Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Yeterlilik belgesi mülakatları Sözlü ve Uygulamalı sınav soruları

YETERLİLİK BELGESİ MÜLAKATLARI SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV SORULARI

 Sözlü Mülakatlara Çalışan Adaylar!

     Sizler için araştırdık, sorduk, soruşturduk. Sınavlarda hangi sorular sorulur? Hangi konulara önem verilir? Nelere dikkat edilmesi gerekir? Sınav sırasında, komisyonun huzurunda çekilen kâğıtta ne gibi sorular çıkmıştır? İşte sorular!

     Sosyal medyadan, yıllardır sınava giren ve 21 ilde sınava katılan bazı adaylardan aldığım bilgilere göre Türkiye genelindeki sınav komisyonlarında, şimdiye kadar sorulmuş soruları sizlerin istifadesine sunuyoruz. Bu sorulardan istifade etmenizi Rabbimden niyaz ediyorum. Rabbim en hayırlı şekilde sonuçlandırsın.

NOT:

Bir soruyu bir kaç sınav komisyonunda sorduklarını tespit ettik. Biz burada sadece bir yerde soru olarak zikrettik.

21 İLDE YAPILAN MÜLAKAT SORULARI

BURSA İLİNDEKİ MÜLAKAT SORULAR

 • Cuma hubesinin ikinci kısmının hükmü nedir?
 • Bir kadın cemaatle cuma namazı kılarsa öğle namazı düşer mi?
 • Müfsidi örnekleriyle açıklayınız?
 • Namaz içerisinde erkek ve bayan arasında ki fark nedir?
 • Hangi günlerde oruc tutmak haramdır?
 • Hudeybiye’nin şartları nelerdir?
 • İstila(İsti’lâ) harfleri nelerdir?
 • İzhar-ı Şefevi ne demektir?
 • Vecih nedir?
 • Tahkikle Kuran okur musun?
 • Kerahat vakitlerini anlatır mısın?
 • İbadet çeşitlerini sayabilir misin?
 • Mükellef kimdir?
 • Yeminler çeşitleri hakkında bilgi verir misin?
 • Zekât kimlere verilmez?
 • Allah’ın zati sıfatları nelerdir?
 • Allah’ın subuti sıfatlar sayabilir misin?
 • Eşari hakkında bilgi verir misin?

İSTANBUL İLİNDEKİ MÜLAKAT SORULAR 

 • Mute savaşını anlatır mısın?
 • Tecvitteki sıfatlar nelerdir?
 • Hemze-ı Vasl ve Kat’ ne demektir?
 • Ravm ve İşmam ne demektir?
 • Akabe biatları hakkında bilgi verir misin?
 • Habeşistan’a hicreti anlatır mısın?
 • Tadili erkân ne demektir?
 • Namazdaki oturuşların terki halinde namazın durumu nasıl olur?
 • İlk Kur’an kursu ne zaman açıldı?
 • Oruca niyet hakkında bilgi verir misin?
 • Maturidi hakkında bilgi verir misin?
 • Selefiye hakkında bilgi verir misin?
 • Kur’an’ın kısımları(cüz, ayet…) nelerdir?
 • Peltek okuyan bir kişinin (Ra harfini ga gibi) imameti caiz midir?
 • Kur’an’da kaç yerde secde ayeti vardır?
 • Vacip olan oruçlar nelerdir?
 • Ramazan orucunda kefareti gerektiren sebepler nelerdir?
 • Zammı sureyi okumayı unuttuğun zaman ne yapmalısın?
 • Mavi bezden kefen olur mu?
 • Kadınlar özel hallerinde tilavet secdesi yapabilirler mi?
 • Ölü doğan çocuğun cenaze namazı kılınır mı?
 • Cenaze namazında imama sonradan uyan kişi ne yapar?
 • Namazda Fatiha süresini okumayı unuttum ne yapmalıyım?
 • Bir kişi kimlere fitre veremez?
 • Havaic-i Asliye ne demektir?

BOLU İLİNDEKİ MÜLAKAT SORULAR 

 • Hudeybiye yılı nedir ve anlaşma maddeleri nelerdir?
 • Sakin Mim’in halleri nelerdir?
 • Medd-i Arızın hükmü, kaç çeşittir?
 • Kalkale kelime manası ne demektir?
 • İstidrac nedir?
 • Abdestin farzları nelerdir?
 • Abdestin sünnetleri nelerdir?
 • Ulul Azm peygamberler hangileridir?
 • Hades nedir?
 • Akaid diyince aklına neler geliyor?
 • Havzı Kebir tanımı nedir?
 • Cuma hutbesinin hükmü nedir?

