Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Zekat verilmeyecek kimseler

ZEKAT VERİLMEYECEK KİMSELER:

Ana-Baba-Eş Ve Çocuklar:

Usul ve Furu’a zekat verilmez. Usul; ana, baba ve dede, Furu; çocuk, torun ve eşlerdir. Hanefi’ye göre kişi bakmakla yükümlü olduğu kişiye zekat veremez. Amca, teyze, dayı, hala, kardeş ve onların çocuklarına zekat verilir, diğerleri nafaka verilenlere yani nafakasını karşılamakla görevli olduğu kişilere zekat verilmez.

Müslüman Olmayanlar:  

İnancı olmayana, mürted ve gayrı Müslime zekat verilmez. Zimmilere de verilmez. İmam züfer Hz. Ömerin ‘’miskinden kasıt ehli kitabın fakirleridir’’ sözüne dayanarak ‘’zimmilere de verilir’’ der. Şafiler hariç diğerleri sadakanın fakir zimmilere verilebileceğini söyler.

Zenginler:

Hanefiye göre nisab-ı istiğna sahibi olana zekat verilmez.

Hz. Peygamberin Yakınları:

Peygamber yakınlarına zekât verilmez. Hz. Hasan zekat mallarından bir hurma alır. Peygamberimiz; ‘’Bırak bırak, zekât malını bizim yiyemeyeceğimizi bilmiyor musun’’ der.