KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

75-İmamiyye Tefsiri

İMAMİYYE TEFSİRİ

448-İmamiye şia’sının Kur’an tefsiri hakkındaki görüşleri nelerdir?

&Gerçek tefsiri yalnız imamlar bilir. Bütün peygamberlerin ilmi Hz. Ali ve ondan sonra gelen imamlarda toplanmıştır.

&Kur’an’ın bir zahiri birde batını vardır. Zahiri peygamberlere batını imamlara aittir.(zahir anlam desteklemediğinde batıni yorumlara başvurmuşlar)

&İmamlardan rivayet olmadığında tefsiri caiz görmezler.

&Kur’an’ın tümü şia imamları hakkında ‘varid’dir.

&Kur’an sahabe tarafından tahrif edilmiştir.(Buna binaen tefsirde ilave bile yapmışlar)

&Ehli beyt dalındakilerden gelen sahih haberleri uydurma kabul ederler.

449-İmamiyye mezhebinin Mutezile ile bağlantısı nasıldır?

&İmamet konusu dışında bütün itikadi görüşleri Mutezile ile paraleldir.

450-Ehli Sünnetin, imamiyye’nin imamet ve imamlarla ilgili görüşleri nelerdir?

&İmamet ve imamlarla ilgili görüşlerini kabul etmez, Kur’an’a yaptıkları ilave ve batını te’villeri batıl sayarlar.

451-İmamiyye şia’sının en önemli tefsirleri nelerdir?

&El-Kummi (Tefsiru’l Kummi)

&Ebu Cafer et-Tusi(Et-Tibayan fi Tefsiri’l-Kur’an)

&Tabressi(Mecmey’l-Beyan fi Tefsiri’l-Kur’an)

&Tabatabai (El-Mizan fi Tefsiri’l-Kur’an)

452-Caferi tefsirciler kimlerdir?                 

&Tabersî   &Molla Muhsin el-Kâsî