Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Hap bilgisi-4

HAP BİLGİLERİ-4

&-Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı en çok ve en az cami; En çok cami 3000 civarında İstanbul’da, en az cami ise 100 civarında Tunceli’deidr.(En çok sırayla:İstanbul, Konya, Ankara, Samsun, Kastamonu ve Antalya)

&-Türk vatandaşlarının yararlanmaları amacıyla yurtdışında yapılan camilerin sayısı 1800 civarındadır.

&-Müslüman milletlerin Kur’an ve Sünnet ışığında meydana getirdikleri medeniyete İslam medeniyeti denir.

&-Miladi takvimin yılbaşısı 1 Ocak’tır.

&-Hicri takvimin yılbaşısı 1 Muharrem’dir.

&-Rumi takvimin yılbaşısı 1 Mart’tır.

&-Ebu Cehilin Müslüman olan oğlu Hz. İkrime’dir.

&-İslam dünyasında en fazla minaresi bulunan cami İstanbul’dadır.

&-Konstantinopolis, Dersaadet, Konstantiniye ve Yeditepe gibi isimler İstanbul ilimiz için kullanılmıştır

&-Gökdelen ve minareleri yıldırımdan koruyan aygıta Paratoner denir.

&-İslam halifeliğin merkezi olan son şehir İstanbul’dur.

&-İstanbul’da kutsal emanetlerin bulunduğu saray Topkapı’dır.

&-İstanbul’un fethi sırasında sancağı bırakmayan ve Bizans surların üzerinde ilk Türk bayrağını dikerken şehit olan mücahit asker Ulubatlı Hasan’dır.

&-İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali sırasında ilk kurşunu atan kişi Hasan Tahsin’dir.

&-Şeytan(İblis)’ın ordusu anlamına gelen kavram Hizbuş Şeytandır.

&-Avrupa ülkelerinden Belçika İslam Dinini resmen kabul etmiştir.

&-Peygamber Efendimizle ilgili karikatür krizinin ortaya çıktığı ülke Danimarka’dır.

&-İkibinli yıllarda Minare krizi çıkan ülke İsviçre’dir.

&-Yönetimin dine bağlı olduğu devlet biçimine Teokrasi denir.

&-Uluslar arası olimpiyat komitesinin merkezi Lozan’dır.

&-AB Ülkesi olduğu halde “Avro” yu kabul etmeyerek hala kendi para birimini kullanan ülke İngiltere’dir.

&-Türkiye’de fıkhın ve şer’i esaslara dayalı hukukun yürürlükten kaldırıldığı tarih 1926’dır.

&-‘’Namaz hicretten 1.5 yıl önce, Zekat  2 yıl sonra, Oruç 1,5 yıl sonra, Hac( 9) yıl sonra, Başörtüsü 5 yıl sonra farz kılındı’’ İfadesi doğru mudur? Evet

&-Hz. Ibrahim`in –Şanlıurfa’da, Hz. Ömer’in Medine’de, Hz. Ebübekir’in Medine’de, Hz. Osman’m Medine’de, Hz. Ali’nin IrakKufe, Hz. Ebü Eyyüp El-Ensari’nin İstanbul’da, Hz. Ebu Hanife’nin IrakBağdat’ta ve Hz. Mevlana’nın Konya’da kabirleri bulunmaktadır.

&-Osmanlı devletinin ilk şeyhülislamı Molla Fenari’dir.

&-‘’Anam-babam sana feda olsun ya Rasulallah’’ demek; (Senin emrin onlarınkine tercih edilir) demektir.

&-On sekiz bin âlem demek; Her mahlûk nevine âlem denir.18 bin mahlûk var demektir.

&-Hicri aylar; 1-Muharrem, 2-Safer 3-Rebiyyül Evvel, 4-Rebiyyül Ahir, 5-Cemaziel Evvel, 6-Cemaziel Ahir, 7-Recep, 8-Şaban, 9-Ramazan, 10-Şevval, 11-Zilkade ve 12-Zilhicce’dir.

