KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

Hükmü RA’nın okunuşu

RA’NIN OKUNUŞU:

Râ harfi kendi harekesine göre veya kendinden önceki ya da sonraki harfin harekesine göre bazen ince, bazen kalın, bazen hem ince hem kalın olmak üzere 3 şekilde okunabilme özelliğine sahiptir. Âsım kırâatının Hafs rivâyetine göre Râ harfinin,

5 yerde mutlak kalın,

4 yerde mutlak ince,

3 yerde de hem ince hem de kalın okunması câizdir.

Kalın okunduğu yerler: Râ harfinin mutlak kalın okunduğu durumlara Tefhîm adı verilir.

1-Ra harfinin harekesi üstün رَ veya ötre رُ   olduğunda kalın okunur. Örnek;

صَدْرَكَ  , اَلرَّحْمٰنُ  , اَلرُّوحُ  ,  رَبِّ   رُحَمَاءُ ، بِرَسُولٍ ،

2-Ra harfi sakin önceki harfin harekesi üstün -َ رْ veya ötre –ُ رْ olduğunda kalın, okunur. Örnek;

اُرْكُضْ , وَانْحَرْ  ,  مُرْدِفِينِ,  مَرْيَمُ , مُرْدِفِينَ  , قَرْيَةٌ

3-Ra harfi ve önceki harf sakin ondan önceki harfin harekesi üstün   -َ –ْ رْ   veya ötre –ُ –ْ رْ olduğunda, kalın okunur. Örnek;

شَكُورْ  , فَجْرْ ,بِالصَّبْرْ , اَلصُّدُورْ ,شَهْرْ ، بِالصَّبْرْ ،

4-Ra sakin önceki harfin harekesi arızî kesra olduğunda, kalın okunur. Örnek;

لِمَنِ ارْتَضَى ,  اِنِ ارْتَبْتُمْ  ,  رَبِّ ارْجِعُونَ  ,   أَمِ ارْتَابُو

5-Esredan sonra gelen sakin ra harfini istilâ ( خ ص ض ط غ ) harfleri takip ederse kalın okunur. Örnek;

اِرْصَادًا     فِرْقَةٍ     قِرْطاَسٍ     مِرْصَادًا

İnce okunduğu yerler: Râ harfinin mutlak olarak ince okunduğu durumlara terkîk denir. Harfi mahrecinde cılız düşürmeye ve onun sıfatını zayıflatmaya Terkîk denir.

1-Ra harfinin harekesi kesra رِ olduğunda İnce okunur. Örnek;

رِجَالٌ ، وَاضْرِبُوا ، بِالْبِرِّ ، بِحُورٍ عِينٍ ، رِزْقًا ، فَذْكُرِ

2-Ra harfi sakin önceki harfin harekesi kesra -ِ رْ olduğunda İnce okunur. Örnek;

وَ اسْتَغْفِرْهُ ، فَكَبِّرْهُ ، فِي مِرْيَةٍ ، فَاصْبِرْ ، وَ أَنْذِرْ ،

3-Ra harfi ve önceki harf sakin ondan önceki harfin harekesi kesra -ِ –ْ رْ     olduğunda İnce okunur. Örnek;

سِحْرْ  ,  ذِكْرْ    ,   بَصِيرْ , أَلذِّكْرْ ، حِجْرْ ، سِحْرْ ، وَ لآ بِكْرْ، بَصِيرْ ، قَدِيرْ ، كَثِيرْ ، خَبِيرْ

4-Sakin Ra harfi, harf-i lînden وْرْ يْرْ sonra gelip durulursa İnce okunur. Örnek;

خَيْر , سَيْر , يْر , ثَوْرضَيْر ,  غَيْر ,  فَوْر,  مَوْر

Râ  ( ر )Harfinin Hem İnce Hem Kalın Okunabildiği Yerler: Râ harfini bazı durumlarda bir kısım kırâat imamları ince diğer bir kısmı da kalın olarak okumuştur. Dolayısıyla râ harfini bu gibi yerlerde hem kalın hem de ince okumak câizdir.

1-Râ sâkin, kendinden önceki harf esreli olduğunda kural gereği râ ince okunur. Böyle bir durumda râ’dan sonra esreli bir istilâ harfi geliyorsa hem ince hem de kalın okunması câizdir.

كُلُّ فِرْقٍ

2-Râ harfi sâkin olur, kendinden önce de yine sâkin olarak sad (ص)  veya tı  (ط) harflerinden biri bulunur, ayrıca bu ikisinden önce de esreli başka bir harf gelirse râ harfi ince veya kalın olarak okunabilir.

عَيْنَ الْقِطْرْ ، أُدْخُلُوا مِصْرْ

3-Kur’ân-ı Kerîm’de geçen şu durumlarda da râ harfini hem ince hem de kalın okumak câizdir.

يَسْرْ ، أَنْ أَسْرْ ، فَأَسْرْ

İMALE

Hûd sûresi 41. ayette geçen   مَجْرٰيهاَ kelimesindeki “RA” harfi imale sebebiyle ince okunur.                                         امال