KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

12-Kur’anı Kerim’in Nüzul Aşamaları

KUR’ANI KERİM’İN NÜZUL AŞAMALARI

131-Vahyin nüzul aşamaları nelerdir?

&Levh-i Mahfuz’a İnmesi(Berat gec.)

&Beytü’l İzze’ye İnmesi(Kadir gec.)

&Hz. Peygamber’e İnmesi (Kadir gec.)

132-‘’Kur’an dünya semasına kadir gecesinde toptan indirildi. Oradan da yirmi küsur yıl boyunca parça parça nazil oldu.” Sözü kime aittir?

&İbn Abbas

133-Peygamber ile biz insanlar arasında iletişimin sağlanabilmesi için iki şartın olması gerekir. Bunlar nelerdir?

&Mahiyet / antolojik olarak eşit yani aynı seviyede olunmalı.

&Aralarında ortak bir dil / anlaşma vasıtası bulunmalıdır.