Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Vitir namazı

VİTİR NAMAZI

Tek anlamındadır. Efdal olanı seher vaktinde kılınmasıdır. Ebu Hanife’ye göre vaciptir. Ama diğerlerine göre müekked sünnettir. Vakti yatsıdan fecre kadardır.

Namazda Kunut dualarını okumak Ebu Hanife’ye göre vaciptir. İmameyn’e göre sünnettir. Malikiler vitir namazını müstehap sayar. Vitir namazı binek üzerinde kılınabilir.

Hanefiler Kunut duasını Vitir namazında okurken Şafi ve Malikiler sabah namazının ikinci rekâtında rüküdan sonra okurlar.  Kunut duasını okumak Malikilere göre müstehap Şafilere göre sünnettir.

Hanefi olan birisi Şafi olan birisine sabah namazında uyduğunda imam kunut dualarını okurken isterse susar isterse kendide kunut dualarını okur.

Kunut dualarını bilmeyen Rabbena duasını okur veya üç defa ‘’Allahümmeğfirli’’ der. Vitir namazının da kazası vardır.