KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

Hristiyanlık

2-HIRİSTİYANLIK

Hıristiyanlık:  Mesih’in takipçileri, taraftarları anlamındadır.

Yahuda İşkaryot: Hz. İsa’ya ihanet eden havarinin ismidir.

Pavlus: Bugünkü Hıristiyanlığın kurucusudur. Kendini, putperestlere Hz. İsa’yı anlatmayı adayan kişidir.

Konsiller:

İznik: İsa’nın tanrılığının kabul edildi, İncil sayısı 4’e indirildi.

İstanbul: Hıristiyanlık Roma’nın resmi dini oldu. Piskopos, papa unvanı aldı. Kutsal ruhun tanrılığına karar verildi.

Efes: Meryem’in İsa’yı doğurmakla tanrıyı doğurduğuna karar verildi. Meryem’e tanrı doğuran(The otokos) denildi.

Kadıköy: Antakya-Süryani, Habeş-Kıpti, Ermeni-Gregoryan kiliseleri ortaya çıktı. Kutsal ruhun kimden çıktığı problemi Roma kilisesini ikiye böldü:  Katolik ve Ortodoks.

Trent: 1545 yılında toplanan Trent konsülünü reforministlere karşı Katolikler topladı.

Ökümenizm: Hıristiyan birliğini gerçekleştirme taahhüdü. 1948 yılında Cenevre’de Dünya Kiliseler Konseyi kurulmuştur.

İsa’daki beşeri ve ilahi tabiatın mahiyeti, Nesturi ve Monofizit anlayışı doğurmuştur. 

Hıristiyanlığın Temel Özellikleri:  

1-Asli günah       

2-Kurtuluş            

3-Misyonerlik

4-Ahit                    

5-Mesihçilik         

6-Teslis

Hıristiyanlığın kutsal kitabı: İsa’dan önce Eski Ahid, sonrası Yeni Ahid:  Kitab-ı Mukaddes.

Markos: İlk İncil yazarıdır. Daha sonra Matta, Luka, Yuhanna yazılmıştır.

Sinoptik: Markos, Matta, Luka benzer olduklarından bu ad verilmiştir.

Kilise: Hıristiyan cemaatini temsil eder. Pazar, haftalık ibadet günüdür.

Noel: Hz. İsa’nın doğum günüdür.

Paskalya: Hz. İsa’nın öldükten sonra yeniden dirilmesi anısına kutlanır.

Sakrementler: Vaftiz, Evlilik, Kuvvetlendirme,  Ruhbanlık,  Günah itirafı,  Son yağlama. 

Evharistiya: Ekmek-şarap Hz. İsa’nın havarileri ile son akşam yemeği anlamına gelir.

Hıristiyan Mezhepleri: Katolik: Roma-Papa, Ortodoks:  İstanbul-Patrik, Protestan

Noel baba: Aziz Nikolas

İnkültürasyon: İncil’in mesajını dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan halkların kültürüne uydurmaktır.

Türkiye’de bu gün Hıristiyan gruplar:  Rumlar, Ermeniler, Süryani ve Arap Ortodokslar vardır. Bunlar arasında ülkemizde en çok Ermeniler mevcuttur.

Hıristiyanlar açısından Türkiye: Pavlus, Tarsusludur. Hıristiyan terimi ilk kez Antakya’da kullanılmıştır.

Katoliklerde Pavlus’un Hıristiyanlığı yaymak için dolaştığı yerler hac yerleridir.