KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

23-Kur’an-ı Kerim’deki Hurûf-u Mukattaalar

KUR’AN-I KERİM’DEKİ HURÛF-U MUKATTAALAR 

552-Fevatih (Başlatanlar) diye adlandırılan gizemli/esrarlı harf ve sembollerle başlayan hurufu mukataalar kaç surede vardır?

&29 suredir. Bu sûrelerden üç tanesi bir; on tanesi iki; on üç tanesi üç; iki tanesi dört ve bir tanesi de beş mukattaa harfiyle başlamaktadır. 

453-Sure başları anlamına gelen, bazı sûrelerin başlarındaki “Elif, Lâm, Mim, Yasin, Nun, Hamim, Tâ Sin” gibi harflerin bulunduğu surelere ne denir?

&Mukattaât-ı Süver 

453/1-Kur’ân-ı Kerim’in sûrelerinde bulunan Hurûf-u Mukattaalarda (kesik) kaç ayrı harf kullanılmıştır?

&14(ا-ح-ر-س-ص-ط-ع-ق-ک-ل-م-ن-ه-ی)

454-Kur’ân’ın sûrelerinde bulunan Hurûf-u Mukattaalar kaç ayrı şekilde bulunmak-tadır ve nelerdir?

&13 tanedir. ص Sâd Sûresi, ک Kaf Sûresi, ن Kalem Sûresi, حم Mü’min, Fussilet, Zuhruf, Duhân, Câsiye, Şura ve Ahkaf Sûreleri, طه Tâhâ Sûresi, طس Neml suresi, يس Yâsin Sûresi, الم Bakara, Âl-i İmrân, Ankebût, Rûm, Lokman ve Secde Sûreleri, الر Yunus, Hûd, Yusuf, İbrahim ve Hicr Sûreleri, طسم Şuarâ ve Kasas Sûreleri, المص Ârâf Sûresi, المر Ra’d Sûresi. ve کهيعص Meryem Sûresi.

455-Hurûf-u Mukattaalar kaç harflerden oluşmaktadır?

&1 ila 5 harf arasında değişen sayılardan meydana gelmiştir.( ص ve کهيعص  gibi)

455/1- () Bu huruf-u mukatta hangi surede bulunmaktadır?

&Şura Suresi’nden 

456-Kur’an’ın bazı surelerinin başına tam bir ayet sayılmayan Huruf-u Mukattaa harflerinin konmasının sebebi nedir?

&En sağlam görüş bu harflerle Allah muhatabın dikkatini Kur’an’a çekmek istemiştir.