Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Orucun geçerlilik ve yükümlülük şartları

YÜKÜMLÜLÜK ŞARTLARI:   

Müslüman olmak, bülüğa ermek ve akıldır. 7-10 yaş arasında cocuk namaza ve oruca alıştırılmalıdır. Ayrıca kişinin yolcu olmaması, hasta olmaması, oruç tutmaya güç yetirecek durumda olması gerekir.

Hasta ve yolcular isterse oruç tutmaya bilirler. Ancak mukim olduklarında kaza ederler. Gebe ve emzikli kadınlarda oruç tutmaya bilirler. Yaşlılar ise bunun yerine fakirlere fidye verirler.

ORUCUN GEÇERLİLİK ŞARTLARI:  

Niyet ve orucu bozan şeylerden uzak durmak gerekir. Orucu bozacak şeyler teknik olarak rukün olduğu halde sıhhat şartı olarak da görülebilir. Ayrıca kadınların hayız ve nifas durumunda da olmamaları gerekir. Kadınlar oruçlarını daha sonra kaza ederler. Şevval ayında tutarlarsa daha iyi olur. Cünüplük oruca engel değildir.

Niyet ve orucu bozan şeylerden kaçınma:

Hanefîler’e göre ramazan orucu, nâfile oruçlar ve vakti belirtilmiş adak(nezr-i muayyen) oruçlarının niyet etme vakti gün batımından başlayıp ertesi günün kuşluk vaktine hatta öğle namazı vaktinin girmesinden az önceki vakte kadar devam eder. Öğle vakti girdikten sonra artık hiçbir oruca niyet edilemez. Mâlikîler’e göre niyetin geçerli olması için güneşin batmasından itibaren gecenin son kısmına kadar veya fecrin doğması ile birlikte yapılması gerekir. Şâfiîler’e göre ise ramazan orucu, kazâ orucu ve adak orucuna geceden niyetlenmek şarttır. Fakat nâfile oruca zevalden önceye kadar niyetlenmek câizdir.

Orucu bozup kaza ve kefareti gerektiren durumlar:

Ramazan orucunu bilerek cinsel ilişkide bulunarak ya da yiyip içerek bozmaktan dolayı gerekir.

Sadece kazayı gerektiren durumlar:

Beslenme amacı taşımayan, yenilip içilmesi mutad olmayan şeyleri yemek içmek kazayı gerektirir. Çiğ pirinç, çiğ hamur, un, ham meyve vb.

NİYET:  

Oruç ibadetinde niyet şarttır. Şafi ve malikiler oruca niyeti rukün sayarlar. Niyette asıl olan kalptir. Dil ile söylemek menduptur.

Niyetin Vakti: Geceden niyet etmek en faziletlisidir.

Hanefilere göre; ramazan orucu, nafile oruçlar ve vakti belirtilmiş nezir oruca niyet gün batımından ertesi gün öğleye kadardır. Öğle vakti girdikten sonra artık hiç bir oruca niyet edilmez. Zavalden önce nafile oruca niyet edilebilir.

Malikilere göre; niyetin geçerli olması için güneşin batmasından fecrin doğmasına kadar ki sürede niyet etmek gerekir.

Şafilere göre; ramazan orucu, kaza orucu ve adak orucuna geceden niyet şarttır.

Fakat nafile oruca zevvale kadar niyetlenilebilir. Ancak oruç borcu kaçınılmaz hale gelirse imsak vaktine kadar niyet edilmesi gerekir. Mesela başlanmış orucun bozulması zimmette sabit olduğundan kaza edilmesi gerekir.  Borçluluğu kesinleşmiştir. Ramazan orucuda böyledir. Keffaret ve kaza orucunada niyet imsaktan önce yapılır. Kaza keffret ve nezir orucunda en geç fecri sadıkta niyet edilir. Fecrden sonra niyet edilirse oruç kaza olmaz nafileye dönüşür.

Niyetin Şekli: Ramazan orucu, muayyen nezir orucu, nafile oruç için mutlak niyet yeterlidir. Yarın için oruç tutmaya denilse bu niyet yeterli olur. Ramazan ayında yarın için nafile oruç tutmaya dahi dese bu oruç nafile olmaz farz olan ramazan orucu olur. “Niyet asıl yapılması gereken şeye raci olur.” Ancak bunlarda da tayin edilmesi ve niyetin geceden yapılması daha faziletlidir. Ramazan orucunda, nezri muayyende, nafile oruçta niyet gündüz de yapılabilir. Niyet tayin edilmeye de bilir. Ancak kaza ve keffaret orucunda niyet geceden yapılır. Ayrıca tayin de şarttır. Fakihlerin çoğunluğuna göre: Ramazan ayında her gün için ayrı ayrı niyet edilmesi gerekir. Malikilere göre ise peş peşe yapılacak oruçlarda(ramazan ayı gibi) niyet topluca yapılabilir. Zıhar, kati kefareti, ramazan orucunun kefaretinde de topluca niyet yapılabilir. Ara verilirse tekrardan niyet edilir.

Niyetle İlgili Bazı Ayrıntılar:  İçinde bulunulan gün, güneş batmadan önce ertesi güne niyet edilemez. 1. Fecirden niyet edilsede 2. Fecre kadar yenilebilir, niyet iptal edilebilir. Niyet bir şarta bağlanırsa niyet fasid olur. Ramazan ayında başka oruç tutulamaz. Hem keffarete hem de nafileye niyet edilirse kaffaret orucu geçerli olur. Sahura kalkıp yeme içme de niyettir.

Orucu bozan şeylerden kaçınma; yeme, içme ve cinselil işkiden uzak durmaktır.

ORUCUN RÜKÜN VE ŞARTLARI:  

Orucun ruknü imsak ve niyettir. Orucun vücup sebebi ise vakittir yani ramazan ayının girmesidir.