Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Hacla ilgili cezalar

HACLA İLGİLİ CEZALAR

Hac ve umrenin vaciplerinin terkinden dolayı ceza gerekir. Mazeretsiz terk edilen her bir vacip için dem gerekir. Mazeret varsa bir şey gerekmez.

Mikat Sınırları ile İlgili Cezalar:  Ne maksatla olursa olsun mikatı ihramlı geçmek vaciptir. Aksi durumda dem gerekir. Geri dönülüp yeniden ihramlı geçilirse ceza düşer. Şafii’ye göre hac ve umre dışında başka maksatla mikatları ihramlı geçmek sünnettir. Aksi durumda ceza gerekmez.

Tavafla İlgili Cezalar: Üzerinde necaset varken tavaf yapmak Hanefi’de engel değildir. Diğer mezheplerde bu durumda yapılan tavaf iade edilir. Avret mahalli bir rükün eda edecek kadar açık kalırsa Hanefi’de dem gerekir. Diğer mezheplerde bu durumda yapılan tavaf yeniden yapılır.

Tavafı geri geri yürüyerek yapana dem gerekir. Diğer mezheplerde bu durumda yapılan tavaf yeniden yapılır. Tavaf namazı müstakil vaciptir. Terk edene bir şey gerekmez, günahkâr olur. Kudüm tavafının tamamı veya şavtların yarıdan fazlası cünüp, adetli olarak yapılırsa dem gerekir. Son üç şavt için her bir şavt için sadaka verilir. Eğer tavaf abdestsiz yapılmış ise her şavta sadaka-i fıtır verilir. Yeniden yapılırsa ceza düşer.

Umre tavafının tamamı abdestli olmalıdır. Aksi halde dem gerekir. Ziyaret tavafının tamamı ya da yarıdan çoğu cünüp, adetli veya loğusa olarak yapılırsa bedene, abdestsiz olarak yapılırsa dem gerekir, yeniden yapılırsa ceza düşer. Veda tavafı abdestsiz yapılırsa her şavta sadaka gerekir. Yarıdan fazlası cünüp, loğusa, adetli yapılırsa dem gerekir. Mâlikî mezhebine göre veda tavafı sünnet olduğundan terk edilmesi halinde her hangi bir ceza gerekmez.

Say İle İlgili Cezalar: Say’i, mazeretsiz yürüyerek yapmamak dem gerektirir. Say’in 3 veya daha az şavtını terkinde her bir şavt için sadaka-i fıtır gerekir.

Arafat Vakfesi İle İlgili Cezalar: Vakfe günü gün batımından önce Arafat’tan ayrılan için dem gerekir. Şafii ve Maliki’de gün batımına kadar beklemek sünnettir, ceza gerekmez. Ayrıca Maliki’de gecenin bir cüzünde Arafat’ta bulunmayanın haccı fasit olur.

Müzdelife Vakfesi İle İlgili Cezalar: Haccın asli vaciplerindendir. Yapmamak dem gerektirir.

Remyi Cimar İle İlgli Cezalar: Şeytan taşlamayı terk etmek, atılacak olan taşların yarıdan fazlasını atmamak dem; yarıdan azını atmamak her bir taş için sadaka gerektirir. İmameyn ve diğer üç mezhepte vaktinde atılamayan taşlar bayramın 3. Günü, gün batımından önce atılırsa ceza düşer.

Tıraş İle İlgili Cezalar: Bayramın 3. Günü gün batımına kadar vakti vardır. Vaktinden sonraya kalır ise dem gerekir. Maliki ve Hanbelî’de saçların tamamı tıraş edilir. Şafii’de en az 3 tel kesilmelidir.

Şeytan Taşlama, Kurban Kesme ve Tıraş Olma Tertibi: Hanefi’de bu tertip vaciptir, terkinde dem gerekir. Diğer mezhep ve İmameyn’e göre tertip sünnettir, ceza gerekmez.

Giyim Yasakları Cezaları: Gece gündüz bir gün boyunca ihramlı iken bir şey giymek dem, bir günden az olursa sadaka gerekir. Yaradan dolayı giysi giyinmek, sargı sarmak:  dem, 3 gün oruç, 6 fakire sadaka vermek şıkları içinde muhayyerdir, istediğini seçebilir. Baştaki yara veya kırıktan dolayı sargı sarılmışsa bir şey gerekmez. Kadınların yüzlerini bir gündüz veya gece örtmeleri dem, az bir zamanı sadaka gerektirir.

Koku Sürünme Cezası: İhramlı iken sürülen kokunun etkisi bir gece veya bir gündüz devam ederse dem, daha az bir zaman devam ederse sadaka gerekir. Koku sürülen yer bir organın tamamı olursa dem, azı olursa sadaka gerektirir. Göze üç defa sürme çekmek dem, azı sadaka gerektirir. Bir karış kadar yere koku sürme dem, azı sadaka gerektirir. İhramlının saçını boyaması ya da kına yakması dem gerektirir. Şafii’de kokulu sabun için ceza gerekmez.

Saç ya da Tüyleri Giderme Cezaları: Başının tamamı veya ¼ tıraş etme dem, daha azı sadaka gerektirir. Enseyi tıraş dem gerektirir. İhramlının ihramsızı tıraş etmesi sadaka gerektirir. Kaşınırken üç tel düşerse yarım sadaka gerekir. Şafii’ye göre saça kına yakmak ceza gerektirmez. İhramlı iken kesilen saç az da olsa dem gerekir.

Tırnak Kesme: Aynı zaman ve mekânda bütün tırnakları ya da yarıdan fazlasını kesmek dem, ayrı ayrı yerlerde el ve ayak tırnaklarını keserse iki dem, yarıdan azı kesilirse her tırnağa sadaka gerekir. İhramlının başkasının tırnağını kesmesi sadaka gerektirir.

Cinsel İlişki Cezaları:

Hac için ihrama girip, Arafat vakfesinden önce cinsel ilişkiye girenin haccı fasit olur. Ayrıca dem gerekir. Diğer mezheplerde bu durumda olan kişiye bedene gerekir.

Arafat vakfesinden sonra ilk tahallülden önce cinsel ilişkiye giren kişiye bedene gerekir. Diğer mezheplerde hac fasit olur ayrıca bedene keser. İlk tahallülden sonra, ziyaret tavafından önce cinsel ilişkiye girene dem gerekir.

İhramlı iken eşini şehvetle öpme, sarılma, kucaklama dem gerektirir. Mastürbasyon yapıp boşalan kişiye dem gerekir. Boşalma olmazsa bir şey gerekmez.

Av ile İlgili Yasaklar ve Cezalar:

Avlanılan hayvanın kıymeti takdir edilir, haremdeki fakirlere dağıtılır. Bitkilere verilen zararın karşılığı tasadduk edilir. Şafii ve Hanbelî büyük ağaçları kesene dem, küçük bitkileri kesene sadaka gerekir. Hanefi dışındaki üç mezhep Medine ve civarının bitkilerini de yasak sayar.

Hanefi’de ihramlının evlenmesinde bir sakınca yoktur. Diğer mezheplerde bu evlilik fasitdir.