Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Haram Fiilin Çeşitleri

HARAM FİİLERİN ÇEŞİTLERİ 

1-Haram Li Aynihi: Şari’in, bizzat fiildeki kötülük nedeniyle baştan itibaren haramlığa hükmetmesine denir. Zina, hırsızlık gibi.

2-Haram Li Ğayrihi:  Fiilin kendisi meşru ve serbesttir. Haram kılınmasını gerekli kılan geçici durumla ilgili olan fiile denir. Bayram günü oruçlu olma gibi. Normalde oruç tutmak haram değildir fakat Ramazan bayramının birinci günü ile KKurban bayramının dört günü oruç tutmak şari tarafından haram kılınmıştır.

Haram Hükmünü Berirleme Yetkisi:

Bu yetki sadece Hz. Allah’a aittir. İslam âlimleri hakkında kesin nas bulunmayan konularda haram demekten kaçınmışlardır. Bunları ifade ederken haram yerine mekruh, hoş değil, sakıncalı, caiz değil tabirlerini kullanmışlardır.

Haramdan Kaçınmanın Önemi:

Sınırları aşan kendine yazık eder. İlahi emir ve yasaklara uymanın dünya ve ahrette birçok yararı vardır. Ayrıca yasaklar helal olanı daraltma amaçlı değil uyugulandığında bireye ve topluma zarar veren fiilleri engelleme amaçlıdır. Çirkin ve kötü olan yasaklanmış iyi, temiz olan ise helal kılınmıştır. Eşyada asıl olan helal ve serbest oluşudur. Bilgisizlik haramı işlemede mazeret değildir. Haram şüphesi olan fiillerdende kaçınmak gerekir.

Azimet:

Azimet ‘’bir şeye kesin olarak yönelmek niyetlenmek’’ anlamındadır. Meşakkat, zaruret ve ihtiyaç gibi arızı bir sebebe bağlı olmaksızın ilkten konmuş olan ve normal durumlarda her bir mükellefe ayrı ayrı hitap eden asli hükme Azimet denir. Azimet bütün teklifi hükümleri içine alır. Azimetin karşıtı ise ruhsattır.

Ruhsat:

Sözlükte ‘’kolaylık devamlı olan’’ anlamındadır. Meşakkat, zaruret, ihtiyaç gibi arızı bir sebebe bağlı olarak azimet hükmünü terk etme imkânı veren ve yalnız söz konusu arizi durumla sınırlı olan hafifletilmiş ve geçici hükmü ifade eden terimdir. Mükelleflerin oruç tutması azimettir. Hastanın orucunu sonraya bırakabilmesi ise ruhsattır. Ruhsat 4 gruba ayrılır. 

1-Haramı İşleme Ruhsatı: Zaruret veya zaruret derecesine varan ihtiyaç hallerinde haram fiil mubah hatta vacip hale gelir. Mükellef bazı durumlarda ise serbesttir. Kişi aç olmasına rağmen domuz etini yemediğinden ölürse günahkâr olur. Zorla küfrü söylemesi istenipte oda söylemeyip öldürülürse şehid olur. Ölmemek için küfrü söylerse ruhsatı kullanmış olur.

2-Vacibi Terk Etme Ruhsatı: Farz veya vacibin ifasında ek bir meşakkat doğarsa vacibi terk etme ruhsatı verilir. Hanefiler seferilikteki farzın ikiye düşmesini azimet olarak anlarlar. Seferilikte oruç tutmanın ise terkinden daha faziletli olduğunu söylerler.

3-Genel Kurala Aykırı Akidleri Yapma Ruhsatı: İhtiyaçtan dolayı mübah kılınmıştır. İleride teslim edilecek bir malın peşin parayla alınmasına selem akdi denir. Bu uygulama normalde caiz değildir. Ancak ihtiyaçtan dolayı caiz kılınmıştır.

4-Önceki Semavi Dinlerdeki Ağır Hükümlerin Kaldırılması: Ganimetler önceki semavi dinlerde haram kılınmıştı, İslam ile birlikte helal kılınmıştır.