KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Tecvidin tarifi

Tecvidin tarifi:  Tecvid lugatta; “Bir şeyi güzel yapmak, süslemek, iyi ve hoşça yapmak” manalarına gelmektedir.

Istılah manası olarak tecvid; “Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur’an-ı Kerim’i âdab ve erkânına uygun bir şekilde hatasız okumak” demektir. Bununla ilgili kaideleri öğreten ilme de “Tecvid ilmi” denir.

Tecvid İlmi; Tecvid lügatta; bir şeyi güzel yapmak, süslemek manalarına gelmektedir Istılahta ise; Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur’an-ı Kerim’i adab ve erkânına uygun bir şekilde hatasız okumak demektir. Bununla ilgili kaideleri öğreten ilme de tecvid ilmi denir.

Tecvid ilminin mevzuu: Kur’an-ı Kerim’in kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’in aslını ve esasını teşkil eden hece harfleridir.

Tecvid ilminin gayesi: Rasulullah (s.a.v.)in ağzından duyulduğu üzere, Kur’an-ı Kerim’i fesahat ve belağatına uygun bir şekilde okuyabilmeyi sağlamak, bu hususta olanca gücü sarf etmektir. Şöyle de denebilir: Kur’an-ı Kerim’in okunması esnasında dili hatadan, noksanlıktan ve ziyadeden korumak, “Kur’an-ı Kerim’i tertil ile (açık-açık, tane-tane) oku” ayet-i kerimesindeki emre sımsıkı sarılmaktır. Bu şerefli ilmi öğrenmenin faydası da: İki cihan saadetine nail olmak ve Cenab-ı Hakk’ın cemaliyle cennetiyle müşerref olmaktır.

Tecvid ilmini öğrenmenin zaruriyyeti: Kur’an-ı Kerim tecvid üzere nazil olmuş ilahi bir kitaptır. Cebrail(a.s.) Peygamberimiz(s.a.v.)e Kur’an-ı Kerim’i tecvid ile okumuş, Peygamberimiz(s.a.v.) de ümmetine aynı şekilde bildirmiştir. Binaenaleyh namaz sahih olabilecek kadar Tecvid ilmini öğrenmek farz-ı ayındır. Çünkü Cenab-ı Hak, şöyle buyurmaktadır. “وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً” Kur’an-ı Kerim’i tertil ile(açık-açık, tane-tane) oku” Bu ayet-i kerimede Allah Kur’an-ı tecvid ile okumayı emretmiştir. Mezkûr ayetle ilgili olarak Hz. Ali(r.a.)’a sorulduğunda şöyle cevap vermiştir: “Tertil, harflerin tecvidini ve vakıfları bilmektir.” Kur’an-ı tertil ile okumak farzdır. Tertil de tecviddir.

Tecvid ilmini bilmek, 4 esasa bağlıdır:
a)Meharic-i hurûfu (harflerin mahreçlerini) bilmek,
b)Harflerin sıfatlarını bilmek,
c)Harflerin terkibi anında, yenilenen-değişen hükümleri bilmek,
d)Bol bol tekrar ve dil alışkanlığı kazanmak ki en mühimi de budur.

Tecvid ilmi, hem nazari hem de tatbiki bir ilimdir. Tecvid ilminde üstada büyük bir ihtiyaç vardır. Çünkü insan, kendi başına tecvid ilminin nazari kısmını teşkil eden kaide ve kurallarını belleyebilirse de, bu kaidelerin tatbikatını, harflerin mahreç ve sıfatını kendi kendine öğrenemez. Bunu “Fem-i mühsin” (güzel ağız) diye tabir ettiğimiz kâmil bir üstadın huzurunda diz çökerek onun ağzından almak mecburiyetindedir.