KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

Kur’an okuyuşu ve özel kelimeler

KUR’AN’DA OKUNUŞU ÖZEL KELİMELER

Revm ve İşmam

Kuranda Okunuşu Özel Olan Kelimeler Kur’an-ı Kerim kendine has üslubu, ses özellikleri ve tilavet kuralları ile müstesna bir kitaptır. Kur’an tilavetinde bazı kelimelerin genel olarak bilinen kuralların dışında özel okunuş şekilleri vardır. Okunuşu özel olan kelimeler, altlarında bulunan küçük bir yazı (işaret) ile belirtilir ve o işaret kelimenin aynı zamanda okunuş usulünü ortaya koyar. Okunuşları özel olan kelimelerin okunma usullerini teorik olarak izah edebiliriz. Ancak Kur’an öğretiminde asıl olan uygulamadır. Uygulama da fem-i muhsin olan maharetli, öğretim yöntem ve tekniklerini iyi bilen bir Kur’an öğreticisinden tam anlamıyla öğrenilebilir.

Revm ile İşmam’ın Faydaları

a)Revm ve İşmam kelimesinin asli harekesinin gerektiğinden ve gerek gören tarafından anlaşılmasına yarar.

b)Revm ve işmam her ikiside kıraatı dinleyen kimselerin huzurunda yapılır.

c)Revm ve işmam tek başına okuyan kimsenin uygulamasına gerek yoktur.

d)Revm ses ile işmam dudak işareti ile yapılır.

e)Revm ve işmam durulan harfin harekesinin ne olduğunu belirtmek için yapılır.

Asım kıraatinin Hafs rivayetinde okunuşu özel olan kelimeler şunlardır:

1.Hûd suresinin 41. ayetindeki مَجْرٰۭۙيهَا kelimesindeki “ra” (ر) harfi imale ile okunur. Burada
“ra” harfinin harekesi esreye meylederek (imale) üstün-esre arası bir sesle ince okunur.

2.Yûsuf suresinin 11. ayetindeki لَ تَاْمَنَّۭۖا kelimesinde “işmam” yapılır. Buradaki şeddeli
“nun” harflerinden birincisini okurken dudaklar öne doğru büzülerek toplanır. Gunneli ve idgamlı okuyuş gerçekleştirilir. “ نَا ”derken dudaklar hemen geri çekilir.

3.Fussilet suresinin 44. ayetindeki ءَاَۭۘعْجَمٌِّ lafzındaki hemzeler “teshil” ile yani yumuşatılarak “hemze” ile “elif” veya “hemze” ile “he” arası bir sesle okunur.

4.Furkân suresinin 69. ayetindeki ف۪يهِ۫ مُهَانًا lafzındaki “zamir” (ه) bir elif miktarı uzatılarak
okunur.

5.Mushaflarda bazı kelimelerdeki “ص” harfinin altında küçük ”س” harfi yazılır. Bu işaret
kelimelerdeki ص harflerinin س olarak okunacağını gösterir. Örneğin, Bakara suresinin 245. ayetindeki بَصْۣطَةً kelimesi ile A’raf suresinin 69. ayetinde yer alan بَصْۣطَةً kelimesindeki ص harfleri س şeklinde okunur.

6.Kur’an-ı Kerim’de bazı kelimelerin altında “med” (مد) veya “kasr” (قصر) yazılıdır. Med
işaretinin bulunduğu harf bir elif miktarı uzatılarak okunur. Kasr işaretinin bulunduğu harf ise uzatılmadan okunur. Örnek:

(وَلَ يَؤُ۫دُهُ -يُرَٓاؤُ۫نَۙ)  (ولٰ۬ئِٓكَ – اَنَا۬)

ÖZEL OKUNUŞLAR

Harekesiz ى  kendinden önceki üstün harekeli harfi uzatarak okutur.

رَاٰى ۩ قُرْبٰى ۩ حَتّٰى ۩ مَوْتٰى ۩ اُنْثٰى ۩ اَرْجٰى ۩

Harekesiz  و  kendinden önceki üstün harekeli harfi uzatarak okutur.

اَلْحَيٰوةُ      اَلصَّلٰوةُ    بِالْغَدٰوةِ      اَلزَّكٰوةَ      وَالرِّبٰوا

Altında قصر bulunan harfler uzatılmaksızın okunurlar.

شُفَعَاؤُنَا     شُرَكَاؤُهُمْ     وَاَنَا   نِساَؤُكُمْ     اَوْلِيَاؤُهُمْ  

   قصر                قصر             قصر        قصر               قصر        

Tenvinden sonraki harfe geçiş yapılırken نِ ile okunur

خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ=>خَبِيثَةِنِ اجْتُثَّتْ

لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ=>لُوطِنِ الْمُرْسَلِينَ