KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

İsnad ve Haber çeşitleri

İSNAD ÇEŞİTLERİ

1-Âlî İsnad: Ravi ile Hz. Peygamber arasında en az ravinin bulunduğu isnaddır.

2-Nâzil İsnad: Ravi ile Hz. Peygamber arasında en fazla ravinin bulunduğu isnaddır.

HABER ÇEŞİTLERİ

1-Mütevatir Haber:

Yalan üzere birleşmeleri aklen mümkün olmayan bir topluluğun mümkün ve mahsus olan bir şeye dair verdiği habere denir. 2’ye ayrılır. Bunlar;

a)Lafzî Mütevatir: Bir haberin lafız olarak değişikliğe uğramadan yalan üzere birleşmeleri aklen mümkün olmayan bir topluluk tarafından olduğu gibi nakledilmesidir.

b)Manevî Mütevatir: Bir haberin lafız olarak değil de mana olarak topluluk tarafından nakledilmesidir.

2-Ahad Haber:

Herhangi bir rivayet tabakasında, tevatür özelliğini kaybeden birkaç kişi tarafından rivayet edilen mütevatir derecesine ulaşamamış hadislerdir. Yani Mütevatir hadis şartlarını taşımayan hadislerdir. 3’ye ayrılır. Bunlar;

a)Meşhur Haber: Herhangi bir nesilde haberin ravi sayısının en az üçe düştüğü haberlere denir. Buna Müstefiz de denilmektedir. Yani 3 veya daha fazla kişinin rivayet ettiği, tevatür derecesine ulaşmamış hadislere denir.

b)Aziz Haber: Herhangi bir nesilde ravi sayısının en az ikiye düştüğü haber çeşididir. Yani 2 kişinin rivayet ettiği hadislerdir.

c)Garib Haber: Herhangi bir nesilde haberin ravi sayısının bir olduğu habere denir. Bu habere ferd de denilmektedir. Yani 1 kişinin rivayet ettiği hadislerdir.