Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Hadisleri Tespit, Tedvin ve Tasnif Dönemi

TESBİT DÖNEMİ

Hadislerin sözlü ve yazılı olarak öğretilmesi, o dönemin yazı malzemeleri üzerine kaydedilerek koruma altına alınması demektir. Bu faaliyetler sahabe ve tabiin döneminde yapılmıştır. Hicri I. Asrın sonlarına kadar sürmüştür.

TEDVİN DÖNEMİ

Kelime anlamı; ‘’Derlemek, bir araya toplayıp kitap haline getirmek’’tir. Terim olarak: Tabiin döneminde hicrî II. asırda hadislerin tamamının sözlü ve yazılı kaynaklardan resmî olarak bir araya toplanıp kitaplar halinde, daha geniş kapsamlı ve bir kitap/divan içinde toplanmaları faaliyetlerine hadislerin tedvini denir.

Hadislerin tedvini:  

Hadislerin bir araya toplanmasına denir. Hicrî I. asrın sonlarına doğru Ömer bin Abdülaziz zamanında tedvin faaliyeti başlamıştır. Hicri III. Asır hadisin altın çağıdır. Klasik hadis eserleri bu dönemde ortaya çıkmıştır.

TASNİF DÖNEMİ

Bir araya getirilmiş hadis malzemesi içinde yer alan hadisleri konularına göre ayırıp belli bâb veya bölümlerde toplandığı dönemdir. Hicrî III. asrın ortalarında tasnif faaliyetleri olgunluk kazanmıştır.

Alel Ebvâb: Konularına göre düzenlenmiş hadis kitapları Alel Ebvâb denir.

Ale’r-Rical: Ravilerine göre düzenlenmiş hadis kitapları Ale’r-Rical denir.

Rical ilmi: Ravileri rivayetleri bakımından tetkik eden hadis ilmine Rical ilmi denir.