KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Kurban İle İlgili Kavramlar

KURBAN İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

&Adak: Kişinin dinen yükümlü olmadığı halde, farz veya vacip türünden bir ibadet yapacağına dair Allah’a söz vermesidir. Bir dileğin gerçekleşmesi amacıyla kurban kesip yoksullara dağıtmak veya kutsal olduğuna inanılan bir güce niyette bulunmak demektir.

&Akika(Nesike): Arapça’da yeni doğan çocuğun başındaki saçın adına akika denir. Çocuğun doğumunun ilk günlerinde Allah`a bir sükür ifadesi olarak kesilen kurban.

&Akîka kurbanı: Çocuğun doğumunun ilk günlerinde Allah’a bir şükran -Şükür- nişanesi olarak kesilen kurbana akika kurbanı denir.

&Kutlama(Şükran) Kurbanı: Önemli bir kimseyi karşılamak açılış yapmak vs. için kesilir. Eti istenildiği gibi kullanılır.

&Kurban: “Yaklaşmak, Allah’a yakınlık sağlamaya vesile olan şey” anlamına gelen, terim olarak, “ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan” demektir.

&İdü’l Adha: Kurban bayramına Arapçada idü’l adha denmiştir.

&Udhiyye: “İbadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvana” kurban denir. Arapça’da bu şekilde kesilen hayvana (Kurban bayramında kesilen kurbana) Udhiye veya dahıyye yada adhat de denir.

&Musalla: Ramazan ve kurban bayramı kutlamaları, asrısaadette kadınların da katıldığı bir alanda başlandı. Bu alana musalla denir.

&Mutlak Adak: Herhangi bir şarta bağlı olmayan adaktır. Örn:  Allah için şu kadar oruç tutacağım gibi.

&Mukayyet(Muallak) Adak: Belli bir şartın gerçekleşmesi üzerine yapılan adaktır. Örn:  Allah şifa verirse şu kadar sadaka vereceğim, oğlum okulu bitirirse kurban keseceğim gibi.

&Nahr: Deve ayakta sol ön ayağı bağlanarak göğsünün hemen üzerinden kesilir. Kesim işlemi boğazın iki tarafındaki şah damarları (VADEC), nefes borusu (HULKÜM) ve yemek borusu(MERİ) kesilerek yapılır. Bu işleme nahr denir.

&Nezr: Arapça’da nezir (nezr) diye ifade edilen adak fıkıh dilinde, “bir kimsenin dinen yükümlü olmadığı ibadet cinsinden bir şeyi kendisi için vâcip kılması”nı ifade eder. Diğer bir ifadeyle “kişinin farz veya vâcip cinsinden bir ibadeti yapacağına dair Allah Teâlâ’ya söz vererek o ibadeti kendisine borç kılması”dır.

&Nisab Miktarı: Kişinin borçları ve aslî ihtiyaçları dışında 85 gr. altını ya da buna denk bir paraya veya mala sahip olması gerekir. Dinen asgari zenginlik ölçüsü olarak belirlenen bu miktara nisab miktarı denir.

&Zebh: Sığır, manda, koyun ve keçi cinsinden hayvanlar yatırılıp çenelerinin hemen altından boğazlanır. Kesim işlemi boğazın iki tarafındaki şah damarları, yem ve yemek borusu kesilerek yapılır. Bu işleme zebh denir.