&-İslâmiyet öncesi Araplarda savaşmanın yasak kabul edildiği haram aylar; Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem’dir.

&-Üç aylar olarak bilinen aylar; Recep, Şaban ve Ramazan’dır.

&-Rasülüllah’ın Sağır Ay (günahların işlenildiğini görmeyen ay) olarak nitelendirdiği hicri ay Recep’tir.

&-İslamiyet’te ramazan bayramı Şevval ayında kutlanır.

&-Mübarek üç ayların başlangıç tarihi 1 Recep ile başlar.

&-Kameri ayların kimisi 30, kimisi 29 gün sürmesinin sebebi; Ayın yeryüzü çevresinde iki kez dönüşü aşağı yukarı 59 gün sürdüğü için

&-354 gün 8 saat 48 dakika 36 saniye olarak ifade edilen yıl; Ay yılıdır.

&-İslam sanatının ilk anıtsal yapısı Kubbetü’s-sahre‘dir. (Mescid-i Nebevi ilk Abdülmelik(691)’in yaptırmıştır. En esaslı bakımı ise Kanuni Sultan Süleyman yaptırmıştır.)

&-Mescid-i Aksa’yı tekrar camiye dönüştüren Selahaddin eyyübi’dir.

&İlk edebiyat ödülünü Peygamberimiz Şiir okuyan Ka’b Bin Züheyr’e hırkasını vermiştir.

&-Caminin bölümleri Şadırvan, minare, müezzin mahfeli, kubbe, kürsü, minber ve mihrap gibi bölümleri vardır.

&-Minarenin bölümleri Kaide, gövde, şerefe, külah ve âlem gibi bölümleri vardır.

&-Türkiye’nin en yüksek minaresi Selimiye Camisinde bulunmaktadır.

&-Diyanet İşleri Başkanlığı 3 Mart 1924 tarihinde kuruldu.

&-Bağdad (koyun pazarı), Dicle (bir şeyin üzerini örtmek), Furat (şirin su), İrak (su kenarı), Şam (tatlı), Lübnan (beyaz), Babil (yün pazarı), Tur (Ağaçlı Dağ), Firavn (Büyük saray), Ankara (Pazar yeri), Derviş (Farsca; yoksul, Arapça; çok ibadet eden), Kabe (onurlu, şerefli), Zemzem (toparlan), Kurban (yakınlık), Fıkıh (Anlamak), İnsan (unutan), Cin (gizli tutunmak), Receb (ulu), Dünya (aşağı, alçak), Ğayb (gözle görünmeyen kalp ile tasdik edilen hakikatlar), Takva (nefsi korumak) anlamlarına gelir.

&-Diyanet İşleri Başkanı Başbakanın teklifiyle Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

&-Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezleri; Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Elazığ, Erzurum, İstanbul, zmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Manisa, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Samsun  ve Rize

&-Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezleri; İstanbul Pendik Haseki Eğitim Merkezi, Konya Selçuk Eğitim Merkezi, Erzurum Mehmet Nuri Yılmaz Eğitim Merkezi, Kayseri Eğitim Merkezi ve Trabzon Akçaabat Darıca Eğitim Merkezi

&Diyanet işleri başkanlığının yurt dışındaki Türkler için çıkardığı derginin adı Diyanet Avrupa Aylık Dergisi

&-Diyanet İşleri Başkanlığının web adresi www. diyanet.gov.tr

&-Yaz dönemi kıyafet uygulaması 15 Mayıs- 15 Eylül tarihleri arasıdır.

&-Ülkemizde “Camiler ve Din görevlileri haftası” Ekim ayında kutlanmaktadır.

&-Camilerin genel temizliği Nisan ve Ekim aylarda yapılır.

&-Türkiye Diyanet Vakfı 1975 yılında kuruldu.

&Diyanet dergisi:1962, Diyanet gazetesi:1968, Diyanet çocuk dergisi:1979  ve Diyanet Avrupa dergisi:1999 çıkarılmaya başlanıldı.

&-Yaz Kur’an Kurslarında kur sistemi 2005’te uygulanmaya başlanıldı.

