KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

Vakıf, İbtida ve Vasıl

VAKIF İŞARETLERİ

Kur’an okurken manaya uygun olacak şekilde ayet sonlarında ve ayet ortalarında durmak Peygamberimize ait bir okuyuş tarzıdır. Kur’an okurken vakıf yapılması veya okumaya devam edilmesi güzel olan işaretler yani genel olarak En Önemli Secaventler şunlardır:

م : Vakf-ı Lazım/Mutlak: Mutlaka durmak gerekir. Geçilirse anlam bozulur.

وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ م يُخَادِعُونَ اللهَ   مِنَ الَّذِينَ

ط : Vakf-ı mutlak: Geçmek için bir gerekçe yoktur, durulmalıdır.

اِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ ط وَاللهُ عَلِيمٌ     حَذَرَ الْمَوْتِ ط وَاللهُ  

ج : Vakf-ı caiz: Durmak güzeldir, geçilebilir.

حِفْظُهُمَا ج وَهُوَ اْلعَلِيُّ     وَبَرْقٌ ج يَجْعَلُونَ     

ز : Vakf-ı mücevvez: Geçmek güzeldir, durulabilir.

غِشَاوَةٌ ز وَلَهُمْ      صِبْغَةً ز وَنَحْنُ لَهُ  

ص : Vakf-ı murahhas: Nefes daraldığında durulur, geçmek güzeldir.

تَبَايَعْتُمْ ص وَلاَيُضَارَّ   مِيثَاقِهِ ص وَيَقْطَعُونَ  

ق : Durulur da, geçilir de…

الوُثْقىٰ ق لاَانْفِصَامَ    كَلِمَةٍ مِنْهُ ق اِسْمُهُ    امَنَّا ق وَاِذَا

قف : Durmak iyidir, geçilebilir.

وَاعْفُ عَنَّا قف وَاغْفِرْلَنَا قف وَارْحَمْنَا قف اَنْتَ مَوْليٰنَا

لا : Durulmaz. Durulursa geriden alınır.

اَلِيمٌ لا بِمَاكَانُوا     عَلَيْهِمْ لا غَيْرِ الْمَغْضُوبِ

**ع: Bir konunun veya bir kıssanın bitip, yeni bir konu veya kıssanın başladığını  veya bir  ع  dan diğer bir  ع  harfine bir aşır olduğunu ifade eder.

**İki üstünlü hemze ile biten kelimelerin tenvinleri okunmayıp “eeee” diye uzatılarak vakıf yapılır.

 وَ نِدَاءً   ,     شَيْئًا ط  ,   بِنَاءً ج  , اِنْشَاءً ط        

**Üstün ile harekeli وَ ىَ  harflerinde vakıf, kendilerinden önceki harflerin harekesi vav’da ötre; ya’da esre ise, و harfinde ötrenin; ى   harfinde esrenin uzatılmasıyla yapılır.

هُوَ => هُو       يَدْعُوَ => يَدْعُو       نِعْمَتِىَ=> نِعْمَتِى

يأتى=> يأتى       مَاهِىَ => مَا هِى       نَسِىَ => نَسِى

**Yuvarlak te (بة ة ) ile biten kelimelerde vakıf yuvarlak te( بة) nin cezimli he (بهْ ) şeklinde okunmasıyla yapılır.

رَحْمَةٌ => رَحْمَهْ  ,اَلْجَنَّةِ => اَلْجَنَّهْ   , بَقَرَةً => بَقَرَهْ

**Sekte; Sesi, nefes almaksızın bir müddet kesip devam etmektir.

عِوَجًا قَيِّماً     مَرْقَدِناَ هٰذَا     وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ     كَلاَّ بَلْ رَانَ

      سكت                       سكت                      سكت                    سكت    

İbtida; “Başlamak, işe girişmek” anlamlarına gelir. Tecvid ilminde, Kur’an okumaya ilk başlamaya veya vakıf yaptıktan sonra okumaya devam etmeye ibtida denir. İbtida yapılacak yerde hareke ve anlamın uygun olmasına dikkat edilir. Vakıf ve ibtida kurallarına uymak, Kur’an’ı Kerim’i usulüne uygun olarak okumayı sağlar. Ayetleri anlamayı ve manası üzerinde düşünmeyi kolaylaştırır. Ayet sonlarına ve vakıf işaretlerine (secavendlere) dikkat edilerek Kur’an okunduğunda vakıf ve ibtida kurallarına uyulmuş olunur. Herhangi bir sebeple vakıf işareti olmayan yerlerde durulduğunda okumaya devam etmek için geriden başlamak gerekir. Geriden başlarken de anlam ve lafız bütünlüğünü bozmamaya dikkat edilmelidir.

Vakıf Kuralları: Vakıf, sözlükte “durmak, durdurmak” anlamına gelir. Tecvid ilminde vakıf, Kur’an okurken okumaya tekrar başlamak niyetiyle bir kelime üzerinde “sesin ve nefesin kesilmesi”ne denir.

Vakıf yaparken şunlara dikkat edilir: Vakıf hâlinde hareke üzerinde durulmaz, hareke belli olacak şekilde vakıf yapılmaz. Vakıf anında asıl olan harfin sakin hâli almasıdır. Kelime sonunda durulur; kelime ortasından bölünerek durulmaz. Ses ve nefes tamamen kesilir.

