KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

İdgam-ı Mütekaribeyn

İDĞAM-I MÜTEKÂRİBEYN:

Mahreçleri veya sıfatları veyahut hem mahreç hem de sıfatları arasında birbiri ile yakınlığı bulunan iki harfin idgamına denilir. Mütekarib iki harften birincisi sakin kincisi harekeli olduğunda sakin harf harekeli harfte idgam edilir. Asım kıraatında genel olarak 2 harf gurubunda toplanır.

1-ل harfi sakin ر harfi harekeli olarak ardı ardına gelirse,   ل harfi okunmayıp ر harfi şeddelenerek okunur.

لْ -رَ = بَلْ رَفَعَهُ الله => بَرَّفَعَهُ الله 

قُلْ رَبِّ =>   قُرَّبِّ    

NOT: بَلْ رَانَ Kelimesinde bu kural uygulanmayıp sekte yapılır.

2-ق harfi sakin ك harfi harekeli olarak ardı ardına gelirse, ق harfi ك harfinin içinde belli-belirsiz bir şekilde okunur. Bu örneğin nakıs idgam olarak okunması evla olanıdır. Ancak tam idgam ile de okumak caizdir.

قْ – كُ = اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ

Tutma süresi: İdgam Mütekaribeyn nakıs idğam olduğundan özel bir tutma süresi yoktur