Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Med çeşitleri

Med(Uzatma): Med harfleri harekesiz ى و  ا harfleridir. Med harfleri, önüne geldiği harflerin doğal bir şekilde “1 elif miktarı” uzatılarak okunmasını sağlar. Harflerin 1 elif miktarından fazla uzatılmasına sebep olan şeylere de “med sebebi / Sebeb-i Med” denir. Med sebebi 2 tanedir: Hemze ve Sükûn’dur. 2 çeşit sükûn vardır:

1-Lâzımî(kalıcı, gerekli) sükûn: Hem durulduğunda hem geçildiğinde var olan sükûndur. Yapılması gerekir. Örnek: خَآصَّةً

2-Ârızî(geçici) sükûn: Aslında var olmayan, durulduğunda ortaya çıkan sükûndur. Örnek: يَعْلَمُونَ => يَعْلَمُونْ

Medlerle ilgili bazı kavramlar

a)Vacib: Kıraat âlimlerinin medd’in uygulamasına yönelik görüş beyanında ittifak etmeleri demektir.

b)Caiz: Kıraat âlimlerinin medd‟in uygulamasına yönelik görüş beyanında ittifak etmemeleri demektir.

 MED ÇEŞİTLERİ

A)Asli Medler       B)Feri Medler

 A)Asli Med: Med harfinden ayrılmayan, med harfinin bulunması ile kaim olan, başka bir sebebe gerek duyulmayan medde denilir. Buna Tabii Medd veya Zati Med’de denilir.

B)Feri Medler: Kendinde aslı meddin miktarını artıracak başka bir sebebin mevcut bulunduğu meddir. Tarifteki asli meddin miktarını artıracak sebepten maksat med sebebi dediğimiz harfi medden sonra sükûn veya hemzenin bulunmasıdır.

Fer’i Med: Medd-i mezîd veya medd-i medîd olarak da ifade edilen ‘’fer’i medler’’ 5 kısma ayrılır.;

Medd-i Muttasıl,

Medd-i Munfasıl,

Medd-i lazım,

Medd-i Ârız,

Medd-i Liyn