Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Karma-2

GENEL KÜLTÜR SORU CEVAP / KARMA-1

31-Meşhur tarikatların isimleri nelerdir?

&Bektaşilik, Kadirilik, Yesevilik, Nakşilik, Mevlevilik, Halvetilik, Şazelilik, Bayramilik, Rifailik, Kübrevilik, Haydarilik ve Kalenderilik

32-Rasulullah(s.a.v)’ın ve dört Halifenin gümüş yüzükleri üzerinde hangi yazılar vardı?

&Peygamberimiz(s.a.v)’ın yüzüğünde üç satır halinde “Allah, Rasul, Muhammed”, Hz. Ebubekir’in “Allah ne güzel kudret sahibidir”, Hz. Ömer’in “Ya Ömer, sana vaiz ve nasihatçı olarak ölüm kâfidir”, Hz. Osman’ın “Ya, bela ve musibetlere sabredersin, ya da nedamet edersin”, Hz. Ali’ın “Mülk Allah’ındır” yazılı idi.

33-Hicri yılın miladi yıla çevrilmesi nasıldır?

&Hicri yılı 33’e bölünüz 1429:33=43.30 (=43) ve çıkan sayıyı hicri yıldan çıkarınız 1429-43 =1386 çıkan sayıyı 622 ile toplayınız. 1386 +  622 = 2008

-Miladi yılın hicri yıla çevrilmesi nasıldır?

&Miladi yıldan 621 rakamını çıkarınız. 2008-621=1387 çıkan sayıyı 33’e bölünüz 1387.33=42.03 (=42) Bölümü çıkan sayı ile toplayınız 1387+ 42 =1429

34-980 yılında Buhara’da dünyaya gelmiştir. Kendisi ortaçağda yetişmiş en büyük hekimlerdendir. Birçok hastalıkların tedavi metotlarını, ilaçlarını keşfetmiş, mikropların farkına varmış ve önlenebileceğini söylemiştir. “Kanun” adlı kitabı, hekimliğin bütün konularını içine almıştır. Bu âlimimiz kimdir?

&İbni Sina

35-Fıkıh, Tıp, Ahlak, Tasavvuf, Matematik, Uzay Bilimleri, Biyoloji, Sosyoloji, Akait ve Kelama dair konuları içine alan meşhur “Marifetname” isimli eserini yazmıştır. “Hak şerleri hayreyler, Zannetme ki gayr eyler, Arif onu seyreyler, Mevlam görelim neyler, Neylerse güzel eyler” sözleri ile de meşhur âlimimiz kimdir?

&Erzurumlu İbrahim Hakkı

36-İstiklal Marşı nedir

&İstiklal Marşımız, ülkemizin bağımsızlığını ve Milletimizin Milli ve manevi değerlerini ifade eden ulusal marşımızdır.

37-Bir milletin varlık, birlik, bağımsızlık, vatan, şeref gibi değerlerim temsil eden, özel renk ve işaretleri olan, kumaştan yapılmış sembole ne denir?

&Bayrak

38-Bir milletin, bağımsız olarak üzerinde yasadığı toprak parçasına ne denir?

&Vatan

39-Bizim bayrağımızın şekli nasıldır?

&Bizim bayrağımızın şekli, rengini atalarımızın vatanımızı ve kutsal değerlerimizi korumak için akıttıkları kandan alan kırmızı zemin üzerine yansımış olan hilal şeklindeki ay ve yıldız desenli, al bayraktır.

40-Sancak nedir?

&Sancak, askeri birlikler için yapılmış özel bayrak demektir. Daha geniş anlamıyla sancak, bir ülkenin savunma görevini yürüten askeri birliklerin onurunu temsil etmek üzere, ülkenin yöneticileri tarafından verilmiş, üzeri özel yazı ve desenlerle süslü, kenarları saçaklı özel bayraktır.

41-Millet neye denir?

&Aralarında dil, din, kültür ve tarih birligi olan insan topluluğuna “millet” (ulus) denir.

42-Tarihteki başlıca İslam devletleri hangileridir?

&Tarihteki başlıca İslam devletleri şunlardır: Emeviler, Abbasiler, Endülüs Emevi Devleti, Tolunoğulları, İhşidler, Eyyubiler, Memlük-lüler, Selçuklu İmparaorluğu, Karahanlılar, Gazneliler ve Osmanlı İmparatorluğu.

43-Halkı Müslüman olan çağdaş devletlerin başlıcalar hangileridir?