DENİZLİ İLİNDEKİ MÜLAKAT SORULAR

 • Mezhepler hakkında bilgi verir misin?
 • Esmau’l-Husna ne demektir?
 • Fer’i Medin kısımları nelerdir?
 • Takip ettiğimiz kıraat ve rivayeti hangisidir?
 • Meddi Lazım’ın çeşitleri nelerdir?
 • Mestlerdeki özellikler nelerdir?
 • Yaradaki sargı namazda düştüğü zaman ne olur?
 • Abdestsiz Kur’an’a el sürülür mü?
 • Fecr-i Sadık ne demektir?
 • İslam’da ilk savaş hangisidir?
 • Tilavet Secdesi nedir?
 • Mestler üzerine meshin müddeti ne kadardır?

OSMANİYE İLİNDEKİ MÜLAKAT SORULAR 

 • Meal Ğunne ne demektir?
 • Vakf-ı Mutlak ne demektir?
 • Meddi Munfasılın hükmü nedir?
 • Meddi Muttasıl’ın hükmü nedir?
 • İdgamı Misleyn nedir?
 • Meddi Liyni açıklar mısınız?
 • Rıdvan biatları ne demektir?
 • Kade-i ahire hükmü nedir?
 • Celse ne demektir?
 • Tahiyyatın, salli, barik ve Rabbenalarının hükmü nedir?
 • Nifas süresinin en az kaç gündür?

KONYA İLİNDEKİ MÜLAKAT SORULAR 

 • Açıktan ibadetin ve tebliğin başladığı yıl kaçtır?
 • Meddi arız ne demektir? Açıklar mısınız?
 • Fıkhi ve itikadi mezhepler nelerdir?
 • Hazreti peygamberin eşleri, çocukları hakkında bilgi verir misin?
 • Hazreti peygamberin savaşları hakkında bilgi verir misin?
 • Allah’ın sıfatlarını anlatır mısın?
 • İddet konusunu anlatır mısın?
 • Tahareti suğra ve Tahareti Kübra nedir?
 • Cenaze yıkamanın hükmü nedir?
 • Muamelat ne demektir?
 • Temizlik nelerle yapılır?
 • Kıbleyi araştırıp ve araştırmayıp namaz kılanın durumu nedir?
 • Fey-i zeval nedir?
 • Kâbe abdestsiz tavaf edilebilir mi?
 • İftitah tekbirinin diğer adı nedir?
 • Özürsüz olarak alnını yere koymayanın secdesi olur mu?
 • Kur’an okumak için teyemmüm alsan bu teyemmümle namaz olur mu?

KASTAMONU İLİNDEKİ MÜLAKAT SORULAR 

 • Akabe biatları tarihi ve kaç kişi olduklarını söyler misin?
 • Meddi arız’da kaç vecih var?
 • Kasr ne demektir?
 • Kur’an’daki kasırla vecihteki kasr aynı mı?
 • Namazın rukünlerini nelerdir?
 • Namazda birinci oturuşu yapmasam namaz olur mu?
 • Namazın mekruhlarından 5 tane söyler misin?
 • İmama uyan kişi imamdan önce rükuya gitse ne yapar?
 • Musallinin namazda selamı önce sağa vermesinin hükmü nedir?
 • Muhazat nedir? Kâbe de muhazat olur mu?
 • Müdrik nedir?

SAMSUN İLİNDEKİ MÜLAKAT SORULAR 

 • Hendek savaşını anlatır mısın?
 • Tefeşşi ve İtbak nedir?
 • Arızı Süğra ve Arızi Kübra nedir?
 • Medd-i Tabii nedir?
 • Kaide-i ahire hakkında bilgi verir misin?
 • Kur’an-ı önce Tahkik ve sonra Hadr üzere okur musun?
 • Mübah ne demektir?
 • Kunut dualarını okuyarak ve namazdaki hükmünü söyler misin?
 • Namazla ilgili terimlerden 5 tane sayar mısın?
 • Namazın vacipleri nelerdir?
 • Namazın sünnetleri nelerdir?
 • Kavme ne demektir?
 • Tuma’nine ne demektir?
 • Bir tecvit kuralının hükmü neye göre belirlenir?
 • Mute savaşı bir Gazve mi yoksa Seriyye midir?
 • Kişi yılın belli zamanlarında fakirlere dağıttığı mal ve para için bir süre geçtikten sonra onlar benim zekâtım olsun dese olur mu?
 • Ortak iki kişiden biri ortağının haberi olmadan onun zekâtını verse olur mu?
 • Mutlak ve mukayyet sular nedir?

