KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

İhram

İHRAM

İhram: Haram kılmak, kendini mahrum etmeye İhram denir. Kişinin hac veya umreye niyet ederken bazı mübah olan şeyleri kendisine haram kılmasına denir. İhram hacca başlama tekbiridir. İhramda kılık kıyafet, avlanma, cinsel ilişki yasağı vardır. İhram yasaklarını ihlal edene kurban kesme, sadaka verme, bedelini ödeme, oruç tutma cezaları verilir. Bu yasaklar niyet ve telbiyeyle başlar. Niyet ve telbiye ihramın rüknüdür. İhrama girene muhrim denir.

İhramın Rukünleri: Hanefilere göre Niyet ve telbiyedir. Diğer üç mezhebe göre ise sadece niyettir. İhram; Hanefilere göre Haccın geçerlilik şartıdır. Diğer üç mezhepte, haccın rüknüdür.

Niyet: Hac ve umre yapmaya karar vermeye Niyet denir. Dil ile söylenmesi müstehaptır. Niyette ‘’hac, umre veya ikisini de yapmaya’’ diye kişi bir belirleme yapmasa da Hanefiye göre bu belirsizlik hacca herhangi bir zarar vermez. Sadece tavafa başlarken ‘’hac veya umre tavafına’’ diye niyetlenmesi yeterlidir. Şayet bu belirlemeyi de yapmazsa umre tavafına niyetlenmiş sayılır. Tavaf yapmadan Arafatta vakfe yaparsa bu ihramı hac için olmuş olur. İfrad haccı sayılır. Şafi’ye göre tavafa başlamadan niyetlenmesi gerekir. Şayet kişi bunuda yapmazsa haccı batıl olur.

Telbiye: İbadete başlama anında söylenen sözlere Telbiye denir. ‘lebbeyk…’ duası okunur.   Lebbeyk buyur efendim anlamındadır. Bir defa söyleme farzdır.

İhramın Farzları: Hanefi:  Niyet ve Telbiye; Şafii ve Hanbelî:  Niyet ve Telbiye sünnettir. Maliki:  vaciptir. Şafii:  Şafii’de niyet belirtilmelidir, aksi halde hac ve umre yapılmış olmaz. İbadetlerde niyet şarttır.

İhramın vacipleri: Mikat sınırlarını ihramlı geçmek, İhram yasaklarına uymak, Hanefi’de Mikat yerinden önce ihrama girilebilir, diğer üç mezhepte ise mekruhtur.

İhrama Girme Zamanı: Hac ayı girmeden hac menasiklerinden hiç birisi yapılamaz. Ancak Hanefi, Maliki ‘’mekruh olmakla beraber ihrama girilebilir’’ derler. Çünkü bu iki mezhebe göre ihram haccın rüknü değil sıhhat şartıdır. Şafi ise ihramı rükün saydığından dolayı ‘’caiz değildir’’ der.

İhrama girme: Hanefi ve Maliki’de hac aylarından önce ihrama girilebilir, Şafii’de ise girilemez. Aksi halde yapılan hac nafile olur. Hanbelî mezhebinde kişi ihrama şartlı olarak girebilir. ‘’Engellenirsem kurban kesmeyeceğim’’ gibi.

İhrama Girme Yerleri: Kabe’ye Beytu’l-Haram denir. Mescidine Mescid-i Haram denir. Mekke şehri de harem, saygıya layık olarak anılır. Bu kutsal beldeler sırasıyla Kabe, Mescid-i Haram, Mekke(harem) Hil ve Afak bölgeleridir. Hacılarda Afaki, Hilli(mikati) ve Mekki olarak 3’e ayrılır.

Haccı Fes Etme: Hanefi’de, Şafii’de ve Maliki’de kişi haccı fes edip umreye çeviremez, Hanbelî’de bir sakınca yoktur.

Harem Bölgesi: Mekke ve etrafındaki belli sınırları olan yerlerdir.

Harem Bölgeleri; En yakın 8 Km Tenim, En uzak Cirane’dir. Aşair, Seniyyetü’l-Cebel, Edat-ü Libn, Batn-ı Nemire.

Hıll Bölgeleri: Zül-Huleyfe, Cuhfe, Karn, Yelemlem, Zat-ı Irak.

Afak Bölgesi: İhrama girme yerleri:

Zül Huleyfe; en uzak mikat sınırıdır 450 km. Medineliler ve bu yönden gelenlerin mikatıdır.

Cuhfe: Şamlılar,

Karn(Seyl): Kuveyt,

Yelemlem: Yemenlilerin mikatıdır. 54 km. ile en yakın mikattır.

Zat-u Irak: Irak ve o cihetten gelenlerin mikatıdır.

Hangi maksatla olursa olsun harem bölgesine girecek olan âfâkîlerin Mîkat sınırlarında ihrama girmeleri gerekir. Şâfii mezhebine göre hac ve umre dışında başka bir maksatla Harem bölgesine ihramsız olarak girilebilirse de ihramlı olarak girilmesi daha faziletlidir.