GÖREVDE YÜKSELME hakkında aradığınız her şey BURADA

Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatında münhal bulunan

1-Şube müdürü,

2-Din hizmetleri uzmanı,

3-Eğitim uzmanı,

4-Şef,

5-İlçe Müftüsü

6-Müftü yardımcısı,

7-Vaiz

8-Murakıp 

9-Müfettiş yardımcısı kadrolarına yönelik olarak görevde yükselme sınavı yapılacaktır.

Aşağıdaki konuları içeren Görevde Yükselme Sınavının yazılı aşaması

Görevde yükselme sınav konuları

-Kur’an Tarihi

-Tecvid

-Kur’an-ı Kerim Meal Bilgisi

-Tefsir Tarihi

-Tefsir Usulü

-Tefsir Edebiyatı

-Hadis Tarihi

-Hadis Usulü

-Hadis Edebiyatı

-Kelam Tarihi

-Kelam Ekolleri ve Görüşleri (Maturidi-Eşari)

-Kelam Ekolleri ve Görüşleri (Diğer Mezhepler)

-Fıkıh Tarihi

-İbadetler (Namaz, Oruç, Zekat, Hac, Kurban, Adak, Yemin, Helaller-Haramlar)

-Fıkıh Usulü

-Hz. Muhammed’in Hayatı

-İslam Ahlakı

-Mezhepler Tarihi

-Dinler Tarihi

-Türkçe Dil Bilgisi

-Anayasa

-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

-633 Sayılı DİB Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

-4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

-3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

-6245 Sayılı Harcırah Kanunu

-4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

-5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

-5271 Ceza Muhakemesi Kanunu

-DİB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

-DİB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

-DİB Sınav Yönetmeliği

-Taşınır Mal Yönetmeliği

Sitemizde, yukarıda belirtilen konulara ve çıkmış sorulara yer verilmiştir.

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.