Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Oruç tutmanın Mendup olduğu şeyler

ORUÇ TUTMANIN MENDUP OLDUĞU GÜNLER:

Şevval orucu: Ramazandan sonraki aya şevval denir. Bu ayda 6 gün oruç müstehaptır.

Aşure orucu: Muharrem ayının 10. Gününe aşure denir. Bir önceki veya sonraki günle beraber tutulur.

Her ay üç gün oruç:  Her ayın 13. 14. 15. Günlerinde oruç tutmak müstehaptır. Ay takvimine göre bu günlere Eyyam-ı Bid denir. Pazartesi Perşembe günleri oruçlu olmak da nafiledir. İnsanların amelleri Allahu tealaya pazartesi ve Perşembe günleri arz olunur. Ben amelimi oruçlu iken arz etmek istiyorum der.

Zilhicce orucu: Zilhicce ayının ilk 9 gününde oruçlu olmak tavsiye edilmiştir. 10. Günü zaten kurban bayramıdır. Arefe günü 9. Günü sıkıntıya düşecekse (hacda oruç tutmak mekruhtur.) arefe günü tutulan orucun önceki ve sonraki bir yıllık günahlarının Allah Teâla tarafından affedileceği umulur.

Haram aylarda oruç: Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarında Perşembe, Cuma, cumartesi günleri oruç tutmak müstehaptır.

Şaban orucu: Bu ayda oruç tutmak müstehaptır. Ancak mutat oruç dışında Şaban ayının 2. Yarısından sonra oruç tutmak mekruhtur. Şafiye göre haramdır.

Davud orucu: Gün aşırı oruç tutmaya denir. Buna Savmı davud da denir. En faziletli oruç olarak değerlendirilmiştir.

Oruç Tutmanın Yasak Olduğu Günler:  Haram, tahrimen, tenzihen mekruh durumları vardır. Ramazan bayramının ilk günü, Kurban bayramının 4 günü, hayız ve nifas halinde oruç tutmak haramdır. Ramazan bayramının 1. Günü, kurban bayramının 4 günü oruç tutmak haramdır. Peygamberimiz teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu söylemiştir. Sadece aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Nevruz ve mihrican günlerinde oruç tutmak tenzihen mekruhtur. Ancak her zaman tuttuğu oruç bu günlere rastlarsa mekruh olmaz. Şek günü oruç tutmak mekruhtur. Şaban’ın 29 mu ramazan ayı mı şüpheye girilirse buna şek günü denir. Peygamberimiz ramazanı 1 veya 2 gün önceden oruçla karşılamayı yasaklamıştır. Hacılar zilhiccenin 8 ve 9. Arefe günü yorgun düşerse oruç tutmamalıdır.

Visal Orucu: İftar yapmadan iki gün üst üste oruç tutmaktır. Savmı visal mekruhtur.

Şek Günü: Şek günü oruç tutmak mekruhtur. Havanın bulutlu olması gibi sebepler yüzünden şâban ayının yirmi dokuzundan sonraki günün şâban ayına mı yoksa ramazan ayına mı ait olduğu konusunda şüphe meydana gelirse, bugüne “şek günü” denilir.

Oruç Tutmanın Mekruh Olduğu Günler:  Sadece aşure gününde oruç tutmak yahudilere benzemek ve onları taklit etmek anlamını içerdiği için mekruh sayılmıştır. Kimi âlimlere göre sadece cuma gününde veya sadece cumartesi gününde oruç tutmak, nevruz ve mihrican günlerinde oruç tutmak tenzîhen mekruhtur.

Hilalin Görülmesi: Kameri aylar ayın hareketlerine göre belirlenir. Hilali göremezseniz ramazan ayını otuza tamamlayın. Bunun için şevvalin 29’undan itibaren hilal görmeye çalışılır. Ayrıca ramazanın 29. Günüde hilal görmeye çalışılır. Eğer hilal görünmezse ayın 30’a tamamlanması gerektiğini söyler. Âlimler gündüz değil gece görülen hilale itibar edileceğini söylerler. Ebu Hanife ve İmam Muhammed ‘’gündüz görünen hilalle oruç başlanmaz ve bayram yapılmaz’’ der. Ebu Yusuf ise kabul eder.

Hilali görme meselesinde tartışma baş gözüyle görme midir yoksa astronomik görme yeterli midir? Ayrıca dünya yuvarlak olduğundan hilal bir yerde görülürken başka yerde görülmez. Buna ihtilaful metali denir.

Şafiler bunun geçerli olacağını söylerler. Yani hilal bir yerde görülse başka görülmese görenler oruç tutar. Görmeyenler tutmaz. Onlar bunu delillendirirken ayın hareketini güneşin hareketlerine kıyaslamışlardır. Nasıl ki heryerde aynı anda akşam olmuyorsa oruçta her yerde aynı olmaya bilir derler. Bu doğru değildir. İhtilafı metali hele hele günümüzde savunulamaz.

Hilali görünce oruç tutan emri sadece baş gözüyle görmeyi zorunlu kılmaz. İbadetin ifasında kolaylık esastır. Bilimsel verilerden dini olan her konuda yararlanmak gerekir. İslam birliğinin olması için bu önemlidir. Klasik dönem âlimleri bu konuda tartışma olursa o bölgenin otoritesine uymuşlardır. Biz de DİB’e uymalıyız. Bayramı ve ramazanı aynı anda tutmak ve yaşamak için bu gereklidir.

İhtilaf-i metali: Ramazan hilalinin görülme meselesidir.