Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Kaynağına göre hadisler

KAYNAĞINA GÖRE HADİSLER

Merfu, Mevkuf, Maktu diye 3’e ayrılırlar.

1-Merfû:

Hz. Peygambere isnad edilen bütün söz, fiil ve takrirlerdir.(Senedi ister muttasıl olsun, ister olmasın). İsnadın kendisinde son bulduğu kişi Rasulullah olan hadislerdir.

2-Mevkuf Hadis:

Sahabilerden rivayet edilen söz, fiil ve takrirlerdir. İsnadın kendisinde son bulduğu kişi sahabe olan hadislerdir.

3-Maktû Hadis:

Tâbiinden rivayet edilen söz, fiil ve takrirlerdir. İsnadın kendisinde son bulduğu kişi tabiun olan hadislerdir. 

Kutsî Hadis:

Hz. Peygamberin Yüce Allah’ nisbet ederek rivayet etmiş olduğu sözlere Kutsî Hadis denir. Bu tür hadislerin manası Allah’a ait iken sözleri Hz. Peygamber’e aittir.