Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Yahudilik

1-YAHUDİLİK

Yahudilerin soyu Hz. Nuh’un seçkin oğlu Sam’a dayanır.

İsrail: Mana olarak tanrı ile uğraşan anlamına gelir. Hz. İsa’dan öncekiler İsrail oğulları, sonrakiler Yahudi adıyla anılırlar. Yahudiliğin tarihi Hz. İbrahim ile başlar.

Hz. Musa ve on emir:  

1-Seni Mısır’dan çıkaran tanrı benim,

2-Put yapmayacaksın,

3-Tanrının adını boş yere ağzına almayacaksın

4-Cumartesi gününü kutsal bileceksin,

5-Ana babaya hürmet göstereceksin,

6-Öldürmeyeceksin,

7-Zina yapmayacaksın,

8-Çalmayacaksın,

9-Yalancı şahitlik yapmayacaksın,

10-Komşunun hiç bir şeyine göz dikmeyeceksin.

Hz. Musa’dan sonra Yahudilerin başına Nuh’un oğlu Yeşu geçmiştir. Kabileler Yeşu’dan sonra Şoftim denilen hâkimler tarafından yönetilmiştir.

Bet-Hamiktaş: Kutsal ev; Süleyman mabedi diye de bilinir.

Hıristiyanlık öncesi Yahudi mezhepleri:  

1-Ferisilik: Tefsirciler olarak tanınırlar.

2-Sadukilik: Tevrat dışında hiçbir otorite kabul etmeyen gruptuır.

3-Essenilik: Ölü deniz mezhebi diye bilinir.

Mişna: Tevrat’ın ilk tefsiridir. Talmut ise:  Mişna’nın tefsiridir.

Hıristiyanlık sonrası Yahudi mezhepleri:  

1-Rabbani:  Ferisiliğin devamıdır.

2-Karailik:  Tevrat’ı çok okuyanlardır.

Yazılı Yahudi metinleri: Eski Ahit, Tanah, Tora, Neviim, Ketuvim.

Sözlü Yahudi Metinleri: Tanah’ın tefsirleri; Mişna ve Tora’dır. Mişna zor anlaşıldığından Amora denen yorumcular ancak anlar.

Yahudiliğin temel ilkeleri:  

1-Seçilmişlik

2-Kutsal toprak

3-Mabet

4-Mesihçilik.

Meleklere iman; Yahudi inanç esasları arasında yoktur.

Kotel: Süleyman mabedinden geriye kalan batı duvarına denir.

Malaki: Yahudilerin son peygamberinin ismidir.

Sinagog: Yahudi ibadet mekânlarıdır. Burada üç şey bulunur: 

1-Aron Hokadeş(Kutsal dolap)

2-Devamlı yanan ışık,

3-Teva(Kürsü)

Sinagoglarda resim ve heykel bulunmaz.

Yahudilerde günlük ibadet; Sabah, İkindi, Akşam olmak üzere üç vakittir.

Şabat: Yahudilerde haftalık ibadet günüdür. (Cumartesi)

Dini bayramlar:        

1-Roş-Haşana:  Yılbaşı bayramı,  

2-Yom-Kibbur:  On günlük tövbe bayramı, 

3-Sukkot: Yahudilerin 40 yıllık çölde dolaşıp kurtulmaları anısına yaptıkları bayram,

4-Simha-Tora:  Tevrat’ın hatim bayramı,

5-Hanuka: Dini ve milli bir bayramdır. Süleyman mabedinde bir günlük yağla sekiz gün yanan şamdanın kutlaması.

6-Şavuot:  Tevrat’ın Yahudilere verilme bayramı.

Hac zamanı: Sukkot, Fısıh, Şavuot Yahudilerin hac aylarıdır.

Günümüzde Yahudi mezhepleri:

Ortodoks Yahudiler: Klasik Yahudilerdir. Hasidizm: Ortodoksların içinden çıkan tarikatın adıdır. Siyah şapka ve cübbe giyerler. 

Reformonist Yahudiler: Tevrat’ı tanrı tarafından verilmiş kitap olarak görmezler. Muhafazakâr Yahudiler:  Reformlara karşıdırlar.

Maimonides(Musa b. Meymun): 13 maddelik iman esaslarını belirleyen Yahudi bilginidir.