KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

11-Tencimu’l-Kur’an’nın Hikmeti

TENCİMU’L-KUR’AN’NIN HİKMETİ

130-Vahyin Hz. Peygambere parça parça (Tencimü’l-Kur’an) indirilmesinin hikmetleri nelerdir?

&Müslümanlara kolaylık sağlamıştır.

&Hayata geçirme ve anlama kolaylaşmıştır.

&İnanmayanların iç yüzleri açığa çıkmıştır.

&Müslümanların sordukları sorularla müşrik münkire ve münafıkların şüphe ve itirazlarına anında cevap verilmiştir.

&Hz. Peygamber ve ashabına (Müslümanlara) moral ve güç kaynağı olmuştur.

&Problemlere çözümler getirmiştir.

&Hz. Peygamber ve ashabının yaptığı hatalar zamanında düzeltilmiştir.

&İlahi irade tarafından değiştirilmesi gereken bazı hükümlerin zamanı gelince değiştirilmesine imkân sağlamıştır. (Nasih -Mensuh)

&Kur’an’ın bir beşer kelamı değil ilahi bir kitap olduğunu göstermeye vesile olmuştur.

&Asıl amacı insanların kalplerine iyice yerleştirmek ve Meydan okuma.