&-Diyanet takvimi ilk defa 1972 yılında hazırlanarak basıldı.

&-Diyanet Spor Kulübü Derneği 2007 yılında kurulmuştur.

&-Tashih-i Huruf kurslarının süresi kaç 6 aydır.

&-Hz. Peygamber Medine çarşısını kontrol işinde görevlendirdi Ömer bin Hattab ve Semra binti  Nuheykil 

&-Diyanet Vakfı’nın çıkardığı Ansiklopedinin adı İslam Ansiklopedisidir.

&-Hitabet sanatının bütün dünyadaki en muhteşem örneği Veda hutbesidir.

&-Kaside-i Bürde’nin sahibi Şair Kab Bin Züheyr(r.a.)’a Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in verdiği (hediye ettiği) hırka bugün İstanbul – Topkapı sarayı Hırka-i saadet dairesinde muhafaza edilmektedir.

&-İslam Tasavvufunun oluşumuna kaynaklar; Abbasi dönemi sosyo ekonomik refahla birlikte oluşan zühdi hayat, Mezheplerin yaydıkları itikatlar, Hint ve İran kültüründen nazariyeler ve Yeni Eflatuncu varlık anlayışı

&-Türk Suficiliğinin En Önemli Temsilcisi Hoca Ahmet Yesevi’dir.

&-İlk Sufi Yazar Basralı Haris b. Esed el-Muhasibi’dir. Tasavvufu sistemleştiren eserlerin yazarları Ebu’l Kasım, Abdül Kerim el-Kuşeyri ve Gazali’dir. Tarikatların kurumsallaştığı dönem 4.yy dan 6. yy kadar devam eder.  

&-Tasavvufun gayesi Sufi yi marifete ulaştırmaktır. İlk sufi adıyla anılan Kufeli Ebu Haşim’dir. Düşüncelerinden dolayı idam edilen yani şeriata aykırı bulunup idam edilmiş aşk şehidi kabul edilen sufi; Hallac-ı Mensur’dur.

&-Peygamberimiz Medine’de Mescid-i Nebevide hurma kütüğüne yaslanarak hutbe okurdu. Yeni minber yapılınca Peygamberimiz çıkıp orada hutbe okumaya başladı. Okumaya başladığı anda o kütük ağlamaya başladı. O kütüğe Hannane adı verilmiştir.

&-Münacatla Tevhid arasındaki fark; Tevhidler de; Allahın zati ve subuti sıfatlarına yüceliğine ve kudretine yer verilirken, münacatlarda; kulun hatalı kusurlu ve aciz olduğu vurgulanarak Allah tan yardım isteği ön plana çıkar. Münacatlarda en çok Allahın Celal, Cemal, Kıdem ve Beka sıfatlarından bahsedilir. Münacat yazan şairler; Fuzuli, Arif Nihat Asya, Yunus EMRE, Cahit Zarifoğlu ve Fenayi Cennet Efendi

&-Arap-İslam kültürü Kur’an-ı Kerim, İran ve Bizans kültürü, Hint ve Hellen(Latin) kültürü ve Türk kültürüden oluşmuştur.

&-İslam mimarisi; Devlet yönetiminin saltanata geçişinden sonra çoğalmış, Yapılan fetihlerle mimariye olan ilgi artmış, Zaman içinde farklı toprakların mimarisinden de etkilenilmiş, Farklı iklimlerden ve etnik kültürlerden etkilenilmiş

&-İslam tarihinde ilk yapılan camilerin mimarisi; İlk camiler basit çevre duvarlarına sahip çoğunlukla üzeri açıktır. Velid(712) zamanında Mescid-i Nebi avlu etrafında sütunlar ve düz çatı ile örtülü hale getirilmiş ve ilk camilere örnek olmuştur.

&-Bütün İslam dünyasının kalbi ve bütün camilerin mihrap yönü; Mekke’de bulunan Mescid-i Haram (Kâbe)’a karşıdır.

&-Kâbe’nin mimarı Hz. İbrahim’dir.