KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

Şeytan taşlama

REMYİ CİMAR/ŞEYTAN TAŞLAMA

Haccın müstakil vacibidir. Belli zamanda cemrelere taş atmayı ifade eder.

Şeytan taşlama günlerinde Mina’da kalmak sünnet diğer 3 mezhepte vaciptir, mazeretsiz olarak bu görevin terki dem gerektirir.

Zamanı: Kurban bayramı günleridir. İlk günü Yevm-i Nahr, diğer üç günü Eyyam-ı Teşriktir.

Şeytan Taşlama: Bayramın 1. Günü Akabe cemresine(büyük şeytan) 7 taş atılır. Hanefi ve Maliki Fecri Sadıktan itibaren, Şafii ve Hanbelî, Arefeyi bayrama bağlayan gecenin yarısından itibaren başlar.

Nefr-i Evvel: Bayramın üçüncü günü Mina’dan ayrılmaya “Nefr-i Evvel” denir. Sadece Ebû Hanîfe’ye göre her gün atılması gereken taşlar zamanında atılmazsa daha sonra kaza edilmez. Zamanında atılmadğı için dem gerekir. İmameyn’e göre vaktinde atılmayan taşlar bayramın sonuna kadar kaza olarak atılır.

Taşların Müzdelife’den toplanması müstehaptır. Şafii, Maliki ve Hanbelî’de atılan şey mutlaka taş olmalıdır. Hanefi’ye göre de taş ve taş cinsi de olabilir.

Şeytan Taşlamada Tertip: Küçük, orta,  büyük şeytan sırayla taşlanır. Bu Tertip Hanefi’de sünnettir. Diğerlerin de vaciptir.

Atılan Taşların Sayısı: 1. Günü Akabe cemresine(büyük şeytan) 7 taş atılır. 2. ve 3. Günler her üç cemreye de 7’şer taş atılır. 4. Gün Mina’da kalanlar 3 şeytana da 7’şer taş daha atar.

Şeytan Taşlamanın Geçerlilik Şartları:

sAtılan taşları cemrelere isabet ettirmek veya yakınına düşürmek,

sTaşları el ile atmak,

sAtılan taşın atanın fiili ile gitmesi,

sTaşları ayrı ayrı atmak,

sMazereti olmayanın kendi atması,

sAtılan şeyin taş cinsinden olması,

sBelli vakitte atmak,

sTaşların en az dördünü atmak. Dört taştan sonra eksik bırakılan her taş için bir fitre miktarı sadaka verilir.

Şeytan Taşlamanın Sünnetleri:  

1.Tertibe uymak. Önce küçük, sonra orta, daha sonra büyük cemreye taş atılır. Bu sıraya uymak Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine göre ise vaciptir. Bu mezheplere göre tertibe uymayanların taşlarını yeniden atmaları gerekir. Atmadıkları takdirde dem gerekir.

2.Akabe cemresine atılacak taşları Müzdelife’de toplamak. Diğer cemrelere atılacak taşlar, cemarat dışında her hangi bir yerden toplanabilir.

3.Mina’ya varır varmaz ilk iş olarak cemreyi taşlamak.

4.Akabe cemresine ilk taşı atmakla birlikte telbiyeye son vermek

5.Taşları atarken duasını okumak

6.Yedi taşı peş peşe atmak

7.Küçük ve orta cemreleri taşladıktan sonra uygun bir yerde kıbleye yönelerek dua etmek. Büyük cemreyi taşladıktan sonra, beklenilmez, duayı yürürken yapmak,

8.Atılan taşların nohut tanesi büyüklüğünde olması.

9.Atılacak taşların temiz olmas.

10.Taşlar sağ elin işaret ve başparmaklarının ucuyla tutup atmak.

11.Taşlama yaparken sağ eli, başın hizasını geçmeyecek kadar kaldırmak.

12.Bayramın 1. günü Akabe cemresine kuşluk vaktinde atmak; Diğer günlerde cemreleri zeval vaktinden sonra taşlamak gerekir. Öncesinde yapılan taşlama geçerli olmaz.