Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Teyemmüm

TEYEMMÜM 

Teyemmüm: Su bulunmadığı zamanlarda namaz abdesti almak veya cünüplükten kurtulmak için temiz toprak veya yer kabuğundan sayılan bir maddeye sürülen ellerle yüzü ve iki kolu mesh etmekten ibaret olan hükmi temizliğe denir. ‘Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz tuvaletten gelir veya eşlerinizle cinsel ilişkide bulunupta su bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelin. Toprakla yüzlerinizi ve ellerinizi teyemmüm edin.  Allah size her hangi bir güçlük çıkarmak istemez.’ Ayeti teyemmümün delilidir.

Teyemmümün Sebepleri: Abdest veya gusle yetecek yeterli suyun olmaması, suyun kullanılamaması, Suyu kullanmayı engelleyen fiili bir durum veya mazeretin olması, suyun çok uzakta olması, suyolunda tehlikenin varlığı, suyun veya havanın aşırı soğuk oluşu teyemmümün sebepleridir. Nihai kararı kişi kendisi vermelidir.

Teyemmümün farzları:

1-Niyet,

2-Yüzü ve kolları temiz toprak ile mesh etmek üzere ikidir. (Maide 5/6)

Hanefi’de namaz vakti girmeden teyemmüm edilmesi câizdir. Su bulunmadığı, mazeret hali kalkmadığı sürece bir kimse yaptığı teyemmümle dilediği kadar farz ve nâfile namaz kılabilir. Hanefî mezhebi dışındaki üç mezhebe göre, teyemmümün geçerli olabilmesi için namaz vaktinin girmiş olması gerekir ve bir teyemmümle birden fazla farz namaz kılınamaz. Ancak Hanbelîler birden fazla kazâ namazı kılınabileceği görüşündedir.

Teyemmümü Bozan durumlar: Abdesti bozan ve guslü gerektiren durumlar teyemmümü de bozar. Teyemmümü mubah hale getiren bir mazeret sebebiyle teyemmüm yapılmış da bu mazeret hali ortadan kalkmışsa, teyemmüm bozulmuş olur. Yaptığı teyemmümle namaz kılan kimse namaz esnasında suyu görürse veya su bulunursa, teyemmümü bozulmuş olur. Namazı teyemmümle kıldıktan sonra su bulunursa vakit çıkmamış bile olsa kılınan bu namazın iadesi gerekmez. Şâfiîler bu durumda iadeyi gerekli görür. Namaz vakti çıktıktan sonra ise iadenin gerekmediğinde görüş birliği vardır.

Sünnetleri: Besmele çekmek, sıraya riayet etmek, ara vermemek,  elleri toprağa vurduktan sonra çekip silkeleme, toprağın parmak aralarına girmesini sağlama, elleri kaldırınca tozu silkeleme sünnettir. Taş, çakıl, kum, kremit gibi toprak cinsi her şeye teyemmüm yapılabilir. Hanefiye göre bir teyemmüm abdestiyle abdest bozulmadığı müddetçe birçok farz namaz kılınabilir. Diğer üç mezhebe göre bu caiz değildir.