Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Zekatın ödenmesi

ZEKÂTIN ÖDENMESİ:

Zamani:

Hanefiler ‘’yıllanma gerçekleşir gerçekleşmez hemen ödenir’’ der. Zekât borcu artık kul hakkı olur. Hemen ödenmesi gerekir. Toprakta zekât hasat zamanıdır. Hasattan sonra ürün çalınırsa, telef olursa zekât verilmez. Şafi, Maliki, Hanbeliler madende zekâtı nisap miktarına ulaşınca alırlar. Yıllanma şartı toprak, bal ve madenlerde aranmaz. Çoğunluk kişinin zekâtını vaktinden önce ödeyebilir. İmam Malik ve Zahirilere göre olmaz. Zekât ertelenir, mal bu süre içinde telef olursa zekât bu kişiden düşmez. Ahmet Bin Hanbel ve Malikiler ‘’zekât borcu ertelenemez’’ derler. Zekât ille de ramazanda verilmez. Hanefiye göre kişi zekât borcunu erteleyip çalınırsa zekât borcu düşer. Kişi ölürse zekâtı verilmez, vasiyeti varsa ancak o zaman verilir. Cumhura göre ise ‘’kişi ölüm vasiyeti olmasa da kişi zekâtı ödeyebilir. Zekât mali ibadet olduğundan vasiyet olmadan olur’’ derler.

Zekatin Ödenme Şekli:

Mükellef yerine getirir. Hanefiler’e göre açık malların zekatını devlet bireyden alıp fakire verir. Gizli malları ise mükellef kendisi öder. Malikiler’e göre hepsini devlet alır ve dağıtır. Hambeliler’e göre ise ikisi de olur. Devlet istese mükelleften istese zekâtı zorla alabilir.

İnfak edilecek mallar iyi vasıfta olmalıdır. Fakihlerin çoğunluğuna göre zekât borcu ancak zekâta tabi olan maldan verilir. Şafiler ‘’ticaret malından zekât olarak malın kıymeti verilebilir’’ der. Hanefi’ye göre ikisi de olur. Zekât mümkünse bulunulan beldedeki fakirlere verilir. Hanefi ‘’eğer akraba belde dışındaysa verilir’’ der. Şafiler ‘’zekât belde dışına çıkmaz’’ der. Hambeliler ‘’başka beldeye gönderirse günahkâr olur ancak borcunu da ödemiş olur’’ der. Hanefiler zekâtı dışarıya göndermeyi caiz görür.

Zekatın Dağıtımı:

Zekatlar fakirlere, miskinlere, zekat işinde çalışanlara, kalpleri islama ısındırılacaklara, kölelere, borçlulara, Allah yolunda olanlara ve yolda kalmışlara aittir.