KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Haram Ve Helaller İle İlgili Kavramlar

HARAM VE HELALLER İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

&Azil: Erkeğin spermini dışarı akıtması

&Et‘ime: Yiyecekler

&Zebâih: Hayvanların boğazlanması

&Sayd: Avlanma

&Udhiyye: Kurban

&İsraf: İhtiyaç fazlası tüketim

&Tebzîr: İhtiyaç olmayan yönde tüketim

&Tayyibât: İyi ve temiz

&Habâis: Pis ve iğrenç

&Meyte: Kendiliğinden veya dinî usulde boğazlanmaksızın ölmüş hayvan

&Zî nâb: Ağzının dört yanında uzun ve sivri dişleri olan hayvanlar (yırtıcı hayvanlar)

&Zî mihleb: Pençesi ile avını parçalayan kuşlar (yırtıcı kuşlar)

&Cellâle: Dışkı yiyen hayvan

&İhtiyarî (hakikî)  Usul: Eti yenen ehlî hayvanların boğazlanması normal şartlarda, hayvanın çenesi altından yemek ve nefes borusu ile kan taşıyan iki büyük damarının kesilmesi (zebh) veya develerde boğazla göğüsün birleştiği yere bıçak saplamak  (nahr) suretiyle olur ve buna “ihtiyarî boğazlama” tabir edilir.

&Iztırarî (hükmî)  Usul: Vahşi hayvanların veya ehlî olduğu halde yakalanamayan veya yatırılıp boğazlanması mümkün olmayan hayvanın herhangi bir şekilde yaralanıp kanının akıtılması boğazlama yerine geçer.

&Zebh: Hayvanın çenesi altından yemek ve nefes borusu ile kan taşıyan iki büyük damarının kesilmesi ile boğazlanmazı.

&Nahr: Develerde boğazla göğüsün birleştiği yere bıçak saplamak suretiyle boğazlanması.

&Mevkuze: Darbe ile öldürülmüş hayvan.

&Meyâsir: Eyerlerin üzerine konan ipek örtü

&Kassî: İpek ile nakışlanmış kumaş

&Harîr: İpek

&İstebrak: Kalın ipekli kumaş

&Dîbâc: İpek olan kumaş

&Veşm: Dövme (vücuda yapılan dövme)

&Hilkat: Yaratıldığı hal ve şekil

&Tebdil ve Tağyir: Allah’ın yarattığı şekil ve sureti bozma ve değiştirme

&Ta’lîl: Gerekçelendirme

&Melâhî: Çalgı aletleri

&Lehve’l-hadîs: Sözlü eğlence

&Halvet: Bir erkek ile bir kadının bir yerde baş başa kalmaları

&Gurre:  Cenine karşı bir cinayet işlenmesi halinde ödenmesi gereken ceza (tazminat).

&Bid‘at-ı hasene: İyi ve yararlı uygulamalar.

&Bid‘at-ı seyyie: Kötü ve zararlı uygulamalar.

&İlm-i nücûm: Hem astronomiyi hem de astrolojiyi kapsayan bir terim

&İtlâf: Başkasının malını hukuka aykırı biçimde tahrip etmek