Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Yanıltıcı Sorulara Dikkat

GÖREVLİLER BAZEN SİZLERE YANILTICI SORULAR SORABİLİR

Kadın tavuk kesebilir mi?

Aday cevap verir: Hayvan kesmenin şartlarını taşıyan her kadın ve har erkek kesebilir. Muaz bin Sa’d rivayet ediyor. Kâ’b bin Mâlik’in bir cariyesi vardı. Sel’ dağlarında koyunlarını otlatıyordu. Koyunlardan biri hastalandı, cariye hemen yetişerek hayvanı bir taşla kesti. Daha sonra durumu Resulullaha(s.a.v.) sordular. Resulullah(a.s.m.) şöyle buyurdu: “Bir mahzuru yoktur, etini yiyiniz.”

Abdestin vaciplerini nelerdir?

Aday cevap verir: Abdestin vacipleri olmaz. Abdestin farzları ve adapları vardır. Sözün özü, Abdestin vacipleri yoktur. 

Kadından imam olur mu?

Aday cevap verir: Olmaz. Eğer olacaksa öne geçmeden bayanlara namaz kıldırabilir. Kadınların günlük beş vakit namazda olduğu gibi, teravih namazında da diğer kadınlara imamlık yapmaları İslam fakihleri tarafından caiz görülmüştür. Ancak Hanefilere göre kerahetle caizdir. İmam-ı Azam Ebu Hanife, Şafii gibi müctehidler ile Cumhur-ı fukaha ise, kadının erkeklere imamlığını caiz görmemişlerdir. Böyle bir namaz kılınmışsa erkeklerin namazları geçersiz olur, yeniden kılmaları gerekir. 

Ayetel Kürsi-Amene’r-Resulü farz namazlarında okunur mu?

Aday cevap verir: Bunlar da bir ayet olduğu için okunmakta bir bahis yoktur.

İmam Hatip namaz kıldırırken başındaki sarığın düşmesi durumunda ne yapmalıdır?

Aday cevap verir: Bilindiği üzere, namazda “amel-i kesir”, çok veya aşırı bir davranışta bulunmak demektir. Bunun için kesin bir sınır olmamakla beraber, dışarıdan gözlemleyen kişide, namazda olmadığı izlenimini verecek davranışta bulunmak, bir ölçü olarak kabul edilmiştir. Bu açıdan baktığımızda, düşen sarığı iki elle de olsa alıp başa koymak amel-i kesir sayılmamaktadır.

Mihrapta namaz kıldırırken abdestinin bozulması durumunda ne yaparsın?

Aday cevap verir: İmam namaz kıldırırken abdesti bozulursa cemaat namazı bozmaz. İmam yerine başka birisini geçirerek namaz bitirilir. Ancak imam abdesti bozulduktan sonra namazı bozacak bir hareket yaparsa, namaz iade edilmesi gerekir. “İstihlâf” kelimesinin fıkıhtaki anlamı, namaz anında abdesti bozulan imamın yerine cemaatten birisini imam tayin etmesi demektir.

Komisyon adaya sorar! Bir hafta üst üste sabah namazına kalkamadın, ne yaparsın?

Aday cevap verir: Aday cevap verir: Görevli bulunduğum müftülüğe giderek bir hafta sabah namazına kalkamadığımı belirten bir dilekçe verip aylığımdan kesilmesini isterim.

Komisyon; Allah‘tan başka ilah yoktur, Hz Muhammed(s.a.v) Allah’ın peygamberidir.’’Sözü ne demektir açıklar mısınız?

Aday cevap verir: Kelime-i Şehadet ve Tevhidin farkını sorduklarını bilir ve ona göre cevap verir.