İHL hakkında aradığınız her şey BURADA

KPSS ÖABT İmam-Hatip Lisesi Öğretmenliği Alan Bilgisi soru dağılımı nasıldır?

-İslam Tarihi Dersi; 7 soru
-Fıkıh Dersi; 7 soru
-Kelam Dersi; 6 soru
-Hadis Dersi; 5 soru
-Tefsir Dersi; 5 soru
-İslam Kültür ve Medeniyeti Dersi; 4 ilâ 5 soru
-Kur’an-ı Kerim ve Tecvid Dersi; 3 ilâ 4 soru
-İslam Mezhepleri ve Akımları Dersi; 3 ilâ 4 soru
-Dinler Tarihi Dersi; 3 soru
-Din Felsefesi Dersi; 3 soru
-İslam Felsefesi Dersi; 3 soru
-Din Eğitimi Dersi; 3 soru
-Din Psikolojisi Dersi; 3 soru
-Din Sosyolojisi Dersi; 3 soru

ÖABT Din Kültürü ve Ahlak Bilgi (DKAB) ve İmam Hatip Lisesi (İHL) Meslek Dersleri Öğretmenliği Sınavı ÖSYM tarafından her yıl yapılmaktadır. ÖSYM, sınavda adaylara 75 soru için 120 dakika süre verilmektedir. Aşağıda 2021 Dikab Öabt Konu ve Soru dağılımı listesi verilmiştir;

ÖABT (DKAB-İHL) Konuları ve Konu Dağılımı

İmam-Hatip Liseleri Öğretmenliği Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı Soru Sayısı
1. Alan Bilgisi Testi %80 60
a) Kur’an-ı Kerim ve Tecvid %5
b) Tefsir %7
c) Hadis %7
d) Fıkıh %9
e) Kelam %8
f) İslam Mezhepleri ve Akımları %5
g) İslam Tarihi %9
h) İslam Kültür ve Medeniyeti %6
i) İslam Felsefesi %4
j) Din Felsefesi %4
k) Din Sosyolojisi %4
l) Din Psikolojisi %4
m) Din Eğitimi %4
n) Dinler Tarihi %4
2. Alan Eğitimi Testi %20 15
Toplam %100 75

İmam-Hatip lisesi öğretmenliği hakkında genel bilgi verir misiniz?

İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği sınavına hazırlanan adaylar 2019 KPSS’ye kadar yapılan tüm sınavlarda sadece Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavlarına katılarak elde edilen p10 puan türü ile tercih yapmaya hak kazanıyorlardı.

P10 puan türünün hesaplanmasına; Genel Yetenek Genel Kültür testinden elde edilen başarının %60 oranında etkisi, Eğitim Bilimleri testinden elde edilen başarının ise %40 oranında etkisi bulunuyordu. 2019 KPSS ile birlikte bu süreç değişti.

Bu tarihten itibaren İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni olarak atanmak isteyen öğretmenlerin Genel Yetenek Genel Kültür, Eğitim Bilimler ve Öğretmenlik Alan Bilgisi testine girmesi gerekmektedir. 3 alanda girecekleri testlerden elde edecekleri p121 puanına göre tercih yapmaya hak kazanacaklardır.

Peki P21 puanı nasıl hesaplanır?

P121 puanı hesaplanırken Genel Yetenek Genel Kültür testinin artık %30 oranında etkisi; Eğitim Bilimleri testinin %20 oranında etkisi; ÖABT’nin ise %50 oranında bir etkisi bulunmaktadır. Yani bu öğretmenlerin alana ciddi oranda sıkı bir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Peki kimler İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni olarak atanabilir?

1. İlahiyat Fakültesi
2. İlahiyat Bilimleri Fakültesi
3. Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi
4. Dinî İlimler Fakültesi
5. İslami İlimler Fakültesi yüksek öğretim programlarından mezun olmuş ve Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlayanlar İmam- Hatip Lisesi Meslek dersleri öğretmeni olarak atanmak için sınava girebilir.

Peki İmam – Hatip Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Okutacakları Dersler Nelerdir?

Talim Terbiye Kurulu’nun Atama ve Ders Okutma Esasları’na göre İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenleri;

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri

Temel İslam Bilimleri Dersleri

Osmanlı Türkçesi

Arapça

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

İmam Hatip Ortaokullarında okutulan Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dinî Bilgiler Dersleri

Ortaokullarda ve Liselerde Okutulan Din, Ahlak ve Değerler alanındaki dersler

Türk İslam Sanatları dersleri 

Hüsn-i Hat Yazı Çeşitleri 

Türk İslam Sanatı Tarihi 

DİKKAT: Türk İslam Sanatları dersleri,  Hüsn-i Hat Yazı Çeşitleri  ve Türk İslam Sanatı Tarihi;  Öncelikli olarak bu derslerle ilgili sertifikası olan ve/veya lisans/lisansüstü öğrenimleri sırasında bu dersleri aldığını belgelendiren tüm alan öğretmenleri tarafından okutulur.

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni kimdir?

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, İslam dini ile ilgili konularda eğitim veren kişidir.

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Görevleri nelerdir?  

İmam hatip lisesi meslek dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. İmam hatip lisesi meslek dersleri öğretmeni, bu program çerçevesinde;

▪ Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,

▪ Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,

▪ Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,

▪ Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

▪ Alanı ile ilgili öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

▪ Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,

▪ Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

İmam hatip lisesi meslek dersleri öğretmeninin mesleğin getirdiği özellikler nelerdir?

İmam hatip lisesi meslek dersleri öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. İmam hatip lisesi meslek dersleri öğretmeni olmak isteyenlerin;

▪ Sözel ifade yeteneği gelişmiş,

▪ Sosyal bilimlere ve dini konulara ilgili ve bu alanda başarılı,

▪ Soyut konularla uğraşmaktan hoşlanan,

▪ Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

▪ İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

▪ Dikkatli, işine özen gösteren,

▪ Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm bulmaya çalışan,

▪ İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

▪ Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

▪ Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı

kimseler olmaları gerekir.

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler nelerdir?

Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı İlahiyat fakültelerinde verilmektedir.

Ancak “İlahiyat” bölümlerinden mezun kişilerin Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan / açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile bitirmeleri gerekmektedir.

Meslek Eğitimine giriş Koşulları nelerdir?

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

▪ Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, “İlahiyat” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Eğitimin Süresi ve İçeriği hakkında bilgi verir misin?

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitim süresince meslek dersleri ağırlıklı verilmektedir.

Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

Çalışma Alanları ve Olanakları nelerdir?

İlahiyat Fakültelerini bitirenlere “İlahiyat Fakültesi” lisans diploması verilir. Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayan ilahiyat mezunları imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmeni olabilmektedir.

Eğitim Süresince ne gibi kazanç sağlar?

▪ Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan öğrenim ve harç kredisi alabilirler ve yurt imkanlarından yararlanabilirler.  Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan yararlanılabilir.

Eğitim Sonrasında ne gibi kazanç sağlar?

▪ Eğitim sonunda “Öğretmen” olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.

▪ Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

▪ Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise, okul yönetimi ile yaptıkları anlaşmalara göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.

Mesleki Eğitimde İlerleme var mıdır?

Lisans eğitiminden sonra alanlarında master (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.

İş Hayatında İlerleme var mıdır?

İmam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri idari yönden okul müdürü veya müdür yardımcısı olabilirler. Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.