KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

2- Kaynukâoğulları’nın Medine’den çıkarılması

B- KAYNUKÂOĞULLARI’NIN MEDİNE’DEN ÇIKARILMASI (2/624)

Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı ilk bozan Yahudi kabilesi Kaynukâ’oğullarıdır. Hazreclilerin müttefiki idiler. Bedir Savaşı’ndan sonra taşkınlık yapmaya ve bu savaşta zafer elde eden Müslümanları kıskanmaya başladılar. Müslümanların galip gelmesini Kureyş’in savaş tekniğini bilmeyişine bağladılar. Peygamberimiz bu tutumdan endişelenmeye başladı. Kur’an-ı Kerîm’de onların davranışları şöyle ifade edilmektedir:  “Eğer bir topluluğun antlaşmaya hıyanet etmesinden korkarsan, sen de onlara karşı aynı şekilde davran”.

Peygamberimiz Kaynukâ’oğullarını kendi pazar yerlerinde toplayarak Kureyş’in Bedir’de uğradığı yenilgiyi hatırlatıp kendilerini ikaz etti. Onları İslâm’a davet etti. Kendisinin peygamber olduğunu hatırlattı. Fakat Yahudiler, Kureyş’in savaş tekniğini bilmediğini, kendilerinin ise usta savaşcı olduklarını yineleyerek Hz. Peygamber’i tehdit ettiler ve antlaşmayı bozdular.

Kaynukâ’oğullarının tutumundan endişelenmeye başlayan Peygamberimiz, Şevval 2/Mart-Nisan 624’te onların üzerine yürüdü. Bu Yahudi kabilesinin hem okul, hem de mahkeme salonu olarak kullandıkları Beytü’l-Midras’ın önünde onları İslâm’a davet etti. Fakat Kaynukâ’oğulları kendilerinin Hz. Muhammed (s.a.s.) tarafından daha önce bu konuda ikaz edildiklerini belirterek davete olumsuz cevap verdiler. Onların Medine’nin özelliklerinden olan iki kaleleri (utum. çoğulu:  âtâm) vardı. Bu kalelere çekildiler. Müslümanlar onları on beş gün süreyle kuşattılar. Yedi yüz savaşçıya sahip olan Kaynuka’ Yahudileri korkuya kapıldılar. Hz. Peygamber’in vereceği karara razı olmak üzere kalelerinden çıkarak teslim oldular. Kaynukâ’oğullarının eski müttefiki ve münafıkların başkanı Abdullah b. Übey, Hz. Peygamber’den ısrarla onların bağışlanmalarını istedi. Peygamberimiz onların Medine’yi terketmelerini emretti. Bu defa Abdullah b. Übey Kaynukâ’oğullarının yerlerinde bırakılmaları için çaba sarfettiyse de bunu başaramadı.

Bin beş yüz kılıç, üç yüz zırhlı elbise, iki bin mızrak ve beş yüz kalkandan ibaret olan silahlarını ve mallarını Medine’de bıraktılar. Onlardan kalan malların beşte biri Beytülmâle ayrılarak gerisi Müslümanlar arasında taksim edildi. Kaynaklarda Bedir Gazvesi’nden sonra beşte biri (Humus) ayrılan ilk ganimetin bu Yahudi kabilesinden elde edilen ganimet olduğu kaydedilir.

Beytü’l-Midras:  

Yahudi kabilesi olan Kaynukâ’oğullarının hem okul, hem de mahkeme salonu olarak kullandıkları yer. “Hz. Peygamber Beytü’l-Midras’ın önünde onları İslâm’a davet etti.