Vakıfla İlgili Temel Kurallar:

**Sonunda tek hareke bulunan kelimelerde sükûn üzerine durulur. Örnek:

وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرْ  , اَلْعَالَمِينَ اَلْعَالَمِينْ

**İki ötre ve iki esreli kelimelerde sükûn üzerinde durulur. Örnek:

اَحَدْ  ,  مَسَدْ  ,  اَحَدٌ  ,  مَسَدٍ

**İki üstünlü kelimelerde, harekeden biri atılarak med harfi olan elif (ا) üzerinde durulur.
Örnek: Öncesinde (ma kabli) kendi cinsinden bir hareke bulunan harekeli “Vav” (و) ve “Ya” (ي) harfleri ile sona eren kelimeler üzerinde durulduğunda medd-i tabiî olrak okunur. Örnek:

مَاءً مَاءَا

**Sonunda yuvarlak te ( ة ) bulunan kelimelerde, yuvarlak te sükûnlu he ( هْ ) harfine çevirilerek durulur. Örnek:

جَنَّةً مُطَهَّرَهْ , مُطَهَّرَةً جَنَّهْ 

**Sonunda med harfi olan kelimelerde değişiklik olmaz; med harfi üzerinde durulur. Örnek:

لَقْنَا فَتَكُونَا اٰمَنَّا خَ  ,  هُوَ هُو هِيَ ه۪ي

**Sonu şeddeli olan kelimelerde sükun üzere durulur. Fakat şeddeyi belirtmek için harf sükûnlu olarak biraz tutulur. Örnek:

وَتَبَّ وَتَبْ , اَلدَّوَابِّ اَلدَّوَابْ , مُسْتَمِرٌّ مُسْتَمِرْ , مُسْتَقَرٌّ مُسْتَقَرْ

**Öncesinde(ma kabli) kendi cinsinden bir hareke bulunan harekeli “Vav” ( و) ve “Ya” ( ي) harfleri ile sona eren kelimeler üzerinde durulduğunda medd-i tabiî olrak okunur.:

اَبَداً اَبَدَا , مَاءً مَاءَا

BESMELE

Kıraat imamları Tevbe suresi hariç tüm surelerin baĢında besmelenin okunması hususunda icma etmişlerdir. Tevbe suresinin başında ise besmelelerin okunmaması konusunda ittifak etmişlerdir. Kıraat âlimlerine göre herhangi iki sure arasındaki geçişte besmeleyi şu üç şekilden biri ile okumak gerekmektedir.

1)Kat-ı Kül; Surenin sonunda da Besmelenin sonunda da durmak

2)Kat-ı evvel vasl-ı sani;  Surenin sonunda durmak, besmeleyi sonraki sure ile birleştirmek 

3)Vasl-ı kül; Önceki surenin sonunu besmeleye, besmeleyi de sonraki surenin başına vasletmek.  

NOT: Enfal Suresi ile Tevbe Suresi arasında veya Tevbe suresinden önce gelen herhangi bir sure ile Tevbe Suresi arasında bütün kıraat imamları üç vecih caiz görmüşlerdir.

a)Vasl; Surenin sonunu Tevbe suresinin evveline bağlamak. 

b)Vakf; Sure sonunda durmak, sonra euzu besmele çekmeden Tevbe suresine geçmek 

c)Sekte; Sure sonunda sekte yapıp Tevbe suresine geçmek

VAKIF, İBTİDA ve VASIL

Vakıf, İbtida, Vasıl Kur’an ayetlerinin bazıları bir veya birkaç kelimeden bazıları kısa cümlelerden bazıları da birkaç cümlenin bir araya gelmesinden oluşur. Kısa ayetleri bir nefeste okumak mümkün olabilirken, uzun ayetleri tek nefeste, durmadan ve nefesimizi yenilemeden okumak mümkün olamamaktadır.

Ayrıca bazı ayetler, anlam açısından kendi içinde bir bütünlük oluştururken, bazı ayetler de öncesi ve sonrasıyla(siyak-sibak) irtibatlı olarak anlam bütünlüğü kazanmaktadır. Bu nedenle Kur’an okurken durulduğunda veya durduktan sonra tekrar devam edildiğinde lafızlardaki uyuma ve ayetlerdeki anlam bütünlüğüne dikkat edilmelidir. Kur’an okurken durmak, durduktan sonra tekrar devam etmek veya ayetler arasında geçiş yapmak belirli kurallara bağlıdır. Bu kurallar; vakıf, ibtida ve vasıl kavramlarıyla açıklanmıştır.

HA-İ SEKTELİ OKUYUŞ

Kur’an-ı Kerim’de bazı kelimelerin, sonlarında yer alan harf veya harekelerin korunması ya da okuyuşta belirtilmesi için “Ha-i sekte” (هْ) ile okunur. Kur’an-ı Kerim’de 7 kelimede, toplam 9 yerde ha-i sekteli okuyuş vardır:

  • Bakara suresi, 259. ayetindeki (لَمْ يَتَسَنَّهْ)
  • En’am suresi, 90. ayetindeki(اِقْتَدِهْ)
  • Hakka suresi, 19 ve 25. ayetindeki(كِتاَبِيَهْ)
  • Hakka suresi, 20 ve 26. ayetindeki (حِسَابِيَهْ)
  • Hakka suresi, 28. ayetindeki (مَالِيَهْ)
  • Hakka suresi, 29. ayetindeki (سُلْطَانِيَهْ)
  • Karia suresi, 10. Ayetindeki (مَاهِيَهْ)