&Halkı Müslüman olan çağdaş ülkelerin başlıcalar şunlardır; Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Arabistan, Mısır, Endonezya, Pakistan, Afganistan, İran, Irak,  Suriye ve benzeri 120 İslam Ülkesi vardır. Dünya üzerinde, başta Rusya, Çin ve Filipinler olmak üzere daha birçok ülkede yüksek oranlarda Müslüman vardır. Ayrıca, başta Avrupa ülkeleri, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri gibi birçok ülkede de çok sayıda Müslüman göçmen yada azınlık olarak yaşamaktadır. Bütün bu ülkelerde yaklaşık olarak iki milyar Müslüman bulunmaktadır.

 44-Müslümanlarca kutsal sayılan gecelere ne ad verilir?

&Kandil

45-Dinimizde mübarek gün ve geceler kaç tanedir ve nelerdir?

&Kurban bayr. Günleri                      &Cuma günü.

&Ramazan bayr. Günleri                  &Mevlit kandili

&Regaib kandili                                  &Mirac kandili

&Berat kandili                                     &Kadir gecesi

46-Cuma gününün önemi nedir?

&Cuma günü Müslümanlar için haftalık bayram ve toplu olarak ibadet etme günüdür. Cuma gününde Cuma namazı cemaatle kılınır. Toplumu din ve dünya ile ilgili konularda aydınlatan Cuma hutbesi ve vaaz verilir. Aynı zamanda Cuma günü birçok faziletli olayın meydana geldiği bir gündür.

47-Dinimizde kaç tane bayram vardır?

&Dinimizde Ramazan bayramı ve kurban bayramı olarak iki tane bayram vardır. Ramazan bayramının ilk günü, kurban bayramının ise ilk dört günü bayram günüdür.

48-Mevlit kandili nedir ve ne zamandır?

&Mevlit kandili, Peygamberimizin doğum gecesidir. Peygamberimiz 571 yılında Rebiul-Evvel ayının 12. gecesi  (20 Nisan Pazartesi gecesi) dünyaya gelmiştir.

49-Regaib kandili nedir ve ne zamandır?

&Regaib Kandili, Allahü Tealanın duaları ve ibadetleri kabul ettiği ve meleklerin de aşırı bir şekilde rağbet ettiği bir gecedir.

50-Dinimizde bayram günlerinin önemi nedir?

&Dinimizde bayram günleri toplumdaki birlik, bera-berlik duygularını pekiştiren günlerdir. Ramazan bayramında fakirler fitre ve zekatlar verilerek, kurban bayramında da kurban eti verilerek sevin-dirilir. Dargın olanlar barıştırılır. Akrabalar, komşular, dostlar, yaşlı insanlar ve hastalar ziyaret edilir. Zor durumda olanların yardımına koşulur ve çocuklar çeşitli hediyelerle sevindirilir.  Bayram günlerinde her türlü ibadetin faziletide diğer zamanlara göre daha fazladır.

51-İslamiyet’te Recep ayının ilk Cuma gecesi hangi kandil kutlanır?

&Reğaib

52-İkram, değeri çok olan, bağış, ihsan, istenilen gibi manalar taşıyan ve Hz. Amine’nin Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hamile olduğunu anladığı gün olarak bilinen, mübarek gece olarak ibadetlerle değerlendirdiğimiz, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kendisinin de 12 rekat şükür namazı kıldığı mübarek gecemizin adı nedir ve hangi gündür?

&Regaip kandili, Recep ayının ilk Cuma gecesidir.

53-Hangi gece daha birçok faziletli olayın meydana geldiği ve Müslümanları imanlarının tazelendiği ve cilalandığı bir gecedir.

&Mirac gecesi

54-Mirac Kandili nedir ve ne zamandır?

&Mirac Kandili, Peygamberimizin en büyük mucizelerinden Mirac Mucizesinin gerçekleştiği gecedir. Mirac Kandili Recep ayının 27. gecesidir. Peygamberimiz, Mirac gecesinde, Cebrail adlı meleğin arkadaşlığıyla ve Burak adlı bir vasıta ile gecenin küçük bir bölümünde önce Mekkeden Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya gitmiş, sonrada Miraca yükselerek, hiçbir varlığa nasip olmayan bir şerefe erişmiş ve çok yüce makamlara ulaşmıştır. Peygamberimiz Mirac Gecesinde ayrıca Allah ile arada hiçbir engel olmadan görüşmüş ve birçok ilahi sırra erişmiştir.

