TEFSİR USÛLÜ, TARİHİ ve EDEBİYATI

Kurs Durumu

0%

Kurs Hakkında

SOBU(sorularburada.com) ekibi olarak, bizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder başarılar dileriz. Tefsir, Tefsir Usulü, Tefsir Tarihi, Tefsir edebiyatı ile ilgili tüm sınavlarda soru kaçırmayacaksınız.

Tefsir Etmek Ne Demektir?

Tefsir, İslam dininin temel kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm’in tarihini, bu kaynağın değişik açılardan incelenmesi sonucunda ortaya çıkan ve “Kur’ân ilimleri” ana başlığı altında toplanabilecek literatürü, Kur’ân’ın daha iyi anlaşılıp yorumlanmasının usûl ve metotlarını, tarih boyunca oluşan tefsir birikimini analitik bir yaklaşımla ele alan ana bilim dalıdır.

Bu ana bilim dalının dersleri, Kur’ân imlâsının geçirdiği tarihî süreci, Kur’ân’ı teori ve pratik olarak doğru okumanın esaslarını, onu sağlıklı bir şekilde yorumlamanın ilkelerini, Kur’ân’ın ele aldığı ana konuları, müslüman toplumlarda tefsir ilminin oluşum ve gelişim tarihini, bu süreç boyunca oluşan eserleri,  tefsir ilminin çağdaş yöntem ve problemlerini, ayrıca günümüz İslam dünyasında ve oryantalist bilim çevrelerinde gerçekleştirilen belli başlı Kur’ân araştırmalarını incelemeyi hedefler.

Ne Öğreneceğim?

 • 1. Tefsîrin Tanımı ve Niteliği
 • 2. Tefsîrin Doğuşu ve Tedvîni
 • 3. Temel Tefsîr Yöntemleri
 • 4. Tefsîr Ekolleri
 • 5. Kur’ân Lafızlarına Dair İlimler
 • 6. Kur’ân’ın Manalarına Dair İlimler
 • 7. Tarihî Olgularla İlişkili Kur’ân İlimleri
 • 8. Kur’ân’ı Anlama ve Yorumlamada Yeni Yönelişler

Bu kurs için konular

186 dersler40h

!!! BİSMİLLAH DİYEREK BAŞLAYALIM DERSİMİZE !!!

NURGÜL BAL İLE TEFSİR DERSİ

eğitmenler hakkında

0 (0 derecelendirme)

19 Dersler

97 öğrenciler

0 (0 derecelendirme)

2 Dersler

0 öğrenciler

35.00

Materyal İçerikleri

 • 1-Konu ile alakalı Video
 • 2-Konu anlatımı
 • 3-Konu ile alakalı testler
 • 4-İndirilebilir kaynak
 • 5-Sözleşme süresince erişim
 • 6-Mobil ve bilgisayardan erişim
 • 7-Bitirme belgesi
Süreler: 40h
Dersler: 186
öğrenciler: Maks. 1500
Seviye: Tüm Seviyeler
Dilim: TR
Sertifika: evet

Gereklilikler

 • 1-Konu anlatımı
 • 2-Konuyla alakalı videolar
 • 3-Binlerce test testler
 • 4-Onlarca denemeler
 • 5-Hap bilgiler
 • 6-Özetin özeti
 • 7-Çıkmış Sorular
 • 8-Tefsir konusu
 • 9-Tefsir Usulü konusu
 • 10-Tefsir Edebiyatı konusu
 • 11-Tefsir Tarihi konusu

Bu Kurs Kimlere Göre?

 • * DKAB,(Meb, Ösym)
 • * İHL, (Meb, Ösym)
 • * DHBT, (Diyanet, Ösym)
 • * MBSTS, (Diyanet, Ösym)
 • * İhtisas, (Diyanet)
 • * Şef, (Diyanet)
 • * Müdür, (Diyanet)
 • *Müfettiş yardımcılığı, (Diyanet)
 • *Vaaz (Diyanet)
 • *Din Hizmetleri Uzmanı (Diyanet)
 • *Murakıp(Diyanet)
 • vb. tüm sınavlar için