KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Tehammül ve Eda yolları

TAHAMMÜL VE EDA YOLLARI

(Hadis Ögrenim ve Ögretim Yolları)

Hadislerin bir hocadan rivayet edilmesine terim olarak Tahammulu’l-Hadis, Tahammulu’l-İlm denilmektedir. Biz buna hadis alma yolları veya hadis ögrenme ve ögretme yolları diyebiliriz. Hadis usulü âlimleri tahammül ve eda yollarini baslangiçtan beri 8 olarak tesbit etmislerdir. Bunlar sırasiyla; sema’, kiraat, icazet, münavele, kitabet, i’lam, vasiyyet vicade’dir. Simdi özet olarak bunlari inceleyelim. 

Semâ; Öğrencinin hocasından işitmesine ve almasına Semâ denir.

Kıraat: Ravinin elinde bulunan hadisleri şeyhe okumasına Kıraat denir.

İcazet: Şeyhin rivayet ettiği hadisin öğrencisinin rivayet etmesine izin vermesidir. İcazet veren: Muciz, İcazetle rivayet edilen: Mûcâz, İcazetle rivayet eden öğrenci: Mucazun-leh denir.

Münavele: Şeyhin kitabı ‘’Bunu benden rivayet et’’ gibi bir eda lafzıyla rivayete izin verdiğini bildirmesine Münavele denir.

Kitabet(Mükâtebe): Şeyhin öğrenciye hadis yazarak vermesi; yada hadisi uzakta bulunan bir kişiye göndermesine Kitabet denir.

İ’lam: Şeyhin hadisi yada hadis kitabını öğrenciye göstererek, bunların kendi sema’ı olduğunu bildirmesi ve fakat rivayeti için icazet verdiğine dair beyanda bulunmamasına i’lam denir.

Vasiyyet: Şeyhin vefatının yaklaştığını hissetmesi veya bir yolculuğa çıkacağı zaman da hadislerinin yazılı olduğu kitabını öğrencilerden birine vasiyet etmesine Vasiyyet denir.

Vicâde: Bir kimsenin herhangi bir musannif veya ravinin el yazısıyla yazılmış kitabını veya bazı hadisleri bulmasına denir.

İmlâ Yöntemi: İmlâ yöntemiyle yazılan eserlere; imlâ veya çoğulu emâli, Talebeye hadisleri yazıran hocaya; mümlî, Onun söylediklerini yazan öğrenciye; müstemlî, Hocanın söylediklerini yüksek sesle uzaktakilere nakledenlere mübelliğ denir.