagra oral jelly bowl

 122. medication Mayıs 16, 2024

  [url=https://toradol.directory/]buy toradol tablets[/url]

 123. cenforce online worth – kamagra online opinion brand viagra online check

 124. acne treatment column – acne treatment ocean acne treatment test

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.