ANKARA İLİNDEKİ MÜLAKAT SORULAR 

 • Hüzün yılı ne demektir?
 • Sevinç yılı ne demektir?
 • Müekked sünnet nedir?
 • Allah’ın zati sıfatlarını ve selbi sıfatlarını anlatır mısın?
 • Büyük günah işleyen mürted olur. Görüşü hangi itikadi mezhebe aittir?
 • Eşarilik ve Maturidilik arasındaki farklar nelerdir?
 • Mutezile hakkında ne biliyorsun?
 • Ehlisünnet mezhepleri nelerdir?
 • Adak kurbanının etini kimler yiyemez?
 • Tafsili ve icmali imanın tanımını yapınız?
 • üt namazının hükmü nedir?
 • Bir-i Maune faciası hakkında bilgi verir misin?
 • Namaz ne zaman farz kılındı?
 • Ne zaman namaz kılınmaz? Kerahat vakti ne demektir?
 • Cidde mikat sınırı içinde midir?
 • Meleklerin görevleri nelerdir? 

KAYSERİ İLİNDEKİ MÜLAKAT SORULAR 

 • Oruç ne zaman farz kılındı?
 • Hz. Hatice’nin mihri ne kadardır?
 • Peygamberlerin sıfatları nelerdir?
 • Secdede iki ayağı yere koymak nedir?
 • Kişi başını da oynatamıyor gözü ile ima yapabilir mi?
 • Cenaze namazının vacipleri nelerdir?
 • Namazın Kur’an’daki ibaresi nedir?
 • Ezan okuyan kişide aranan şartlar nelerdir?
 • Kader değişir mi?
 • Teharri nedir?
 • Fecr-i Kazib ne demektir?

TEKİRDAĞ İLİNDEKİ MÜLAKAT SORULAR 

 • Hattım duasını yapar mısın? (Müfredat kitabımız da var bütün dualar.)
  ● Şefaati uzma ne demektir?
 • Umumu’l-Belva nedir?
 • Kıyas ne demektir?
 • İmsak ne demektir?
 • Sargı üzerine mesh ile namaz kılan kişinin durumu nedir?
 • Kurbanın rüknü nedir?
 • Mesbuk nedir?
 • Necaseti galiza ve hafife ne demektir?
 • Uçakta namaz nasıl kılınır?
 • Cem nasıl yapılır?
 • Arefet vakfesini kaçıran kişiye nedir?
 • Kıran haccını anlatır mısın?
 • Suların çeşitleri nelerdir?
 • Selbi sıfat hangilerine denir?
 • Hudeybiye barış antlaşması müslümanlara ne kazandırdı?
 • Nafile namaz kılmak isteyen farz kıldıran bir imama uyabilir mi?
 • İzhar ne demektir?
 • Namazda özürsüz ardı arda durmadan 3 adım yürümenin hükmü nedir?

ANTALYA İLİNDEKİ MÜLAKAT SORULAR 

 • Ezan duasını olur musun? (Müfredat kitabımız da var bütün dualar.)
 • Mirac nedir? ‘’Namaz mü’minin miracıdır’’ sözünden ne anlıyorsunuz?
 • Kıyam bi nefsihi nedir açıklar mısın?
 • Peygamberimizin azılı düşmanları kimdir?
 • Sebebi nüzul ne demektir?
 • Fidye nedir?
 • Yemin çeşitleri nelerdir?
 • Kütübi sitte kaç tanedir ve nelerdir?
 • Bir-i Maune faciasının yaşandığı yerin ismi nedir?

DİYARBAKIR İLİNDEKİ MÜLAKAT SORULAR 

 • Zekât ne zaman farz kılındı?
 • İfk hadisesi ne demektire?
 • Kaç çeşit med vardır?
 • Mizan Nedir?
 • Ebu Hanife’nin gerçek ismi nedir?
 • Zelletü’l-Kari ne demektir?
 • Lahn-ı Celi nedir nasıl olur?
 • Lahn-ı hafi nedir?
 • Afrine mehmetciğin girmesindeki amaç nedir?
 • Kardeşlikle alakalı vaaz verecek olursan kısaca ne anlatırsın?

