Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Taslak Ders

METÂİN-İ AŞERE

Hadis ravilerinin adalet ve zabt durumlarını ortaya koymada göz önünde bulundurulması gereken hallerdir. Ravinin cerhine sebep olan durumlardan 5’i adalet, 5’i Zabt durumlarıyla ilgilidir. 

A)Adalet Vasfıyla İlgili Tenkid Noktaları;

Kizbu’r-Ravi; Ravinin rivayetinde yalan söylemesi

İtti’hamu’r-Ravi bi’l Kizb; Ravinin yalancılıkla itham edilmesi

Fısku’r-Ravi; Ravinin dinin yasakladığı işleri yapması

Cehaletü’r-Ravi; Ravinin zatının ve halinin bilinmemesi

Bid’atü’r-Ravi; Ravininbid’at ehlinden olması 

B)Zabt Vasfıyla İlgili Tenkid Noktaları

Kesretü’l-Galat; Ravinin hadis rivayet ederken çok yanlış yapması

Fartu’l-Gafle; Ravinin aşırı gaflette bulunması

Vehm; Ravinin hadis rivayet ederken doğru zannederek hata yapması, hadisleri karıştırması

Muhalefetu’s-Sikat; Ravinin rivayetinde sîka ravilere muhalefet etmesi

Sûu’l-Hıfz; Ravinin hafızasının zayıf olması