55-Peygamberimiz, Miracdan bizlere hangi hediye ve müjdeler getirmiştir?

&Bakara suresinin son 2 ayeti (Ame-narrasulü)

&Allah’a şirk koşmayanların cennete gire-ceği müjdesi

&Beş vakit namaz

56-“Kulu Muhammed’i bir gece Mescid-i Haram’dan (Mekke) kendisine birtakım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya (Kudüs) götüren Allah’ın şanı yücedir.” Ayette ifade edilen olay günümüzde Müslümanlar arasında hangi kavram ile ifade edilir?

&Miraç Kandili

57-Peygamber Efendimiz (a.s.) miraca ruhen mi, bedenen mi çıkmıştır?

&Cumhura (âlimlerin çoğuna) göre hem ruhen hem bedenen çıkmıştır.

58-Berat kandili nedir ve ne zamandır?

&Berat Kandili, Allahü Tealanın, tevbe eden tüm kullarının günahlarını bağışlayıp, manevi olarak kurtuluş beraatı verdiği gecedir. Berat Kandili Şaban Ayının 15. gecesidir.

59-Yaratılmışların bir sene içindeki rızıklarına zengin veya fakir aziz veya zelil olacaklarına diriltilip öldürüleceklerine ve ecellerine dair(c.c.) tarafından meleklerine bilgi verilen mübarek gecemiz hangisidir?

&Berat Gecesi

60-Kadir Gecesi nedir ve ne zamandır?

&Kadir gecesi, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başladığı gecedir. Kuranda Kadir gecesi ile ilgili bir sure vardır. Bu surede Kadir Gecesinin 1000 aydan daha hayırlı olduğu bildirilmektedir. Kadir Gecesi Ramazan ayının içinde gizli olmakla beraber, Ramazanın 27. gecesi olduğu rivayet edilmektedir. Bundan dolayı bizler Ramazan Ayının 27. gecesini kadir gecesi olarak ihya ederiz.

61-Kur’an-ı Kerim’de methedilen ismi geçen en kıymetli gece hangisidir?

&Kadır gecesi

62-Kandil gecelerini nasıl değerlendirmeliyiz?

&Gündüzlerinde oruç tutabiliriz.

&Gecelerini de Kuran okuyabiliriz.

&Kaza namazı kılabiliriz.

&Peygamberimize selavat getirebiliriz.

&Günahlarımıza tevbe edebiliriz.

&Fakir insanlara imkânlarımız ölçüsünde sadaka verebiliriz.

&Dargın olanları barıştırabiliriz.

&Büyüklerimizin ve küçüklerimizin kandillerini tebrik ederek ve onlara imkânımız ölçüsünde hediyeler alarak hayır dualarını alabiliriz.

&Kandil gecelerini, Allah’a iyi bir kul ve Peygamberimize layık bir ümmet olabilmek için ibadet ederek ve bu geceleri adeta bir bayram gecesi gibi düşünerek değerlendirmeliyiz.

63-Hicri yılın miladi yıla çevrilmesi nasıldır?

&Hicri yılı 33’e bölünüz

1429.33=43.30(=43)

&Çıkan sayıyı hicri yıldan çıkarınız  

1429-43=1386

&(1.sayı) 1.çıkan sayıyı 622 ile toplayınız. 

1386+622=2008

64-Miladi yılın hicri yıla çevrilmesi nasıldır?

&Miladi yıldan 621 rakamını çıkarınız 

2008-621=1387

&(2.sayı) çıkan sayıyı 33’e bölünüz   

1387:33=42.03(=42)

&Bölümü 2. çıkan sayı ile toplayınız

1387+42=1429

65-Hz. Peygamber(s.a.v) örnek alınarak İslâm ahlâkının anlatıldığı eser hangisidir?

&Şir’atü’l-İslâm: İmamzâde Muhammed b. Ebî Bekr

66-İbâdet, muâmelât ve muâşeret hayatı içinde yerleşmiş bidatları tesbit ve tenkit eden eser hangisidir?

&Medhal

67-Yılın çeşitli gün ve gecelerinde yapılan ibâdet ve merâsimi ele alarak bunların sünnete uygun olup olmadığını, İslâm’daki yerini tetkik etmiştir. Bu eser hangisidir?

&Letâif

68-Eski ve yeni bidatları tetkik etmiş, müslümanları sünnetten ayrılmamaya dâvet etmiştir. Kitap birkaç defa tabedilmiştir. Bu eser hangisidir?

&İbdâ