ERZURUM İLİNDEKİ MÜLAKAT SORULAR 

 • Nikâh ayetini okur musun? (Müfredat kitabımız da var bütün dualar.)
 • Namazda son oturuşa oturmadan 5. rekata kalktın, secdeye gitmeden 4. rekatta oturmadığını hatırladın ne yaparsın?
 • Bayram namazı nasıl kılınır anlatır mısın?
 • Aksam namazının farzını kılarken 3. rekata kalktın ve Fatiha duasını unuttun ne yaparsın?
 • Asr-ı Sani nedir?
 • Şeri deliller nelerdir?
 • Cuma kimlere farzdır?
 • Efali mükellefin ne demektir?
 • Peygamberimizin hayatı, hanımları ve çocukları hakkında bilgi verir misin?
 • Kur’an’ın noktalanması hakkında bilgi verir misin?
 • Mushaflar çoğaltılması sonrası nerelere gönderildi?
 • Fer’i deliller nelerdir?
 • Ef’al-i mükellefini sayar mısınız?

ELAZIĞ İLİNDEKİ MÜLAKAT SORULAR 

 • Teravih namazını kıldırır mısın bize?
 • Cenaze namazını kadınların kılması hakkında bilgi verir misin?
 • Fıkıhla ilgili nelerle ilgilendin?(Yorum size ait)
 • Nasıl kitaplar okursun? (Yorum size ait)
 • Seferilik Hükmü nedir?
 • Gümüşün nisabı ne kadardır?
 • Habeşistan’a göçü anlatır mısın?
 • İmanın Çeşiteri Nelerdir?
 • Mucize kaç çeşittir?
 • Cenaze ve bayram namazında vakit çok dar abdeste vakit yok teyemmüm olur mu?
 • Meddi lazım nedir? Örnek verir misiniz?
 • Özürlü bir kişi öğle abdesti ile ikindi namazını kılabilir mi?
 • Bir kişi abdest esnasında veya sonunda abdest azalarından birini yıkayıp yıkamadığından şüphe etse ne yapar?

İZMİR İLİNDEKİ MÜLAKAT SORULAR 

 • Cuma hutbesinin ikinci kısmını okur musun? (Müfredat kitabımız da var bütün dualar.)
  ● Hayızlı kadının Kur’an okumasına müsade eden mezhebi hangisidir?
 • Cenaze namazı hakkında bilgi verir misin?
 • Nafile namazlar hakkında bilgi verir misin?
 • Zekât, sadaka ve fıtr arasındaki fark nedir?
 • Tahıyyetül mescid namazı nasıl kılınır?
 • Sen çiftçisin, toprak ekiyorsun, toprağın yağmurla sulanıyor, öşürü ne kadar verirsin?
 • Miraç yılı nedir? Anlatır mısın?
 • Sünnet çeşitler nelerdir?
 • Kadınlar özel hallerinden sonra namazını ve orucunu kaza eder mi?
 • Cenaze namazının sünnetleri nelerdir?
 • İftitah tekbirinin hükmü nedir?
 • Farzların 3. Ve 4. Rekâtlarında fatihayı okumanın hükmü nedir?
 • Namazda sübhanekeyi okumazsam namazım gecerli olur mu?
 • Aslı deliller nelerdir?
 • Kıyası anlata bilir misin?

MANİSA İLİNDEKİ MÜLAKAT SORULAR 

 • Tahıyyattan sonra unutup ayağa kalktığın zaman ne yaparsın?
 • Haram li gayrihi ne demektir?
 • Ruhsat nedir?
 • Abdestin vacibi nelerdir?
 • Gusül alırken kovadaki suya doğru tükürdün ve tükürüğün suya karıştı kovadaki su ile gusül alınir mı?
 • Kerahet vaktinde namaz kılmak niçin mekruhtur? Açıklar mısın?
 • Kadınlar hacca tek başına gidebilir mi?
 • Oruç tutmamayı mübah kılan haller nelerdir?
 • Kutsi hadis nedir?
 • Cebrail’in diğer isimleri nelerdir?
 • Nasıl bir okuyuş hatası namazı ifsad eder?
 • 1. Selamın hükmü nedir?
 • Haram çeşitleri nelerdir?
 • Mekruhun çeşitleri nelerdir?
 • Mihrabiye nedir?
 • Hutbenin geçerlilik şartları nelerdir?

TRABZON İLİNDEKİ MÜLAKAT SORULAR 

 • Cenaze duasının ortak olan kısmını okur musun? Müfredat kitabımız da var bütün dualar.)
 • Talak ve çeşitleri nelerdir?
 • Revatib sünnet nedir?
 • Namazların kazası hakkında bilgi verir misin?
 • Sehiv secdesi ne demektir?
 • Azimet nedir?
 • Hükmü Ra’nin ince okunuşuna ne denir?
 • Hudeybiye barış antlaşmasını kimler arasında geçmiştir?
 • Muksirun nedir ve kimlerdir?
 • İmsaktan önce niyet edilmesi gereken oruçlar hangileridir?
 • Ev, dükkân aletleri nakil vasıtalarına zekât düşer mi?
 • Ödünç verilen paraların zekâtı hakkında bilgi verir misin?

