Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Meleklere İman

MELEKLERE İMAN 

Melek: Sözlükte ‘’haberci, elçi, güç, kuvvet’’ anlamına gelen melek, terim olarak Allah’ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren gözle görülmeyen nurani ve ruhani varlıklardır.

Meleklerin Özellikleri: Nurdan yaratılmışlardır. Yemek içmek yoktur. Erkeklik dişilik yoktur. Uyuma, yorulma, gençlik, ihtiyarlık yoktur. Allah’a isyan etmezler. Süratli güçlü ve kuvvetli varlıklardır. Allah’ın emir ve izniyle çeşitli kılıklara bürüne bilirler. Peygambere Ashab’tan Dihye şeklinde görülmüştür. Gözle görülmezler. Melekler gaybı bilmezler.

Meleklerin Görevleri Ve Çeşitleri:  

Cebrail; Vahiy getirmekle görevlidir. ‘Ruhul Emin’ de denir. Meleklerinen üstünüdür. ‘Seyyidül Melaike’ de denir. Cebrail, İbranice’de ‘’Allah’ın kulu’’ anlamına gelir.

Mikail; Tabii olayları ve rızıkları idare eder. Fakat bu görevleri ifa ettiği hususunda Kur’an ve Sünnette bilgi yoktur. Âlimler tarafından bu görevleri ifa ettiği söylenmiştir. Yahudiler’in kendisine önem verdiği ve İbranice’de Allah’ın kulcağızı anlamına gelen melektlr.

İsrafil; Sur’a üflemekle görevlidir. Fakat bu görevi ifa ettiği Kur’an’da açıkça yazmaz ve ismi Kur’an’da geçmez.

Azrail; ‘Melekül mevt’ de denir. Can alan melektir. Azrail Kur’an’da İsmiyle değil vasfıyla geçer ‘’melekü’l mevt’’ölüm meleği. Azrail’in ismi hadis kaynaklıdır.

Kiramen-kâtibin; İnsanın sağında ve solunda yeraldığı bildirilen ve İnfitar suresinde ismiyle geçen iki meleğin adıdır. Sağ tarafta olan iyilikleri sol tarafta olan ise kötülükleri yazar. Bu meleklere ‘hafaza melekleri’ de denir. Hesap günü yapılan amellere şahitlik edeceklerdir.

Hamele’i arş; Arşı taşıyan meleklerdir.

Rıdvan: Cennetteki meleklerin başıdır.

Malik: Cehennemdeki meleklerin başıdır.

Münker(Bilinmeyen) Nekir(tanınmayan): Kabirde sorgu sualde bulunacak olan meleklerdir.

Mukarrebun ve illiyyun; Allah’ı tesbih ve anmakla görevli olup, Allah’a çok yakın olan meleklerdir.

Meleklerin Mahiyeti: Gözle görülmez, Allah’a kulluk eden günah işlemeyen nurani varlıktır.

İnsanlarla Melekler Arasında Üstünlük Derecesi: Peygamberler meleklerin büyüklerinden, büyük melekler normal insanlardan, âlim zahid ve evliyalar normal meleklerden üstündür(tafdil).

Cin:

‘’Görülmeyen, gizli ve örtülü’’ anlamındadır. Çeşitli şekillere girebilen, ateşten yaratılmış, manevi, ruhani, gizli varlıktır. Cin kelimesi insan kelimesinin karşıtı olarak kullanılır. Cinlerin bir kısmı Müslümandır, bir kısmı kâfirdir. Mutlak gayba dair bilgileri yoktur. Cinler de insanlar gibi sınava tabiidir. İnsanlar gibi ürer çoğalırlar. Erkeklik dişilikleri vardır. Doğar, büyür, ölürler. Ömrü insana nazaran daha uzundur. İnsana zarar verebilirler. Ama insan korkmamalıdır. Korunmak için Allah’a sığınılır. Ayetel Kürsi, Felak ve Nass sureleri okunur.

Şeytan:

Gözle görünmeyen, azgınlık ve kötülükte çok ileri giden, kibirli, asi, insanları saptırmaya çalışan cinlere şeytan denir. İblis diye bahsedilir. Cinlerdendir, meleklerden değildir.