Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Tavaf

TAVAF

Kudum Tavafı:  Sünnettir. İfrad hacılarının Mekke’ye vardıklarında yaptıkları ilk tavafa Kudum Tavafı denir. Mekkeliler, hıll ve harem bölgesinde yaşayanlar bu tavafı yapmazlar. Şafii’de ise Kıran haccı yapanların Mekke’ye vardıklarında yaptıkları ilk tavaf Kudüm tavafıdır

Ziyaret Tavafı/İfaza tavafı: Hac için gerekli farz olan tavaftır.

Ziyaret Tavafının Geçerlilik Şartları: Arafat vakfesini yapmış olmak, Belirli günde yapmak(Kurban bayramının ilk günü başlar, ömrün sonuna kadar yapılabilir. Ebû Hanife bayramın ilk üç gününde yapmanın vacip olduğunu söyler)

Ziyaret Tavafının Vakti: Hanefi: Kurban bayramının ilk günü fecri sadığın doğması ile başlar. Şafii ve Hanbelî: Zilhiccenin 9. gününü 10. gününe bağlayan gecenin yarısından itibaren yapılabilir. İmameyn, Şafii, Maliki ve Hanbelî’de ziyaret tavafını bayramın ilk üç gününde yapmak sünnettir. Hanefi: vaciptir aksi halde dem gerekir.

Veda(Sader) Tavafı:  Afakîlerin Mekke’den ayrılmadan önce yapmaları gereken son tavaftır. Maliki’ye göre sünnet, diğerlerine göre de vaciptir. Şâfii mezhebine göre, veda tavafının, bütün işler bitirildikten sonra tam yola koyulmak üzere iken yapılması ve yapıldıktan hemen sonra dönüş yolculuğuna başlanması vaciptir.

Umre Tavafı:  Umrenin farzlarındandır.

Nezir Tavafı: Tavaf adağı olanın yapması gereken tavaftır.

Nafile Tavaf ve Tahiyyatü’l-Mescit Tavafı: Hareme girenin vakit müsaitse yapması tavsiye edilen tavaftır.

Tavafın Geçerlilik Şartları:  

1-Niyet (Şafii’de Ziyaret ve Kudüm tavafı için niyet şart değildir.)

2-Belirli zaman,

3-Tavafı Kâbe’nin etrafında yapmak,

4-En az dört şavt yapmak, (diğer mezheplerde 7’ye tamamlamak farzdır)

Tavafın Vacipleri:

1-Abdestli olmak (diğer mezheplerde geçerlilik şartıdır yani farzdır, aksi halde o tavaf yeniden yapılır.) Malikilere göre adetli kadının iki kanama arasındaki kesintisi temizlik sayılır ve bu durumda olan kadın tavafını yapabilir.

2-Setr-i avret (Şafii’de geçerlilik şartıdır)

3-Teyamün (tavafı Kâbe’nin sağından yapmak)

4-İlk şavta Hacerü’l-Evsedi geçmeden başlamak.

5-Tavafı yürüyerek yapmak(Şafii:  sünnettir)

6-Tavafı hatmin dışından yapmak,

7-Tavafı 7 şavta tamamlamak(diğer mezheplerde farzdır)

8-Tavaf namazı kılmak, bu namazı kılmayana Maliki’de dem cezası gerekir. Şafii ve Hanbelî’de sünnettir. Hanefi’de vaciptir kılmayan günahkâr olur. Tavaf namazı tavafın vacibi değil müstakil bir ibadettir. Bu sebeple terkinden dolayı dem gerekmez. Ancak bu namazı kılmayan kimse, günahkâr olur.

Tavafın Sünnetleri:  

1-Tavafa Rükn-i Yemani tarafından gelmek,

2-Her şavtın sonunda Hacerü’l-Esved’i istilam etmek,

3-Remel yapmak,

4-Iztıba yapmak,

5-Tavafı Kâbe’nin yakınından yapmak,

6-Müvalat/Şaftları ara vermeden yapmak,

7-Tavaf esnasında dua etmek,

8-Vücut, elbise ve metafta necasetin bulunmaması(Hanefi’de sünnettir. Diğer mezheplerde tavafın geçerlilik şartıdır.)

9-Tavaftan sonra zemzem içmek

Teyamün: Kâbe’yi sağından tavaf etmek, yani Kâbe tavaf edenin soluna gelecek şekilde başlamak.

Muvalat: Şaftları ara vermeden yapmaktır. Hanefi ve Şafii’de sünnet, Maliki ve Hanbelî’de vaciptir.