ŞANLI URFA İLİNDEKİ MÜLAKAT SORULAR 

 • Hutbe duaları ve basamak dualarını biliyormusun? (Müfredat kitabımız da var bütün dualar.)
 • Hac kimlere farzdır?
 • İntikal tekbiri nedir?
 • Efendimiz rahip Bahira ile kaç yaşında karşılaşmıştır?
 • Aşere, Takrip ve Tayyibe nedir?
 • Abdestsiz kılınan namazları sayınız?
 • Şafiye göre Cemi takdim ve cemi te’hir nedir?
 • Ölen bir kişiye zekât verilir mi?
 • Sargıda meshin süresi ne kadardır?
 • İkindi namazını son vakte ertelemek caiz midir?

RİZE İLİNDEKİ MÜLAKAT SORULAR 

 • Yemek duası okur musun? Müfredat kitabımız da var bütün dualar.)
 • Bayanlar için cenaze duası okur musun?
 • Hutbenin sıhhat şartları nelerdir?
 • Teyemmüm nedir?
 • Sedd-ı zerai ne demektir?
 • İstıhsan ne demektir?
 • Mesalihi Mürsele ne demektir?
 • Müdrik hakkında bilgi verir misin?
 • Lahık hakkında bilgi verir misin?
 • Namazı bozan şeyler nelerdir?
 • Haccın rükunları nelerdir?
 • Fıtr sadakası nedir?
 • Haram aylar hangileridir?
 • Ehli Sünnet nedir?
 • Peygamber Efendimizin(s.a.v) mucizeleri nelerdir?
 • Hac ibadeti hangi yıl farz kılındı?
 • Haccın sıhhatinin şartları nelerdir?
 • İhram yasakları nelerdir?
 • Göz, burun ve kulak damlaları, dilaltı hapları orucu bozar mı?
 • Tahrime tekbiri nedir?
 • Havzı Sağir’in tanımı nedir?
 • Lazim-i sükün’u bize tarif edebilir misin?

VAN İLİNDEKİ MÜLAKAT SORULAR 

 • 1. Hutbe duasını okur musun? Müfredat kitabımız da var bütün dualar.)
 • Ahlakın tanımını yapar mısın?
 • Abdestin adabı nelerdir?
 • Muktedi nedir?
 • 39. Müslüman kimdir?
 • Muhkem- Müteşabih ne demektir?
 • Kuran okuma çeşitleri ne demektir?
 • İstitale ne demektir?
 • Sıfatı Lazime nedir?
 • Beyyine nedir?
 • Hastaya serum vermek orucu bozar mı?
 • Dizüstü veya bağdaş kurarak oturup uyumak abdesti bozar mı?
 • Ağlamak abdesti bozarmı?
 • Namazdasın ve mesh müddetin bitti ne olur?
 • Ameli hükümler kaç kısımdır?
 • Musalli Veleddallin yerine Velezzallin(zı harfi ile) dese namaz bozulur mu?
 • Kadınlar kabir ziyareti yapabilir mi?
 • Kabristanda namaz kılmanın hükmü nedir?

HASEKİ’DE MÜLAKAT SINAVINDA SORULAN SORULAR 

 • 2. Hutbede Türkçe yapılan duayı okur musun? Müfredat kitabımız da var bütün dualar.)
 • Hatibin özellikleri nelerdir?
 • İcma nedir?
 • Cünüp iken yapılamayan işler nelerdir?
 • Zelle nedir?
 • Kur’an-ı Kerim kac ayettir?
 • Muttefekun Aleyh ne demektir?
 • Sıfat-ı Lazimeyi yapmazsak ne olur?
 • Hükmü Ra’nın kalın okunuşuna ne denir?
 • Haccın farzlarını sayar mısın?
 • Şeytan taşlamanın hükmü?
 • Haccın vacipleri nelerdir?
 • Fil süresi neyden bahsediyor?
 • Müteşabih ayetler hakkında bilgi verir misin?
 • Nunu muhfat nedır?
 • Kur’an’dan Nahl ve Ankebut kelimelerinin anlamlarınelerdir?
 • Tevbe suresinin başında besmele olmamasının nedeni nedir?
 • Münazara ne demektir?
 • Sadı müşemmehe nedir?
 • Tevazu nedir?
 • Hizb’in tanımını yapar mısın?
 • Ölüm Anında Tevbesi Kabul Olunmayanlar Kimlerdir?