DKAB hakkında aradığınız her şey BURADA

KPSS ÖABT Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği Alan Bilgisi soru dağılımı nasıldır?

-İslam Tarihi Dersi; 7 soru
-Fıkıh Dersi; 7 soru
-Kelam Dersi; 6 soru
-Hadis Dersi; 5 soru
-Tefsir Dersi; 5 soru
-İslam Kültür ve Medeniyeti Dersi; 4 ilâ 5 soru
-Kur’an-ı Kerim ve Tecvid Dersi; 3 ilâ 4 soru
-İslam Mezhepleri ve Akımları Dersi; 3 ilâ 4 soru
-Dinler Tarihi Dersi; 3 soru
-Din Felsefesi Dersi; 3 soru
-İslam Felsefesi Dersi; 3 soru
-Din Eğitimi Dersi; 3 soru
-Din Psikolojisi Dersi; 3 soru
-Din Sosyolojisi Dersi; 3 soru

ÖABT Din Kültürü ve Ahlak Bilgi (DKAB) ve İmam Hatip Lisesi (İHL) Meslek Dersleri Öğretmenliği Sınavı ÖSYM tarafından her yıl yapılmaktadır. ÖSYM, sınavda adaylara 75 soru için 120 dakika süre verilmektedir. Aşağıda 2021 Dikab Öabt Konu ve Soru dağılımı listesi verilmiştir;

ÖABT (DKAB-İHL) Konuları ve Konu Dağılımı

Dîn Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı Soru Sayısı
1. Alan Bilgisi Testi %80 60
a) Kur’an-ı Kerim ve Tecvid %5
b) Tefsir %7
c) Hadis %7
d) Fıkıh %9
e) Kelam %8
f) İslam Mezhepleri ve Akımları %5
g) İslam Tarihi %9
h) İslam Kültür ve Medeniyeti %6
i) İslam Felsefesi %4
j) Din Felsefesi %4
k) Din Sosyolojisi %4
l) Din Psikolojisi %4
m) Din Eğitimi %4
n) Dinler Tarihi %4
2. Alan Eğitimi Testi %20 15
Toplam %100 75

ÖABT DKAB (Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi) Öğretmenliği Sınavı Puan Türü Nedir?

2021 KPSS ÖABT Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği için  KPSS P121 puan türüdür.

KPSS P121 Puan Türü Nasıl Hesaplanır?

Alan Bilgisi sınavına giren öğretmen adaylarının hesaplanan KPSS P121 puanı KPSS Lisans, KPSS Eğitim Bilimleri, KPSS ÖABT testlerini içermektedir ve aşağıdaki şekilde ağırlıklandırılır.

2022 KPSS Lisans testinin ağırlığı; %30

2022 KPSS Eğitim Bilimleri testinin ağırlığı; %20

2022 KPSS ÖABT testinin ağırlığı; %50

2022 yılı KPSS ÖABT Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği alan bilgisi sınavının, KPSS P121 puanının hesaplanmasında yarı yarıya etkisi bulunmaktadır. Bu yönden Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği adaylarının hazırlıklarını sürdürürken bu hususu göz önünde bulundurmaları ve alan bilgisi sınavına iyi bir hazırlık yapmaları faydalarına olacaktır.

2019 yılı  ÖABT DKAB Sınavına Kaç  Kişi Girdi?

Soru Sayısı Standart Sapma Ortalama Net Aday Sayısı
75 11,592 42,599 36.179

2019 KPSS ÖABT Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği alan bilgisi sınavı en fazla aday katılımı olan ÖABT sınavı olmuştur.

2022 ÖABT DKAB Soru Sayısı Nedir? Sınav Süresi Kaç Dakika?

2021 KPSS ÖABT Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği alan bilgisi sınavında adaylara toplam 75 adet soru yöneltilecektir

Bu 75 adet sorunun %20’lik kısmı yani 15 tanesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği alan eğitimi konularından, %80’lik kısmı yani 60 tanesi ise Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği Alan Bilgisi konularından oluşacaktır.

Adayların kendilerine yöneltilen bu 75 soruyu yanıtlamaları için ÖSYM tarafından tanınan süre ise 120 dakika (2 saat) olacaktır.

NOT: 2021 KPSS ÖABT Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği alan bilgisi sınavına dair hazırlamış olduğumuz yazımızdaki bilgileri mevcut ÖSYM kılavuzlarından faydalanarak hazırlamış bulunuyoruz. Yeni yayımlanacak bilgiler ile birlikte değişiklikler olması durumunda yazımızı bu değişikliklere göre güncelleyeceğiz. 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ne Demek?

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, çeşitli yaş gruplarından öğrencilere, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatında belirtilen din kültürü ve ahlak bilgisi ders konularını öğretmekle sorumludur.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Devlet okulları ve özel okullarında çalışma imkanı bulunan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin mesleki sorumlulukları şunlardır;

*Müfredatla belirlenen eğitim konularını öğrencilere aktarmak,

*Çeşitli eğitim yaklaşımları kullanarak nitelikli dersler planlamak ve sunmak,

*Öğrencilerin derse aktif katılımını sağlamak amacı ile yaratıcı ders materyalleri hazırlamak,

*Ödev, sınav ve sunumlar aracılığıyla öğrenci ilerlemesini izlemek,

*Başarı değerlendirmesini içeren öğrenci kayıtlarını tutmak,

*Bireysel öğrenci ilerleyişi ile ilgili ebeveyn sorularına cevap vermek,

*Sebep belirtilmeyen devamsızlık gibi durumlarda ebeveyn veya okul yönetimini bilgilendirmek,

*Öğrencileri kendi sorumluluklarını üstlenmeye teşvik etmek,

*Bireysel öğrenmeyi desteklemek,

*Öğrencilere kişisel sunum ve profesyonel davranış yoluyla rol model olmak,

*Sağlık ve güvenlik standartlarına uygun bir öğrenme ortamı yaratmak,

*Mesleki gelişimi sürdürmek.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeninde Olması Gereken Özellikler nelerdir?

*Eleştirel düşünceye açık olmak,

*Soyut kavramları öğrenci seviyelerine uygun bir şekilde açıklayabilmek,

*Farklılık ve çeşitliliklere karşı olumlu bir yaklaşım sergilemek,

*Sabırlı, özverili ve güler yüzlü olmak,

*Sözlü ve yazılı mükemmel iletişim becerisi sergilemek,

*Sınıf içi disiplini sağlayabilmek,

*Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmamak.

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.