Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Karma Kavramlar

&Düşük: Düşük neticesinde ölü doğan çocuk yıkanmaz, namazı kılınmaz, bir bez parçasına sarılıp gömülür. Ölü doğan çocuk, yıkanır, namazı kılınmaz.

&İ’sâr: Kişinin kendisi ihtiyaç içinde olsa bile sahip olduğu imkânları başkalarının ihtiyaçları için harcaması, fedakârlıkta bulunması.

&Rukye: Hastalara dua okuma anlamına gelir. Kişinin kendisi veya başkalarının sıhhati için Allah’a dua etmesi.

&Tefe’ül: Bir olayı hayra yormak.

&Teşe’üm: Bir olayı uğursuz saymak.

&Taabbudî: Hikmetini Allah’ın bileceği emirler.

&Hazm:  Anlayış,  tedbir. 

&Beşaşet: Güler yüzlü olmak.

&Teenni: Acele etmeyip, düşünerek hareket etmek.

&Hamiyet: Kutsal şeyleri, milletin hakkını gözetmek.

&Mira:  Başkasının sözlerinde görülen bir noksanlıktan dolayı hemen itiraz edip diline dolamak.

&Bedii:  Birşeyi örneği yokken yaratan.

&Muavenat-teavun: yardımlaşmak,

&İtak:  Kölenin hürriyete kavuşturulması,

&İstiğrak: Sadece Allah’a bağlanmak,

&İstihza: Alay etmek.

&Akar: Kira geliri getiren yerlerdir. Geliri nisaba ulaşıp üzerinden bir yıl geçince %2,5

&Mevât: Kimsenin tasarrufu altında bulunmayan ve kamunun yararına terk ve tahsis edilmemiş, boş yerlere mevat arazi denir.

&Miri arazi:(araziyi miriye): Kuru mülkiyeti devlete, yararlanma hakkı kişilere verilen topraklar.

&Mevkuf(vakf edilen) arazi: Vakıflara tahsis edilen arazilerdir.

&Metruk arazi: Toplum yararına terk edilmiş topraklardır.

&Kifâye: Zekât almayı engelleyen ölçüyü “kifâye” (yeterlilik) denir.

&Dede Mahrumu: Babaları ya da anneleri dedelerinden önce ölen çocuklardır. İslam miras hukukunu belirleyen naslarda bu durumda olanların mirastan pay alacağına ya da alamayacağına dair meseleleri ihtiva eder.