Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Zayıf hadisler

ZAYIF HADİSLER

Sahih ve Hasen hadiste bulunması gereken şartları taşımayan hadistir. Bu şartlar; 1)Kesintisiz bir sened,

2)Râvîlerin adaleti (doğruluğu),

3)Râvîlerin zabt(ehliyet) sahibi olup çok yanılan ve gâfil olmaması,

4)Meçhul olmaması,

5)Hadisin şaz olmaması,

6)Muallel olmamasıdır. Sayılan bu şartlardan bir kısmı ya da tamamını ihtiva etmeyen hadis, zayıf ismini alır ve şartlar eksildiği ölçüde hadisin zayıflığı da artar. 

Mürsel:

Tabiinin sahabiyi atlayarak direk Hz. Peygamberden rivayet edilen hadistir. Yani sahabe veya tabiinden olan bir kimsenin, Peygamberden duymadığı bir şeyi Peygambere atfetmiş olduğu hadislere Mürsel Hadis denir.

Munkatı:

Senedin farklı yerlerinden peş peşe olmamak şartıyla birkaç ravinin düşürülmesi demektir. Senedinde ittisal bulunmaz. Tebei tabiin’in tabbiin’i atlayarak rivayet ettiği hadislerdir.

Mu’dal:

Senedin herhangi bir yerinde ‘peş peşe’ iki yada daha fazla ravinin düşürülmesi demektir.

Muallak:

Senedin baş tarafından bir veya birkaç ravi yada tamamının ismini zikretmeden rivayet edilen hadistir.

Müdelles:

Bir ravinin çağdaşı olup görüştüğü fakat hadis almadığı veya çağdaşı olup görüşmediği bir şeyhten işittiğini zannettirecek (aldatacak) şekilde rivayet ettiği hadistir.