KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

32-Aşr-ı Şeriflerin Okunma yerleri

CENAZE MERASİMLERİNDE OKUNACAK SURELER VE AYETLER 

510-Cenaze merasimlerinde okunacak sureler ve ayetler nelerdir?

&Cenaze merasimlerinde ve daha sonra ölüler için yapılacak en güzel hediye Yasin ve Mülk surelerinin okunmasıdır. Bu surelere ilave olarak: Vakıa, Tekasür, İhlâs, Muavvezeteyn, Fatiha ve Bakara ilk beş ayeti okunabilir. Resulullah(s.a.v): “Ölülerinize Yasin suresini okuyunuz” ‘’Kur’an’ın kalbi Yasin’dir. Kim onu Allah rızası ve ahiret sevabı dileyerek okursa, Allah onun günahlarını affeder. Onu ölülerinize okuyunuz.” Buyurmaktadır.

BULUNULAN YER VE ZAMANA GÖRE KUR’AN OKUMAK 

511-Bulunulan yer ve zamana göre kur’an okumak ne demektir?

&Bir topluluk veya cemaat huzurunda kur’an okuyan kimse, o toplantının ve cemaatin ruhuna uygun ayetleri ihtiva eden kısımlardan okumalıdır.

&Toplantıya sebep olan hadiseye ters düşen yerlerin seçilmesi, kıraat adabına uymaz. Mesela nikâh kıyılacak bir nikâh merasiminde talak (boşanma) ile ilgili ayetlerden okunması usulsüz ve yersiz kabul edilir.

&Her ne kadar bu husus riayetsizlik, bilmeyerek yapıldığı takdirde, fıkhı bakımdan bir sorumluluğu gerektirmiyorsa da, buna uymakta büyük isabet bulunduğu gibi, kıraat adabı yönünden de lüzumludur. 

512-Vefat meclislerinde okunacak aşırlar nelerdir?

&Ali İmran: 3/185-189         

&Nisa: 4/78-81

&Ankebut: 56-63                   

&Yasin: 77-83

&Casiye: 26-30                       

&Fecir: 15-30

&İnfitar: 1-19                           

&Nebe: 31-40

&Hadid: 20-24                       

&Enbiya: 30-35

&Bakara: 153-157

513-Düğün, nişan, nikâh meclislerinde okunabilecek aşr-ı şerifler nelerdir?

&Rum: 20-27 Ayetler            

&Furkan: 71-77 Ayetler

&Nur: 32-34 Ayetler             

&Nisa: 4-5 ve 19 Ayetler 

514-Sünnet merasimlerinde okunacak aırlar nelerdir?

&Nahl: 120-128. Ayetler

&Nisâ:122-126. veya 124-126. Ayetler

&Furkan: 71-77. Ayetler 

515-Hac meclislerinde okunabilecek aşr-ı şerifler nelerdir?

&Bakara Suresi: 197-202. Ayetler

&Hac Suresi:26-33. Ayetler

&Ali İmran Suresi: 96-101. Ayetler 

516-Cami açılışlarında okunabilecek aşr-ı şerifler nelerdir?

&Tevbe: 17-22. Ayetler        

&Bakara: 114-117. Ayetler

&Tevbe: 105-110. Ayetler    

&Enbiya: 101-107. Ayetler

&Ahzab: 40-48. Ayetler        

&Fetih: 27-29. Ayetler

&Tevbe: 128-129. Ayetler    

&Kalem: 1-4. Ayetler

&Saff: 1-9. Ayetler                

&Ali İmran: 144-148. Ayetler

&Cuma: 1-4. Ayetler. 

517-Hatim–hafızlık ve kıraat cemiyetlerinde okunabilecek aşr-ı şerifler nelerdir?

&Enfal: 1-4. Ayetler              

&Fatır:27-32. Ayetler

&Neml: 89-93. Ayetler          

&Hıcr: 87-99. Ayetleri

&Ankebut: 41-45.Ayetler 

518-Hicri yılbaşında (muharrem ayı) okunacak aşr-ı şerif nelerdir?

