Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Kur’an okurken riayet edilmesi gereken ameller

KUR´ÂN OKURKEN RİAYET EDİLMESİ GEREKEN AMELLER

⇔Kelâm´ın Aslını Anlamak: Kelâm´ın azametini ve yüceliğini Allah Teâlâ´nın celâl arşından mahlukâtının anlayış derecesine inmek suretiyle yapmış olduğu lütuf ve fazileti bilerek okumak.

⇔Tâzim: Kalbinde Allah´ın azametini hazır bulundurarak okumak.

⇔Kalp Huzuruyla Okumak: Tamamen Kur’an’a yönelmek ve sadece ona odaklanmak. 

⇔Tefekkür(Düşünmek): Tefekkür kalp huzurunun ötesinde bir mânâdır.

⇔Tefehhüm(Anlamaya Çalışmak): Okuduğu her ayetten, gücü nisbetinde anlamaya çalışmak. Zira Kur´ân, Allah´ın sıfatlarını, fiillerini, peygamberlerin hallerini, peygamberleri yalanlayanların hâllerini ve onların nasıl helâk olduklarını, Allah´ın emirlerini, yasaklarını, cennet ve cehennem zikrini ihtiva etmektedir.

⇔Tecerrüd(Anlamayı Engelleyen Herşeyden Uzaklaşmak): Kur´ân anlayışına mâni olan şeylerden kaçınmak.

⇔Tahsis (Kendine Hitap Edildiğini Bilmek): Bu bakımdan kişi, Kur´an´ın bir emrini veya bir yasağını dinlediği zaman, o yasağın ve emrin kendisine tevcih edildiği şuurunu taşımalıdır. 

⇔Teessür (Müteessir Olmak): Acziyetini idrak ederek, hüzünle okumak.