KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

66-Nesefi

9-NESEFİ

417-Mezheb de müctehidlerin sonuncusu kabul edilen müfessir kimdir?

&Nesefi (Ebu’l Berakat Abdullah bin Ahmed en-Nesefi)

419-Nesefi tefsirinin özellikleri nelerdir?

&Tefsirinin mukaddimesinde onun irab ve kıraat vecihlerini, dil, belağat ve işaret ilimlerinin inceliklerini ihtiva eden ehlisünnet ulemasının sözleriyle desteklemiş, bidat ve dalalet ehlinin batıl görüşlerinden uzak durmuş

&Dirayet ve rivayet yaklaşımlarını uyumlu şekilde toplamış, bir yanıyla muhtasar bir yanıyla ilim ve sanatı ihtiva etmiş

&Akıcı ve kolay dille yazıldığı için fazla haşiyesi ve taliki yapılmamış

&Hanefi mezhebi mensublarınca tercih edilmiştir

&Kelami meselelerde ehlisünnetin görüşlerini açıklamaya ve delillendirmeye özen göstermiş

&Kıssalar, darb’ı meseller, güzel söz ve nükteleri tefsirde ihmal etmemiş

&Tefsirindeki en önemli kaynak Keşşef tefsiridir.(Mutezili görüşlerden ayıklayarak kendi uslubuyla sunmuş)

&İbn Abbas’tan gelen tefsir açıklamalarını aktarmıştır.