Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

İran Dinleri

İRAN DİNLERİ

Zerdüştilik:  Tek tanrı inancı vardır. Tanrının adı:  Ahura Mazda’dır. Ayrıca bu dine Mazdehizm de denir.

Avesta:  Kutsal kitaptır, ruh ölümsüzdür.

Çinvat:  Ahiret, ayrılık köprüsüdür.

Ahlaki düşünceler:  İyi düşünme, iyi söz, iyi iş.

Mitraizm: Güneş tanrısı Mitra’ya atfedilen dindir. Hıristiyanlığı etkilemiştir. Aralarında ortaklıklar vardır.

Mecusilik: Sasaniler’in resmi dinidir. Işık zamanla ateşle özleşmiştir.

Manihaizm: İran’da kurulmuş tüm dinlerin sentezidir. Zındık kavramı onlara aittir. Ruhban sınıfına seçkinler denir.