Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Tasnif ve Tahriç calışmaları

TASNİF DEVRİNE AİT ESERLER/TAMAMLAYICI

Müstedrek:

Daha önce bir kitap yazılmış bir hadis kitabının mülleifinin şartlarına uyduğu halde kitabına almadığı hadisleri toplamak suretiyle onun eksikliklerini tamamlayan kitaplardır. Örnek: Hâkim En-Nisaburi=El-Müstedrek ale’ Sahihayn

Müstahrec:

Herhangi bir hadis kitabında bulunan hadislerin, kitap sahibinin senetinden farklı bir senetle rivayet edilmesi suretiyle meydana getirilen eserlerdir. Amaç isnadı kuvvetlendirmektir.

Zevâid:

Bir kitabın, bir başka hadis eserleriyle karşılaştırılıp, birincinin ikinciden fazla olarak ihtiva ettiği hadislerin bir araya getirilmesi sonucu oluşan eserlere denir.

TAHRİC ÇALIŞMALARI

İki anlamı vardır:

⇒1-Bir hadisin veya bir kitaptaki hadislerin temel hadis kaynaklarındaki yerlerini tesbit ederek değişik açılardan tenkidini ve değerlendirmesini yapmak.

⇒2-Genellikle Hadis ilminin dışındaki diğer ilim dallarına ait kitaplarda mevcut hadislerin temel hadis kitaplarındaki yerlerine işaret eden bir kavramdır.