Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Zekatın önemi ve şartları

ZEKÂTIN MAHİYETİ VE ÖNEMİ:    

Zekât; ’’Arıtma, çoğalma, temizleme, artma(nema)’’ anlamındadır. Hicretin 2. Yılında farz kılındı. Namaz ve zekât sürekli birlikte zikredilir. İnsanın zekâtı Allah’a şükürdür.

ZEKÂTIN ŞARTLARI:   

Zekâtın vücup sebebi zenginliktir. Nisap miktarı nema özelliği taşıyan malın zekâtı verilir. Ayrıca 1 kameri yılında geçmesi gerekir. Zekâtın rüknü ise temlik ve teslimdir. Sahih olabilmesi için ehline verilmesi ve zekât niyetiyle verilmesi gerekir.

YÜKÜMLÜLÜK ŞARTLARI:  

Kişide ve malda aranan şartlar vardır. Namaz ve oruçta aranan şartlar zekâtta da aranır. Zekât için akıl ve bülüğ şartı tartışmalıdır. Çocuk ve akıl hastaları için öşürden toprak ürünleri zekâtında sorumlu olduklarında görüş birliği vardır. Ebu Hanife:  çocuk ve akıllı olmayanları öşür hariç diğer mallarda zekât vermekle sorumlu tutmamıştır. Diğer üç mezhebe göre akıl ve baliğ olmayanların malları zekâta tabidir. Zekâtlarını veli ve vasileri öder. Çocuğa ve akıl hastalarına zekât düşer.