Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Hadis ve Sünnet

Hadîs:

Hz. Peygamber(s.a.v)’in sözleri, fiilleri, takrirleri ile ahlâkî ve beşerî vasıflarındarı oluşan sünnetinin söz veya yazı ile ifade edilmiş şeklidir. Bu mânâda hadis, sünnet ile eş anlamlıdır. 

HADİS’İN YAPISI 

A)İsnad:

Hadislerin başındaki râvi sisilesini gösteren isimlerden oluşan raviler zinciridir. Buna ‘’Sened’’ de denir. Başında senedi zikredilmeyen hadislere Muallak hadis denir. İsnad konusunda ilk fikir beyan eden ‘’İbn-i Sirin’’dir. İsnad sistemini hadise uygulayan ise ‘’İbn-i Şihab ez-Zührî’dir.

B)Metin:

Hadiste nakledilen içeriktir.

Hadis ilminde âlimleri daha üst seviyede tanıtmak için; İmam, Huccetül-İslam, Şeyhul-İslam, Emirül-Mu’minin fil-Hadis gibi ünvanlar kullanılmıştır. 

SÜNNET:

’’Gidişat, yol’’ anlamına gelir. Terim anlamı ise Peygamberimizin söz, fiil ve takrirleridir.

⇒1-Kavlî Sünnet: Peygamberimizin sözleridir.

⇒2-Fiili Sünnet: Peygamberimizin fiil ve davranışlarıdır.

⇒3-Tekriri Sünnet: Peygamberimizin huzurunda gerçekleşen bir olay hakkında peygamberimizin bu olayı onaylaması yada karşı çıkmamasıdır.