&Tevbe Suresi:26-36-37. Ayetler

519-Hicret hadisesinin konu olduğu konferans vb. Yerlerde okunacak aşırlar?

&Tevbe Suresi; 38-40. Ayetler

520-Mevlid kandilleri ve mevlid programlarında okunacak aşırlar nelerdir?

Tevhid Bahri’nde Okunabilecek Aşr-i Şerif

&Bakara: 148-152. Ayetlar   

&Haşr: 22-24. Ayetler

&Ali imran: 26-30. Ayetler   

&Bakara 255.ayet. “ayetel kürsi”

Veladet Bahrinde Okunabilecek Aşr-i Şerif

&Ali imran:144-148. Ayetler

&Fetih: 27-29. Ayetler

&Tevbe: 128-29. Ayetler      

&Enbiya: 101-107. Ayetler

&Ahzab: 40-48. Ayetler        

&Araf: 156-158. Ayetler.

&Cuma: 1-8. Ayetler.            

&Saff: 1- 9. ayetler 

521-Regaib kandilinde okunacak aşırlar nelerdir?

&İbrahim: 35-41. Ayetler      

&Ali İmran: 190-194. ayetler

&Mü’min: 1-11. Ayetler 

522-Mirac gecesi programlarında oku-nabilecek aşr-ı şerifler nelerdir?

&Bakara: 284-286. Ayetler   

&İsra: 1-10. Ayetler

&Necm: 1-25. Ayetler           

&Duhan: 1-8. Ayetler         

-Kadir gecesinde okunacak aşr-ı şerifler nelerdir?

&Duhan      &Kadır Suresi       &Zuhruf: 1-10

523-Kurban bayramı ve bayram programlarında okunabilecek aşr-ı şerifler nelerdir?

&En’am: 160-165 Ayetler     

&En’am: 79-82 Ayetler

&Hac: 34-38 Ayetler 

524-Şehitlerle ilgili programlarda okunabilecek aşr-i şerifler nelerdir?

&Bakara: 153-157 Ayetler    

&Ali imran: 169-173 Ayetler

&Tevbe: 111-112 Ayetler 

525-Duadan önce okunabilecek aşr-i şerifler nelerdir?

&İbrahim: 35-41 Ayetler       

&A’raf: 54-58 Ayetler

&Ali imra: 8-9. ile 146-148 Ayetler 

526-İşyeri açılış törenlerinde okunabilecek aşr-ı şerifler nelerdir?

&Saf Suresi: 9-13 Ayetler

&Bakara Suresi: 148. Ayet ile Nisa Suresi: 29-30

&Cuma Suresi: 9-11 Ayetler 

527-Anne-baba hakkında-doğum haftalarında okunabilecek aşr-ı şerifler nelerdir?

&Nisa: 36-37 Ayetler            

&İsra: 23-27 Ayetler

&Lokman. Ayetler. 12-19 Ayetler 

528-İnfak (bağış yapma) ile ilgili hayır kurumu temel atma rogramlarında okunabilecek aşrı şerifler nelerdir?

&Bakara;2/ 261-266 Ayetler    

&Bakara: 267-273 Ayetler

529-Hasta ziyaretlerinde okunabilecek aşr-ı şerifler nelerdir?

&Fatiha:1-7 Ayetler                 

&Felak               

&Nas

&Bakara:2/ 255 Ayetel Kürsi 

&Bakara:1-5 Ayetler      

530-Yukarıdaki aşırlardan başka okunabilecek diğer aşerat(aşırlar) nelerdir?

&Ali İmran.190-194 Ayetler 

&İbrahim.39-41 Ayetler

&İbrahim. 39-41 Ayetler       

&Ali İmran: 144-145 Ayetler

&Tevbe: 128-129 Ayetler     

&Tevbe: 128-129 Ayetler

&Duha: 1-11 Ayetler            

&Nisa: 142-145 Ayetler

&Enfal: 1-4 Ayetler               

&Enam: 83-90 Ayetler

&Enam. 83-90 Ayetler          

&Tin: 1-8 Ayetler

&Tevbe: 71-72 Ayetler

&Ali İmran: 14–15.Ayet ile Kehf Suresi: 45-46. Ayetler